Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apθμ φuλου 36014*Σάββατο 31 Aυγούστου 2019 www.tharrosnews.g
Αστηoχυμο Καλομάκος
ΟΑΡΡΟ
αOMMOα
| www.000τιοόο α-27110 6933T
Έτας 1206 ΚΑΘΗΜΕPIΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣ ΣΗ Ν ΙΑΣ Τιμή 1 ευρό
Έντονη ανη συχία του Ιατρικού Συλλύγου
Μεσσπνίας για την καπέσταση στα νοσοκομεία
του νομού και δη της Κυπαρισσίας
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΙΚΑ,
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ.ΜΠΟΥΧΑΛΗ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ
Βασιλόπουλου
Όλα έτοιμα για την 7η
Λευκή Νύχτα Καλαμάτας
σελ 5
ΜΙΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΜΗΣ
Αρθρο για το δρόμο
Καλαμάτα-Μεθνη
σελ 8
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΛΕΤΗΣ
Νέος πρόεδρος του Ωνασείου
ο Καλαματιανός καθηγητής
σελ 7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒE ΕΛΑΣ
Σε απαλογισμό της παρίας τους στα Kονά προχρησαν χθος τόσσερα στολέχη της απρχάμένης Δη ματικής
Aρχής Καλαμάτας. Στλέχη που έχαυν ταυτιστοί με τον νυν πορ φεροιόρχη Παναγτ Νίκα
και αποφάσισον να μη Β6σαυν υπαψηφτητα στις τeλουταίος αυτοδιακηπικές εκλαγές .
Σεκλίμα συγκήησης, λοιπόν Παύλος Μπουζάνης, Δημήτρης Μτούχολης , Χρυσή Λιάππτα
και Θανάσης ΗΑιάπουλας προχρησον σe απολογισμό του έργοu τους, ον δήλωσαν όταιμαι
να έπιτρόψουν ξανά στα καινά μέτά το τόλας της θητείας του Θανάσm Βασόπολου.
Ενδιοφέρον . βέβαιο, παρουσίασαν αι αποντήσες τους, άτον pωτήθηκαν γιατί δον ήταν υποψήφοι.
με του Παύλ Μπουζάνη να μύά ανοιχτά και να δηλοι ότι δeντον Φέπe σε
τα πρόσωπα του νέου δημάρχου Καλαμήτας, Θανάση Βaσιλόπο υλου.
"Ο Δήμος δε διοικείτuι
υπ' τα καφενεία με
ψιθύρους και υπαβολείς "
συλ. 10-11
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΝΗΣ
σάλδες 45
Η Δημοτική μας Αρχή
άλλαξε το Δήμο Με σσήνης
ΑΚΤΕΟ
-ΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΠΡΑΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΝ
σελ 9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΟΥΡΑΣ
Δενερονος τον πλγκό Οικο
tw αφανές ος
μειρuήτς καpοinς)
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
iruχούχνς ται0/ ΟΣ ΜΙΚΜ ΤΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑ!
Aνyοτο Α.Τ.E.L. Οom bwioς
σο ΤΕ ΒΡΝ Ε
ουμμEαοκα κήρωa
κ Ceo ένa mooipο
Sυεuki Sνlί
Ανεβάζει τις Τρωάδες
3-6 Σεπτεμβρίου
Σpl : Εχολοήνύs δραρμογν - Τμήμα : 0)μμάτόν
Τιλ. 5980 634599
Δαγρέ 6 , Καλαμάτα 241 33
e08 0αφουποφatra ar
Τηλ. 27210605 58 272106607
wΜ Αatae
σελ 13