Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
ΠΑΛΜΟΣ.
Αίτωλοακαρνγίας
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
ΚΟΡΜ ΕΡ
ΤΙΚ ΤΡΟΜΟΥΤ9 Σβου
Αpίαυ 9. Tοψin 5 Αpα ΤFad401α τα αλα051
Ορκομωσίες
σε Περιφέρεια και Δήμους
Τις τελευταίες ημέρες του Αυ - pος , όλοι οι αρετοί nou εκλέχθη νούστου , πραγματonοήθηκαν οι καν στις nρόσφατες αυτοδιοικη .
ορκομωσίες των νέων ουτοδιοικη κές εκλογές του Μciou . Έτοι
τον Απο 1 Σεπτεμβρίου 2019 nραγματοnonenκav οι ορκομωσί
αναλαμβάνουν καθήκοντα. στο ες του npερεάρχη Δυτής Ελ
νέο aυτοδιοικητικό χάρτη της χ-λάδος κ. Νεκτάριου Φορμάκη.
του Δημάρχου Aγρνίου κ . Γp ματα τη σύνθεση των νέων Δημογοu Πanoναστασίου και όλων των τικν Συμβουλον και πως θα καΔημάρχων των Δήμων του Νομού τανεμηθούν , οι άκpως απατηm
και των μελν των Δημοτικν και κές θέσεις ευθύνης, κατόπν μάλ
Τonv ΣυμβουΜων.
Αναμένουε ηλέον , να δούμε και τροποπoήσεων nou έγνaν στο
στην πράξη nως θα διαμορφω νtο αυτοδιοκητκό νόμο.
θούν τα νέα αυτοδιακηικά σχή
στα κα τον μεταρρυθμίσεων και
Ορκομωσία του νέου δημάρχου Ορκίστηκε η νέα δημοτική αρχή
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου . .
Ένταξη οχτ έργων ύψους
1.162.045 ,44E στο Τοπικό Πρόγραμμα
CLLD/LEADER της Τριχωνίδα Α.Ε,
και των μελν του Δημοτικού
| Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου
ΣεA 11
Παρέμβαση του Δημήτρη Τραπεζιη !
Το δόγμα της κυριαρχίας του Jean Bodin
iελ-3
(16ος αινας ) ή η " ελέω " Κυβέρνησης ΚΕΙΜΕΡΙΟΙΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
Θερινός Κινηματογράφος Αγρινίου "Ελληνίς
Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 στις 21.0
Μοναρχία του Δημάρχου
Σελ 14
σΑρης" στο Αγρίνιο
Συγκέντρωση σχολικν ειδν
για τα παιδιά του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και της Δομής Παροχής Συσσιτίου a
Την Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη 2019, στον ούλειο χρο
Των σποθηκν Παπαστράτου , σης 9:00 το βρόδυ Σ
Απόστολος Κατσιφάρας Σας παραδίδουμε
μια Περιφέρεια με γερά θεμέλια"
Το email του ΠΑΛΜΟΥEpaimosetoι@gmail.con-Το sie του ΠΑΛΜΟΥwww.palmospress.gr
Σελ12.