Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής - Νικόλαος Καpαθάνος 1951-19%* δκτήρια-Εκδότρια Στανμίδου 1. Σrολανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Αp φύλλου 6830-11.940
Περίοδος Β' (1974)*
0,50 ε
Τελέστηκε χθες
η ορκωμοσία
του νέου
περιφερει ακού
συμβουλίου
της ΠΑΜΘ
Επιστολή
|Του κ. Λ. Καλλινικίδη
Διορθθηκαν
Οικογένεια,
τα προβλήματα
κοινωνία
στην παιδική χαρά
προς τον "Π.Τ."
και το χάος
| Της οδού Διοικητηρίου
Η απάντηση του "Π.Τ."
Του Γεωργίου Εμ. Δημητράκη
συλ. Υη
σελ . 5η
σελ. η
Θελ. 3η
Προσωρινή όδεια λετουργίας και υπό όρους έως 30 Ιουνίου 2020
Τελευταίες δηλσεις του κ. Δαλακάκη από τη θέση του δημάρχου Δοξάτου
3,6 εκατ. ευρ στο Δήμο Δοξάτου
του Δημοτικού Σταδίου Δράμας | για αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
Πηγάδια
Σε χρήση μέρος των κερκίδων
σε Καλαμπάκι
- Μετά από τεχική έχθεση ης Πολιτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πove m
στημίου Θράκης
Ταμεγάλα προβλήματα του Kολυμβητηρίου παραμένουν και καμά ανακολωση
από το Δήμο Δράμας γιαη μελέτη
- Δαλακάκης Ηλειψυδρία στο Δήμο Δοξάτου είναι πραγματική )
> Συνολικά 37 εκατ. ευρ σε Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ για έργα ύδρευσης
Του Θανόση Πολυμένη
Του Θανόση Πολυμένη
ΑΑΠΟ ηςτελευταίες του δηλσες από τη θέση
του δημάρχου Δοξάτου έκανε χθες στον
Πρωινό Τύπο, ο κ Δημήτρης Δαλακάκης
Αφορμή ήταν η ανακοίνωση του περφερειάρχη κ Χρή στου Μέπου που δόθηκε χθες το πρωί στη δημοσιότητα
σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης σε Δή
μους της Περρέρεας ΑΜΘ.
Αναλυπικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περφέρειας Αν. Μοκεδονίας-Θράκης . εγρίνονται προς
χρηματοδότηση 20 προτάσεις για έργα ύδρευσης Δήμων
οψους 37εκατ. εupo Μεταξύ των Δήμων αυτν , εναι και
ο Δήμος Δοξάτου, ο οποίος είχε προχωρήσει την πρό
ταση για έγκριση προς την Περφέρeα κα συμπωματικά
εγκρίεται την τελευταία ημέρα της θητείας του.
Πρόκειτα ια δύο έργα , που αφορούν το ένα στο Καλαμπάνα και το άλλο στα Πηγάδια Κυργων και συγεκρ - εχε προpήματα Συνεργαστήκαμε με τις υτηρεσς ,
μένα:
1. Αντοκατάσταση κεντρικού δοτύου ύδρευσης Καλαυ δopeωσαμε τα πάντα και υποβλήθηκε με eπιτυχa μα
πακίου Δήμος Δοξάτου, 1.895.161 ε
ΑΛΜΗ μαφορά,
ο δήμαρχος Δράμας , υπέγραψε
προχθές 29 Αυγούστου
2019, νέα παράταση για
την προωρινή άδεια
λειτουργίας του Δημοτκού Σταδίου Δράμας
(τρην Εθνοκό) , η οποία
θα σχύε μέχρι και 30
ΙονΜου 2020. Η προηγούμενη προοωρνή
άδεια , έληξε χθες , 30
Αυγούστου.
Όσο τα προβλήματα δεν διορθνον . π όλα προβλήματα που υπάρχουν
τα , τόσο αυτά θα συvεχζοντα Και όχ
μόνο, καθς εφόσον δεν διαρθνοντα ,
σίγουρα θα αυξάνονται! Και ένα τέτοιο Σταδίου Δράμας, πλέον δεν μπορούν να
φωτεινό παράδειγμα .. είναι το Δημοτικο άμεοα. ooίνεται ότι πθανότατα , κάποια
Στάδιο Δράμας , γράφαμε σε nρoηγου- στιγμή, θα οδηγήσουν το Δημοτικό Στά
μενο όρθρο μας . Και όσοι νομίζουν ότι
με το να δίνονται απλά παρατάσεις να dο στο κλείσιμ!
προσωριές άδεες λύνονται τα προβλή λέμ, καθς αυτό είναι το συμπέρασμα
ΦΩΤΟ Π.Τ.
είναι μακράν νυχτωμένου
Τα με
σε διάφορους τομείς του Δημοτικού
φορές και είχε απορριφθεί ανrίστοιχα, καθς η μελέτη
συνεχιστούν. Και αν δεν Υνe κάτι τρα,
με αυτό του Καλαμπαάοu
λειφυδρία
2. Αντικατάσταση εξωτερικού δικύου ύδρευσης Τοπ - Υπόρχε πραγματική ρoάης eέλησε να σχολάσει
Σαυτό το σημεία οκ.
κν Κονοτήτων Κυργίων Πηγαδίων Δήμου Δοξάτου δηλσες του νέου δημάρχου Δοξτου κ . Ζεκερίδη στον
1.785.606 Ε
Δαλακάκης: Αντικα Οιστούμε
το εξωτερικό δκτυο Του αμιάντου
Όχι δεν είνα τραβηγμένο αυτό που
Αρωνό Τύπο- (nT. Τετάρτη 18 Αυγούστου) , ο ατοίος
διατύπωνε την
που αβίαστα συνάγετα
από τη νέα απόφαση
της συνολικής προσω
ρινής άδειας λειτουρ γίας του Δηματικού
Σταδίου και τους δαφό
ρους χρους προπόνησης και άθλησης που
διαθέτει
Ανοιχτό μέρος
των κερκίδων
άδειες , η χρήση των
κερκίδων είχε απαγο
ρευθί
Υπήρξαν όμως μεγάλα
παράπονα από ανθρ πους του Πανδραμα
κού και φαίνεται πως
μάλιστα αυτό έπιασε
τόπο, καθς στη χθεσνή νέα προσωρινή
άδεια, αναφέρεται ότι
μέρος των κερκδων
είναι κατόλληλο προς
χρήση!
ιπραγματικήΠροκεμένου να έχουμε neριoοότερες λεπτομέρεες ξάτου δεν εt οpή του ότι-η λεμυδρία στο Δήμο Δο σελ3η
στη διάθεσή μας ο -Πρωνός Τίπος
τον μέχρι χθες (τελευταία
ημέρα) δήμαρχο Δοξάτου
κ Δαλακόκη. Σταλεγόμενά
του ο κ Δαλακάκης , επpoήμανε όι πρόκειτα γα δύο
μόνο έργα, από ένα σύνολο
έργων αξξας 45 εκατ ευρ ,
τα αποία θα εκτελεστούν τα
επόμενα χρόνια
Αναφοροκά με το έργο
της αντικατάστασης του
εξωτερικού δετύου δρeυ
σης του αγωγού που ξεικ νάει από τις Πηγές για να
πάει νερό στα Κύργια και
στα Πηγάδια και στην
Αγορά , το δίκτυο είναι με
αμίαντο και αυτό αλλάζει
πλήρως Δεν θα υπάρχει
άλλο εξωτερεκό δίκτυο στο
Δήμο μας, το ατοίο θα είνα
από αμίαντο
Όσον αφορά το κεντροκό
δέτυο της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου oυσιαστικά
υφιστάμενος ουλήνας ο
οπαίος είνα σδερένος και
παρουσίαζς αρκετές βλάβες αντυκαθίσταται από
σύγχρονο αγωγό πολυαιθυ λενίου κα θα μταφέρει το
νερό από ις Πηγές στο Καλαμπάκι , στην Αγία Παρασκευή, στον Καλαμνα , στο
Νεροφράκτη και στη Φτελιάν
Όπως ανέφερε μάλιστα,
επί θητείας του κ. Χατζηλαζόρου , "η πρόταση γα τα
Κργια είχε υποβληθεί 4
επκαννησε με
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγκρονες υnnpeoiες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμονίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης ,
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
.Υπέρηκος Μαστού
παλαότερες
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
παντελς .
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnχo-Τhplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκάλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fax 25210 22415
email: [email protected]
σελ5η
αλλάζα
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6ας αξοτέτη
μαίμίνo φντο
Κιν. 6932-347415
ΗΝέα Διεύθινση
Τ. Παπανδρέου 34-2οs Οpοφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2521055122 Ο6977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουμε όλουε τουs επιτυχόντε του Νομού
Αρέrαε ια την ει6.c70yή
Εκπαίδευση και τους ευχόγια ότε καλή όταδοδρομία!
Τους 6την ΤριτοβAια
Γιάννης
Tρόσeοση
Γαζάνης
στη δύναμη σου!
- στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιv. 69747 65815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα