Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Κατερίνη, Ετος δέκατο τέταρτο , tcuχος #38, bέρα 2 Σεπιεμβρίου 2019
Τιμή φύλλου 2 ρ
.Λαογραφικό Οδοιπορικό στην Περία
Τα σπιτοκάλυβα
του Ελατοχωρίου