Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

29oC, 21:00

25oC - Υγρασία 39%-88% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:07 - Δύση ηλίου: 20:13

€0.80

ËåöôÜ õðÜñ÷ïõí!

Εντύπωση προκαλείται από το ύψος των χρημάτων που είπαν ότι αφήνουν οι απελθούσες πλέον τοπικές
Αρχές στις διάδοχες. Κυρίως διότι διέρρευσε επί των ημερών τους μεγάλο χρονικό διάστημα, που εμφανίζονταν προβλήματα λειτουργικότητας και αποκατάστασης της στοιχειώδους υποδομής, τα οποία αποδίδονταν στην έλλειψη πόρων. Τι τα μάζευε δηλ.
τα λεφτά ο επί των οικονομικών του Δήμου Παντελιός να τα κάνει, τόσα εκατομμύρια όταν για παράδειγμα όλοι οι κεντρικοί δρόμοι βρίσκονταν στο
σκοτάδι για μήνες; Πως γίνεται να δίνεται προίκα στον επόμενο πλεόνασμα και να βρίσκεται σε άθλια κατάσταση το αμαξοστάσιο και ο εξοπλισμός
της Υπηρεσίας Καθαριότητας; Κι επειδή είναι πιθανόν η απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα, είτε δοθεί είτε όχι, να αναφέρεται στην ανελαστικότητα
των κωδικών κι έτσι των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης για κάθε μια περίπτωση, το συμπέρασμα δεν αλλάζει. 3>>

Σάββατο 31 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4952

ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

ÔÝëïò ïé ôåëåôÝò, þñá ãéá äïõëåéÜ

Ολοκληρώνονται, επι
Íá óÜóôåíå ìïíéáóìÝíïé, åõ÷Þèçêå áðåñ÷üìåíïò ï Íéêïëïýæïò
τέλους, οι ορκωμοσίες
και οι τελετές παράδοσηςπαραλαβής των Αρχών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η τελετή παράδοσης
και παραλαβής της δημοτικής αρχής που έγινε το μεσημέρι της
Παρασκευής στο ιστορικό δημαρχείο Σαν Τζιάκομο.
Ο Κώστας Νικολούζος ήταν ο τελευταίος δήμαρχος του Δήμου
Κέρκυρας, που διασπάται πλέον
σε τρεις.
Σελίδα 5>>

ÅêôåíÞò
áðïëïãéóìüò
êáé áðü ôçí
áíôéðåñéöåñéÜñ÷ç,
ÍéêïëÝôá ÐáíäÞ 4 >>

«Τίποτα δεν αντιμετωπίζεται σε συνθήκες εμφυλίου», είπε ο απερχόμενος δήμαρχος.

ÁóôñïíïìéêÜ:
Âáäßæïíôáò
ðëÝïí ðñïò ôï
Öèéíüðùñï 8>>>

ÅñãáôéêÞ ôÜîç
êáé åðáíÜóôáóç,
ôï íÝï âéâëßï
ôïõ Ã. Ñïýóç 6>>>

ÄåõôÝñá 2 Óåðôåìâñßïõ

Rhapsody of the seas
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435
Royal Clipper
12:30 - 22:30 - ÅðéâÜôåò: 227

2662 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ÔñÝ÷ïõí ãéá ôï ÷Üëé ôïõ ÅÁÊÊ

13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα