Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

31

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5226

ΣΥΓΚΑΛΕΙ ΚΥΣΕΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ «ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

Κατά κύµατα
οι µετανάστες

Σταδιακή...
ανάρτηση
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9

ΚΑΛΑ «∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟΙ» Ο «ΠΑΠΑΣ» ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ

Ανακοινώσεις
∆ευτέρα ή Τρίτη

ΜΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ,ΤΡΕΙΣ
∆ΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
ΣΕΛ. 10

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ

«Παραδίδουµε
γερά θεµέλια»
ΣΕΛ. 10

Με... άρωµα
τροµοκρατίας;
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΜΕ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

ΣΕ ΧΩΜΑΤΟ∆ΡΟΜΟ
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ
ΒΡΕΘΗΚΕ
ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ
ΚΛΑΠΕΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ ΖΗΤΑ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Θ. ΜΠΑΡΗΣ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 17-22

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ

Το «τάγµα»
στην πρώτη
γραµµή...

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΝΑΖΗΤΑ
ΠΛΕΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 73ΧΡΟΝΗ
ΣΤΟΝ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ:
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ΕΣΩΣΕ...
ΛΟΥΟΜΕΝΗ

Από εβδοµάδα
τα νεότερα
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Επέστρεψε
πιο «δεµένος»

ΣΕΛ. 5-6

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

∆ίνει «µάχη»
ο 19χρονος
Κωνσταντίνος
ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ
ΣΕΛ. 4

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]