Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αρ. φύλλου 17588 . Τιμή 0,60 Ε. Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφείa: Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΝΑ 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33791-Faxc 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
Νέατετραεπία ξεκινάει και είναι ρα δουλειάς για τους τοπικούς άρχοντες
ΤA. ΝΕΝΙΑ ΦΙΑΗΙΑΜΙΟΑ
Ο ρφέρεα Ηπερου και Δήμοινα δύοουν προτερούτητα τς τερεμβόσεις θααnoτελέσει καμοδότι
Γυβπήων την ωθμεριόητ 0-ΠΑ προυσίζα χυραπηρστικά
ππροδεήμπτα προβημάτον πον μπορούνν επλυδού εύκολα .
και της τοής οικονομίας .
Ποια μέτρα εξετάζονται για να
ανακάμψει η αγορά ακινήτων
. 0. ελετές ορκωμοσίας
στην Περιφέρεια Ηπείρου και
Τους Δήμους έγναν , οιεπτροπές
και τα προεδρεία στα συμβούλια
ορίστηκαν, καιρός mα οι νέοι άρχοντες της Αυτοδιοίκησης να
στρωθούν στη δουλειά , καθς Ται
Αυξημένες οι Τμές των διαμερισμάτων το β' Τρίμηνο του 2019,
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤΤΕ
. Μεγάλαπεριθρια ανάππυξης
παρουστάζα ο κλάδος των ακνή
Των , μετά από πολυετή απpα
που είχε αντίκτυπο σε μα στιρά συναφν επαγγελμάτων , αλλά και
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
gμέτωπαν είναι πολλά όπως και
τα προβλήματα που πρέπε να
λύσου
Φυσικά , Τοσο η νέα Περφερεα κή Αρχή όσο και οι Δημοικές δικαούντα μία περίοδο χάρτος, προε μένου να ενημερωθούν και να προ σαρμοστούν πριν δσουν απτά
δείγματα δουλειάς , όμως αυτή δεν
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
στα κρατικά έσοδα . Βέβαια για να
πάρει ξανά μπροστά δεν θα πρέπτι
οι δοκτήες ακνήτων να βρίσκο: μεία προκαλεί wpοβλήματα και το αοβέστωμα Των πλα- : νταυ συνεχς στο στόχοστρο nς
: Τάνων, είναι μεν μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις | : Εpoρίας, εν τουτόχρονα θα mρe
π να δοθούν κίνητρα από την Πο : λιτία για να αναθερμανθεί η σγορά
Ο καθαρισμός των φυλλωμάτων που σε
οριομένα ση- :
στην Παραλήμνιο περιοχή των Ιωαννύνων..
θα είναι μεγάλη, γιατί δεν υπάρχουν
τα περβρα Οι πολίτες θέλουν tp
γα κα μάλιστα το συντομότερο δυνατό!
Δεν εν ανάγκη όμως οι νέο
Αυποδιοικητκο φορείς να ξεανή σουν από τα μεγάλα! Υπάρχει καpός να προγραμματίσουν και να επ ξοuν την υλοποίηση μκρότερων
αλλά σημαντικν παρεμβάσεων. Για
cpχή, ος ασχοληθούν με τα μκρά,
τα έργα εκείνα που 11ησελ
Αναστολή ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακνήτων,
εκπτσεις φόρου για ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και
ληγότερη Υραφειοκρατία, είνaι μεταξύ των μέτρων που
αναμένεται να ανακοινoε, η Κυβέρνηση
Γεμίζουν τα Κέντρα Φιλοξενίας στη Β.Ελλάδα
Και σε δομές της Ηπείρου ενδέχεται
να στείλουν νέους πρόσφυγες
. Συνεχείς οι ετιχερήσεις μεταφοράς τους από τη Λέβο..
| θεμελιθηκε στην Κιάφα
ο Ιερός Ναός του Οσίου
Παίισίου του Αγιο ρείτη
Τα εκκαθαρστικά του ΕΝΦΙΑ που κάποιες μικρές ανακανίσεις ή ενεργεαναρτήθηκαν στο Τais φroς ευτυ - oκές ανεβαθμίσεις κατοκτν μέστο.
χς είνα μειωμένα σε σχέση με πέ
ρυοι κ ουτό πρέπει να συνεχιστεί εν η Κυβέρνηση φαίνετα πως είναι τομη να ανακονσει μα σειρά μέ Τρων που θα δσουν ανάσα στους
φορολογούμενους και θα ενσχύστι
ην ακοδομική δραστηρότητα, η οποία βρίσκεται σε ύφεoη, αpού a μοναδικές εργοσίες πoυ γίνοντα tίvαι
των προγραμμάτων
. Καμπανά
κ έχουν χτυπή
σει ου αυξημένες
ροές προσφύγων
και μεταναστν
στα νησιά rou
Ανατολικού Αιγα
ου Τις ελευταίες
μέρες, εντείνοντας Την ανησυχία
για Την - 11η σελ
. Στη σελίδα 2
Μaιωμένος ο ΕΝΟΑ του
2019 κατά 5752 x. ευρ
Ορίστηκαν χθες απότον Αλ. Κακριμάνη
Παλιά και νέα πρόσωπα
διορίστηκαν ΑντΙπεριφερειάρχες!
Σελ. 6
Σεμάμιση ρα έριξε 23,4 χιλιοστά νερού!
Φθινοπωρινό μπουρίνι
πλημμύρισε το λεκανοπέδιο
ν Ποιοι είναι και τι καθήοντα αναλαμβάνει ο καθένας
Για ην ασφάλεια Των βουλευτν και προστασία Του θεσμού
. Πρόσωπα τα
οποία έχουν θη
Τεύσει στις Ιδιες
θέσεις και κατά την
προηγούμενη π νταεία σε συνδυο .
σμό με ορισμένα
νεοεκλεγέντα στ .
λέγη της παράτ ής του Οποθέτησε ο Αλέκος Κα ΧΡμάνης σης θ
σεις rων rεσσά .
ρων Αντιπεριφερειαρχν ΠΕ κα
Θωρακίζει τη Βουλή
ο Κστας Τασούλας
PΕργεnκή γα πς καλλέργετς ηχεσινή τοπκούχυρατήρα καταιγδα
να άνυδρο καλοκαίρι και ειδικά
Αύγουστο, οι κα .
RΟE7ΡΟΥ
νολοκληρθηκε η επίσκεψή του στην Πολωνία
. Η αναβάθμιση Της
λεπουργίας της Βουλήςς
συνδυάζεται και με Την
, αναβάθμιση της εικόνας
1WΟΙΝΥ : aγίδες παv
1ΑΤΟΥ
καμψαν: ΧΒες για
1%περίτου ρα
έπεφτε καταρρα .
κτδης βροχή
στο Λεκανοπίδιο
Ιωαννίνων και
στα ορετνά Ζαγορίου . Μετσόβου- Τουμέρκων
θυμίζοντας σε όλους όπ μπήκαμε
πλέον στο φθνόπωpο.
Η πo έντονη βροχόπτωση ση
μεκθηκε στο κέντρο των Lωανν
νων. Οι δρόμοι της πόλης μετατρ .
αρχν Η Gητεία τους.
2020.
Τον διπλό αυτό στόχο
Πο συγεκρμένα, στς τρες από : επιδκ να υλοποήσε
Τις τέσσερις Πεppεpaκές Ενότημες
της Ηπείρου χωρικοί Αντπεριφερα : Γaννότης Πρόεδρος Του
άρχες θα είναι γνριμα πρόουπα a- : Σματος Κστας Τα φού παραμένουν οι Βασίλης Ψα0ός : σούλας , για τον οποίο στην ΠΕ. Αρτας, Οωμάς Πτούλης : ναι ιδιαίτερα + 11η σελ.
στην ΠΕ θεσπρωτίας και Στράτος
Ιωάννου στην ΠΕ. Πρβζας, Νέο
πρόοωπο είνα ο 11η σελ
το ταχύτερο δυνατό ο
πηκαν σε ορμημκά ποτάμια με τα
φρεάτια να αποδεικνύονται μικρά (ή
και ακαθάριστα) για να μπορέσουν
να αποppoοφήσουν τα νερά
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέ
ντρο της πόλης μετρή- -11η σελ
Τανέα Προεδρεία σε
Περιφέρεια Ηπείρου.
Δήμο Ιωονντν αελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΝΑΙ ΜΕΝΝΙΚΗ, ΑΛΛΑ . .ΠΥΡΡΕΙΟΣ! !
ΑΠΟΨΕΙΣ
Αναδρομές
. Με 2-1επικράτη σε ο ΠΑΣ Γιάνννα
του Καρασκάκη
Αρτας στοΖωoμόδες- , όμως η εμφάνιση Των ΓανΜωτν , κρίως στο
πρτο μέρος , προ βΜημάπσε.
. Κάταγμα περόνης υπέστη ο Ελευθεριάδης και θα μείνει εκτός
τουλάχιστον για Τρεις μήνες Παίκτης του ΠΑΣ έγνε ο αμυντικός
Νντας Παντελάκης
. Φλική ήπα 2-1 υπέστη η Ανατολή στην Αρτα. Ο Ν.Ο.L. Πολυνί.
κης ΕλΜάδος στην κατηγορία Ανάπτυξη .
Ο δρόμος της
κοινής λογικής ..
Πέρα από κάθε λογική..
Γράφι ο ΠΑΝΝΗΣ Β. ΔΕΒΕΛΕΓΚΑΣ
> Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΣΣΗ
. Παρότ η Ερά Μονή Καστρίτσηκ, είναι Τόσο
κοντά στην πόλη των lωaνvivων , δεν θα είναι πε
ρισσότερες από δυο-Τpς οι φορές που την έχω
Επισκεφθεί εδω και χρόνια Κι όμως, θα έρεπενα
την επισκέπτομι όσο μπορ συχνότερα, αν ληφθεί υπόψιν , Το πέρα από κάθε λογική συμβάν
που βίωσα εκεί, μα με opισμένους αξωματικούς
και χειριστές μηχανημάτων του Τάγματος Μηχανικού , στα μέσα της
δεκαετίας του ενενήντα. Και στο σποίο θα αναφερθ αμέσως
Εγναν προ λίγων μηνν εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση . Τα αποτελέσματα γνωστά κα θάκ και ο γίος εκλογικός γόμος που όρισε την
απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα. Στην Περι
φέρεια πάρθηκε η πλειοψηφία σπό την πρτη Κυριακή, όχι όμως και στο Δήμ .
Στην Περιφέρεα μας ο Περιφερειάρχης κα η π ράταξη του έχουν το απόλυτο δικαίωμα να προάγουν και να ανα.
πτύξουν το πρόγραμμα τους χωρίς να εμποδίζονται ουσιαστικά
από την αντητολίτευση, άσχετα βέβαια αν η δημοκρατική δεοντο λογία και ευσισθησία πάντα επιβάλλει να ακούγονται 3η σελ
Λεπτομέρειες για τους αγνες και όλη η αθληητικί
επιχαιρότητα των ημερν στις σελίδες 7 και 12
Καθόμουν κοντά στο παράθυρο του γραφείου μου στο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα