Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

2

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2505

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Αντιδήµαρχοι
και Πρόεδροι
Οργανισµών

Γεωγραφικές
«ισορροπίες»
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.

n ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ

n ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΜΕ ΤΟ «ΝΙΚΑΣ ΤΟΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣΙ»

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 4, 6

ΠΑΤΡΑ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΕΛ.ΑΣ. ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΗ ∆.Ε.Θ. ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Ελαφρύνσεις
µε στόχο
την ανάπτυξη

Γιατί φοβούνται
νέα «απόβαση» µεταναστών

ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΣΕΛ. 10

Ο ΥΦ. ΑΜΥΝΑΣ, ΑΛΚ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «ΙΑΚ. ΤΣΟΥΝΗΣ»

Πραγµατικό
κόσµηµα
πολιτισµού
ΣΕΛ. 3

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Η πρώτη
«φουρνιά»
προσλήψεων

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΕΛ. 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Και τώρα αναµονή
για τον απολογισµό!

ΣΕΛ. 17-23

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗ
ΚΑΙ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΥ

ΣΕΛ. 5

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

Η επιλογή
για να πετύχεις
στη Σχολή
που θέλεις

Παντάνασσα:
160 ετών!

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 3

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]