Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μεταν θέμα με κάλυμα Σισαμάκη τον Δήμο Hρακλείου .
ΣΕΛ 2-3
Κρήτη
E MINΟAN LINES
a Gimaid Goup compοry
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με το noλutελέoτερο
Cruise Ferries tης Ελλάδας
με ο nολυτελέοτερο και τοχύτερο
Cruise Catamaran Santorini Palace
www.minoan.gr
ΑPΟΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 5722 TiΜΗ 1Ε. ΔεγτΕΡα 2 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019o www.neakriti.gr
Πιο χαμηλά οτουρισμός της Κρήτης
Βχρονηέπειε
σε Πιγάδ, αλά
σήΒKE έγκαρα.
Συνέχεια
1ωσης
ΣΟυμπάκιστθικεικpιη διάσοσης Σικ7
Καιγιατοφθνόπωρο
ταμηνύματα δεν είναι ενθαρρυντικάγια ην τουριστική
βιομηχανίατουνησιού
Καπετανάκειο
μένα μιί
αλλά1 τρέΜυν
ιανα1
E1ομαυουν
ΣΕΛ 12
Δήμος Ιόρτυνας Σο
Κοκολάκτις φεύγει, Κοκολάκης
αναλαμβάνει τ δημαρχία.
Κίμμιλυθυο0ΟΗ
δμάμβευεμε 31 aio
Πανεδιναύ στη ΙM!
ΣεA 18-19
ΈuBig μίνομα αnι τ
ΠΕμέραη ΕΒνικήμιίκς
ΝΑNΟ Μυμιβοιύνη
ΣεΑ 22
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Blue Star Ferries
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΕΚΤΤΟΣΗ cβaτν ε στροφήs
And 76εγο ένο ότομο
ΠΡΟΕΦΟΡΟΝ) σ Οκονομική θέση & x.
στα θερνά ημερόσια (nρωνό) δρομολόγιο
Ε0Σ 20%
στουs cπιβάτεs για τουs κατόχοu
κόρταs sossmiles
κομηίνο
Attiegk
8 Ο buestarterries.com