Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
LHΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Κυριακής
Κον1 or 2010
Aeo 100 6 w/ Ο0
| ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΜΑΣ-Γραφείας ΠΠοστήρα 11410. Κaρδίπσα 4
Fax: 24410 76 746 E-mail: elemas αotenet.gr
Τηλ. : 24410 40770
| Anοχαιρέτισαν συνεργάτες & πpoσωmκό
οι κκ. Β. Τσιάκος & Φ. Αλεξάκος
ΕΝΦΙΑ: Στο Taxis
τα εκκαθαριστικά
-Anό την Παρασκευή το απόγευμα στις ξεκίνησε η σταδιακή ανάρηση
των εκκαθαριστικν του ΕΝΟΙΑ στους Προσωπικούς λογαριασμούς
23 εκατουμυρίων Ιδιοκτητν ακνίτων
ΕΑ 7|
οUR SCHOOL
Ορκίστηκε το νέο
Κ. Μητσοτάκης: Αισιόδοξο
το μήνυμα του Βερολίνου
για την ελληνική οικονομα
-0εο κaoς ίεen
TεeξηιτλικΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
εριφερειακό Συμβούλιο θεσσαλίας
- Σύμοες μα δεnm lες δλων ον δον α
mυ oπλέ mρν pς 003)
- Δνηφοη σε φm αί δα τφίδηκτις
όoς PeJma (m Κ Δμο) μεοντάμς κα
|eτς άδος
|ιτυρiα . Παpa0pα Emep ομt
Βuayeia t Modn
110200
144400μΡ
Φροντιστήριο Μαθηματικν
Μαλλιαρός Πρ Πανανιτης
Dυyοα
Arauς eος&
oλapς nanoο
αreoeepnig Goαλoης (n6)
ΑΣocMpυ 1 Κοpou (ανo d τo im)
Τηλ 2441552192
LEA 12
Τμήματα
revoσoυ
AυκEίου
anHERΗΤΟΥRΟT
ΓmΟΥ Σ ΕΠΤR0Η nΟ0ΣΤΑα
0523AMOΟΣ ΤEΟΗΣ
Anooorον
ΟΡΟΝΤΙΕTΡΙΟ ArfΑINΟΝ
Κοντo Πθaτείo 4 Sοc poυο
κορaο
Τήλ 24416 2355
Κινε 69τ2552215
Στο nολιΤικό
poσκήνο υδmκό
λεμμη θεσαλίος
-Αχελος-ΑΠΕΙ
Jpeie -angλυ
Εγροφές καθημερνό 1000 ημ έως 13.00 μμ
και 17:00 μμ. έως 21 00 μμ
nuoος Anλaiς ooooς And.
Μετατuοoς σnouδές ΕΑΠ
Πapοφοpίες-Empoφές
10:00 -/2μ.
14600-300 pμ.
anAana 97-Kopinpo 24410 00
[ σο RForu Kn. 6507245
emslmatapnneioυeνaoegr
Σταθούλα Σταμούλη-Τίκα
Φλόλογος Α.Π.Θ.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΚΑΡΕΛΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΑΠΟΠΡΑΣΚΕΥ01.
50EΚΥΡΙΑΚΗ 1ή
ΠΦΛΥΕΔΡΟ
Api αλλp
Αp μα.
Kατi olάληρο
Καταιμο
Μpφλες χουνές
Μοστpε φαμ
Κeς oνoμκυ
Κόταχου.
|Πpau μpστύή μο 3.99 Ετο κάς
-569E 0 κό
-6594 0 mλό
559 έmmό
669 Ετοκιλό
399 Ετοκιo
199 ΕτοσΜ
49 Ετοκιλό
- 2996 μ λό
ΦΡΟΝΤΣΤΗΡΙΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ
Μκηταρά 2& Κουμουνδούρου
Tnλ . 2441074630
ΚΟΡΚΟΝΤΖ ΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΗΡΟ ΜΕΛΤΗ
ΥΜΝΙΟΥ- ΑΥΟΥ
Μ nomo noΥ
Ο0oω Τo
normunμ Μιλma
-EEΒ547A. aΗ
ΜΑΟΗΜΑΤΙΚΑ T4123
ευοκεΟ
E-Eμα
ΖΕΥΓΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ατηρα
ΑΞ-ΤΕΜ
ΝE Ε .
Κοpαή το ummφέμς aί nς εδo .
σ 18mpμέν oνoκύ α K
8 mpui έως ης 2 υ μεφέρι
Ετεπες pοopptς
0 mΣΤΗΜΑ 44
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 0790033 7ο
ΤorΜοΤΗ
tmpeς 1100tλΦ0w ΤΟ040
ΕATIStΕκ
τμπ 5ΜΗ R
moata T τΟΥ
Kοpeo Ερκό κιντpο - εpoος -OEWEAΟ.
ΕNEΗnα μηα
ΜA Μ τ
οpuες oοτoτορια .ΑΝΑΣΗ
MAHMATA
DELIVERY ΤηA. 2441072το
Επισκεφθείτε τηΥ Hλεατρονική εφαμερίδα μας καθημερινά στο: www.epikairotita.info

Τελευταία νέα από την εφημερίδα