Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2099
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΚΑ
REPIOAIKA
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Μια νέα Δημοτική Αρχή απο σήμερα
Ταλάθη .. .
πληρνονται
Αυτοί που αγάπησαν
το Μεσολόγγι
ο σημερινό φύλλο της εφημερίδας αποτολμούσε να εκφέρει κάθε πολίτης Το κακό άρχισε από τα διοικητικά θέ
μας το οποίο και πάλι επανέρχεται και ακόμη περισσότερο τα ΜΜΕ Ειδικά ματα όπου έχουμε τις παραιτήσεις του
μετά τις θερινές διακοπές βρίσκει την η εφημερίδα μας, μάλλον πεταγόταν Όυνολικά των Δημοτικν Συμβούλων,
πόλη και το διευρυμένο Δήμο μας με
νέα Δημοτική αρχή με επικεφαλής τον
κ. Κστα Λύρο που από
χθες, μετά την ορκωμοσία
ανέλαβε επίσημα την τύχη
της πόλης στα χέρια της
Πάνω στους μους της
Δημοτικής Αρχής πέφτει
το βάρος της ανάδειξης
της πόλης μας και της
προόδου της που έχουν
καθυστερήσει προκλητικά
έναντι άλλων περιοχν
που διαθέτουν εκείνα τα
προσόντα που χρειάζεται
σήμερα ένας τόπος να αναδειχθεί
Μαζί τους, δηλαδή με τη νέα σύνθεση ντόπιοι Μεσολογγίτες που ξέρουμε Οιαλλαγές των Προέδρων του Δημοτιτου Δ.Σ θα ταπούμε στη συνέχεια, αφού που πονάει ο τόπος Και όμως ΠΟΤΕ κού Λιμενικού Ταμείου (το θέλαμε δικό
έχουμε καιρό μπροστά μας .
θα σταθούμε όμως σ αυτά που συνέ- άκουσε όταν του επισημαίναμε τον
βησαν τα προηγούμενα τεσσεράμισι κίνδυνο να μην εκλεγεί δεύτερη φορά τους να βάψουν, ούτε τις δέστρες των
χρόνια όταν οκ Καραπάνος αναλάμ- Εμείς το γνωρίζαμε όπως γνωρίζαμε πλοίων, ούτε να δείξουν ενδιαφέρονγια
βανε τα ηνία της. Το βασικότερο που
διακρίναμε από τον πρτο κιόλας καιρό μάρχους πλην κ. Αντωνίου. Και έπεσε την επικίνδυνη γέφυρα. Και πιάνουμε
ήταν η αδιαφορία προς κάθε σκέψη, στο ίδιο λάθος ο κ . Καραπάνος όπως λίγα από τα αρνητικά σημεία που σηπρόταση, γνμη-σωστή ή λάθος-που
στον κάλαθο των αχρήστων πριν αρχής γενομένης από τον παραμερικαν ανοιχτεί Δεν είχαμε προτάσεις σμό του εκλεγέντος κ Γ Αντύπα και
ακολούθησαν αργότερα
και οι άλλοι. Η επιλογή
ΞΕΝΩΝ προς την πόλη
Συμβούλων και Γραμματέων , τα γεγονότα των
δημοτικν συμβούλων
που ενεπλάκησαν με τις
παράνομες ιθαγένειες
των αλλοδαπν, υπήρξαν αρνητικοί παράγοντες Οι διαφωνίες με
τους εργαζόμενους στα
γραφεία του Δήμου και
τα παράπονά τους ήταν συνεχείς
Σελίδα 8
Σελίδα 8
00000000ι
000000Φ0000000000000000000000000000000000000
Σεφάση υλοποίησης το
έργο για την βελτίωση
προσβασιμότητας
περιοχής Τουρλίδας Έργο προϋπολογισμού
3.350.000 ευρ
θέματα υγείας
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Αλήθεια και
πραγματικότητα
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
.ου..Σελίδα7
Παρέμβαση Λιβανού
για υλοποηση
εκπαίδευσης των νέων
ειδικν φρουρν στο
στρατόπεδο της Ιεράς
Πόλης του Μεσολογγίου
θετικές: δεν είχαμε γνμη εμείς οι
δε μας άκουσε. Αλλά μήπως όμως μας
μας για βόλεμα) που κανείς δεν κατάφερε ούτε τα κάγκελα του γραφείου
...... . Σδα 5
*0000000000000000000ο00000000000000000000000
και διαπιστθηκε για όλους τους Δη- τον σαπισμένο<Καλατράβα>, ούτε για
"Το Μεσολόγγι που
έφυγε" μέσα από τα
Αρχεία της "Διεξόδου"
μάδεψαν την πορεία τους μέχρι χθες
και οι προηγούμενοι
: Συνέχεια σελίδα 5
Οι απόψεις του νέου Δημάρχου για το κολυμβητήριο
ναφορικά με το έργο του Δημοτικό επισκεπτν (αθλητικού τουρισμός).
κολυμβητηρίου, που σχεδιάζει να Πράγματι το Δημοτικό κολυμβητήριο προοπτική ανάπτυξης
κατασκευάσει η απερχόμενη δημοτική ότως και γενικότερα η ανάπτυξη των
αρχή, θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιο-αθλημάτων του νερού στο Δήμο μας με
ποιήσουμε τις απόψεις μας, οι οποίες τοτόσο πλούσιουγρό στοιχείο (θάλασ- αυτονομίας, στε το κόστος χρήσης
με την ανάληψη των καθηκόντων μας σα, λιμνοθάλασσα, ποτάμι) εξασφαλίζει να είναι ανεκτό.
και την εκ του σύνεγγυς προ
σέγγιση του θέματος θα είναι
και θέσεις μας.
Οι απόψεις μας αυτές εκπορεύονται από την αρχή της εξυπηρέτησης του συμφέροντος των
πολιτν μεγνμονα τον σεβασμό
στο δημοτικό χρήμα, μακριά από
ακοστολόγητες και πρόχειρες
κινήσεις εντυπωσιασμού , οι
οποίες καταλήγουν σε αποτυχίες , τις οποίες καλούμαστε να
ακριβοπληρνουμε.
Μέσα στους στόχους μας , ως νέα τους παραπάνωστόχους, ότανπληρού-6.θα είναι ανοικτό στους δημότες και σε
Δημοτική αρχή είναι η βελτίωση και
η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
του αθλητισμού, ως παροχή προς του Λέμε ένα μεγάλο ΝΑΙ στο Δημοτικό Παρά τις εξαγγελίες , καμία από τις
δημότες μας και μάλιστα στους νέους Κολυμβητήριο το οποίο
μας, αλλά και ως μέσο προσέλκυσης 1θα είναι βισιμο.
2 θα τοποθετηθεί στο σωστό χρο με
...υ.. Σελίδα 3
3. θα κατασκευασθεί με σωστή μελέτη
και πρόβλεψη πλήρους ενεργειακής
θα μπορούσε να γίνει
στην Τουρλίδα
Σελίδα 6
Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν
πολλά παραδείγματα εγκαταλελειμμένων κολυμβητηρίων
λόγω του δυσανάλογου κόστους
λειτουργίας
4 θα έχει οικοδομική άδεια, η
οποία θα εκδοθεί νόμιμα από
την Τ.Υ. του Δήμου.
5.θα χρηματοδοτηθεί από Ευρω
παϊκό ή Εθνικό χρηματοδοτικό
πρόγραμμα κι όχι από τα λιγοστά
χρήματα του Δήμου, τα οποία
δεν επαρκούν.
Χίλιοι τρόποι για
να αναδειχθείς
...ο.είδα 8
Με ευνοϊκές συνθήκες
αναλαμβάνει η νέα
Δημοτική Αρχή
. ίδα 8
00000000000000000ο0000
την δυνατότητα να υπηρετήσει κανείς
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Ξεκινά το έργο
ολοκλήρωσης της
ύδρευσης Ευην οχωρίου
νται κάποιες βασικές προϋποθέσεις
συλλόγους αλλά ταυτόχρονα θα είναι
κάτω από δημοτική διαχείριση.
παραπάνω προϋποθέσεις εκτός της
τελευταίας, ως πρωθύστερης
Σελίδα 4
: Συνέχεια σελίδα 6
9 00000ο00000000000000000000000000000000000
5ος Κωπηλατικός
διάπλους Λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου Αιτωλικού
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε στέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
22090993σ03
www.mxronika.blogspot.gr
...Σελίδα 4
...υ.. Σελίδα 7
.00000Φ000000000000000000000Φ0000000000
00000000000000ο006000000000000000000000000000έ
σπορου,
μονοζΕΝ
ΚΟΔ. 2007
Hellenic Post