Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
διοκτησία: L&EE ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε..Έτος 62o-Αρ. φύλλου 17.587Τιμή 0,60.Σάρβατο 31 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπεμβρίου 2019
Γροφεία Φ. Τζαβλλα 11-ANΝΙΝΑ 45383 Τη Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fax 2510 30.350 e htp:/wwpiohosiogos.gre enaititogproinosioges.gr
Υπάρχει Ελπίδα;
θεσμοθέτηση της υποβάθμισης και την λυκειοποίηση των
πανεπιστημίων. Ο βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά τμή
ματα πιστοποούν Τις παρενέργειες του πληθωρισμού. και
του λαϊκισμού.
Η πατρίδα μος θα μπορούσε να γίνει χρος Πιδείας Η
παράδοσή της και το διασκορπισμένο επιστημονκό δυναμικό
της ευνοούν μια τέτοια προoπτική, Για την ολλαγή πορείας
χρειάζονται γενναίες πολιτικές αποφάσεις nou να στοχεύουν
στην οικοδόμηση μιας πατρίδας , με κύριο χαροτηριστικό την
Ποιότητα . Άλλωστε, η μκρή μας χρα δεν μπορείνα συναγω νιστεί σε κανέναν τομέα άλλες χρες με βάση ποσοτικούς δεί .
. Η εκπαίδευση είναιο καθρέπτης μιας καινωνίας . Εκεί
διαμορφνεται το μέλλον της Ο στόχος της είναι (oφείλει να
είνα) να προετομάσει την κονωνία στε αυτή να καταστεί
εκπαιδευμένη-, για να μπορεί να ανταποκριθεί σις συνθήκες
του εκάστοτε διεθνούς περιβάλλοντος , Η εκπαίδευση πρέπει
να είναι ο κοινός τόπος άλων των συνιστωσν του πολτικού μετη μεταρρύθμισή της () , δημιούργησυστήματος μιας χρας και να ενσωματνει: την noότητα και σε μα δύσκολα αντιστρέψψη κατά την Παράδοση.
Ένας σπo τους πυλνες της εκπαίδευσης είναι το Πανε - δευσης Η ανορθόδοξη σύμπτυξη ΤΕ .
πιστήμο. Ο θεσμός αυτός έχει τη δική του πολίπαθη ιστορία Πανεπιστημίων, η ίδρυση νέων Πανεnμεταρρυθμζόμενο και υποβαθμιζόμενο .
Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, τμημάτων είχε ως απoτέλεσμα τη
>Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β.ΜΑΣΣΑΛΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ. Ιωσνίνων
σταση στο χρο της Αντατης Εκπαί
στημίων , η λεπουργία πληθρας νέων
Στην ομιλία Κ. Μητσοτάκη στη Ε0 είναι στραμμένο το ενδιαφέρον τους
Ολοκληρνονται σήμερα οι ορκωμοσίες των νέων Διοκίσεων
Το <φιλίζωήφ από την Κυβέρνηση
περιμένουν και οι Ηπειρωτικές επιχειρήσεις
Ειδικόπρόγραμμα για την παραμεθόρια περιοχή προτείνει ο ΣΒ..
. Σενέα χέριαν το εργοστάσιο της ΜIΝΕΡΒΑ στο Επισκοπικό
Γυρίζουν σελίδα Περιφέρεια
Δήμοι της Ηπείρου!
Ευχές και πολτικός πολτισμός στην τελετή για το νέο Περιφερειακό
Συμβούλιο . Ορκίστηκαν Μ. Ελισάφ (Τάννενα), Μιχ. Πλιάκος (Ζτσα),
Χρ. Ντακαλέτσης (Δωδνη) και σήμερα oL Σεντελές (Β. Τζουμέρκα)
. Στραμμένο στη θεσσαλονί .
κη και στις ανακοινσεις που
προτίθεται να κάνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το ενδιαφέρον πλέον
του επιχειρηματικού κόσμο .
Ο προσδοίες που υπάρχουν
Είνι πολλές , ειδικά μάλιστα μετά
Τις θετικές εξελίξεις που καταγρά ΡΕΠΟ ΡΤ Ζ
φοντα μετά Τις εκλογές ης 7ης
Ιoυλίου στοτμέα της Οικονομίας.
Το θετικό κλλμα επιβεβακνει και
μα ακόμη tpεuva, αυτής της Ευρωπαίκής Επτροπής που δθηκε
στη δημοσιότητα Συγκεκριμένα ο
δκης οκονομκού κλίματος σε Επιχειρήσεις και καταναλωτές στην
Ελλάδα το μήνα 12ησελ.
Ε --H αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων ,
: είναι ένα από τα ατήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις στη
ΣΤγμότυπα από Τις χθεσνές ορκωμοσίες Του νέου
Περιφερεκού Συμβουλ.
ου Ηπείρου και του νέου
Δημ . Συμβουλίου Ιωαν
νων που απναλαμβάνουν
καιθήκοντα αίpo
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
νέα Κυβέρνηση. . .
Πρτη Σεπτεμβρίου θα γρά Ψε αuριo το ημερολόγιο και η
έναρξη του φθινοπρου σημα τοδοτεί επίσης το ξκίνημα μίας
νέας ττραετίας για την Τοπική κήσεων στους ΟΤΑ ολοκληρνοΑυτοδιοίκηση και στην Ήπτιρο. ντα σημερα, εvω χθες -11η οελ
ΚΟΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ
Όπλα και πυρομαχικά σε
σπίτια 80χρονου στην Αρτα
ν Σλληψη 4ροοu για διακίνηση ναρχωτικν στα Πάννενα
. Μια περίεργη υπόΟι ορκωμσίες Των νέων Διο1 Mβ haima nκ ικ Αak !
: Οκ. Τοούλας στις :
εκδηλύσεις μνήμης
Αναβάλλεται η σύσταση περιφερειακού ΦΟΔΣΑ
Παραμένουν τρεις στην Ήπειρο
οι φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων!
> Τπροβλέτουν τροποπουοεις άρθρων του Κiεισθέν
ΠΟιοι απαρτίζουν
το έο Περιφερειακό
Συμβούλιο Ηπείρου
για την έναρξη του ' !: θεση tρευνά το Τμήμα
1. Ασφάλειας Αρτας, ου
Παγκοσμίου Πολέμου : : ρες του οποίου σ.
1: νέλαβαν έναν 80χρονο
1: καθς εντοπίστηκε ένα
1: ολόκληρο οπλοστάσιο
σε δυο σπίτια τοu!
Σε βάρος σχματ σθηκε δικογροφία για ποΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Π. Αρτας: Ψαάς Βασίλειος .
Πατήλας Κωνσταντίνος Κατέρης
Ιωάννης, Σμου - Τάου Αναστα| σία , Βapέλης Δημήτρος, Φτης
| Φτιος ,
ΠΕ. Ιωαννίνων: Νάκου- Δ σουλα Αγή, Σαράβας Κωνστα| νiivoς , Πόισης Οδυσίας Τστά| ρα Σταυρούλα Nauρόζογλου Πα.
| ναγτα Γopγoλης Βασίλειος .
| Γκαρτζοίκας Ηλας , aτανίδης
. Ως έχουν πα ραμένουν οι τρεις
Φορείς Διαχείρι.
σης Απορριμμά
Των στην Ήπειρο,
οι οποίοι όλα δε .
χνουν όΙ δεν
πρόκειται να συγ.
χωνευθούν σε
έναν ενιαίο περ φερειακό σύνδε. Στη σελδα 2
Ειτείνεται το ασοφάρι
ελέγχων για την
ανασφόλιστη εργασία
. Στη σελδα 12
pαβάσεις Της Νομαθεσίας περί ό - ποντας στοιχεία και πληροφο ρίες , πραγματοποησαν έρευνες
στα σπίτια του συλληνeέντα , όπου
πλων , καθς ο αστυνομκοί αξο
βρέθηκαν.
Μiημόσυνοσυpo στη βούρηaνη
Νμα από un
w S Ουνάμων σου Γράμο
3 πολτμικά Τυφέια, εκ των
σποίων το tνα με ξpολόγχη ,
1 κυνηγετικό ό - 2ηστλ
Bχίνnσε η ανάρτηση των
| Εκαθαριστικν του ΕΚΦΑ
σpο όπς είναι το ζητούμενο κούς παράγοντες, προκειμένου
να ανταποκριθεί με επάρκεια
στις απατήσεις της ολοκληρω- :Πρόδρομος Μητρακστα Πανααπό τους τοπικούς αυτοδιοικητδιαχείρισης - 11η σλ .
| γιωτα, Παπαχρήστου-ησελ
μένης
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.γ
. Στη σελίδα 12
Αύριο (6.30 μ.μ.) στο Εθν. Στάδιo Ζωσιμάδες
Νέο δυνατό τεστ του ΠΑΣ
με τον Καραϊσκάκην Άρτας
Προβάλλει τα χνανόλευκα ο Επ. Παντελάκης .
ΓΝΩΜΕΣ
19χρονος νο σπλεύεται στην Πάτρα. .
Πέρασε στην Ιατρική Ιωαννίνων
αλλά μάχεται για τη ζωή του!
Χρειάζεται ετειγόντως αμα και κυρίως αιμοπετάλια
Μετά από μαχαμένη πενταετία
τα Γιάννινα απαιτούν λύσεις!..
Το τέταρτο φιλικό ης
καλοκαιρνής του προετο
μασίας δίνει σύριο Το απόγευμα ( 6:30 μ.μ. ) ο ΠΑΣ
Γιάνννα κοθς υποδέχεται
στο Ζωσιμάδες. τον Κα-.
ρaίσκάκη Αρτας , ομάδα
που θα βρει αντίπαλο και
στο πρωτάθλημα Της Super ΠΑΣ Την Παναχαϊκή, Όμως η κλή
: League 2.
: Ο αρχικός προγραμματισμός την ματαίωση του φυλικού με τος
ήταν για δύο φλκά το Σαββατού - Πατρνούς καθς οι δύο ομάδες θα
: ριaκo κα σήμερα να υποδεχτεί ο εΒούν αντιμέτωπες
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΚΑΛΤΣΗΣ
. Συγκλονίζει η ανθρπινη
ιστορία που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά Εναν
19χρονο επιτυχόντα των πανελΑαδικν εξετάσεων , ο οποίος
νοσηλεύεται στο Πανεπιστημια κό Νοσοκομείο της Πάτρας και
δίνει μάχη για τη ζωή του .
Όπως μετέδωσε το thobest.gr
οναρός νοσηλεύεται με οξεία μυελογενή λευχαιμία και έμαθε για Την
είσοδό του στην ΙατΡVS
ΜΙΑ νέα περίοδος αρχίζει για το Δήμο Ιωανντν (τους Δήμους
εν γένε) και την Περιφέρεα Ηπείρου , έστω κι αν αυτή θα συνεχ σει την nορεία της με ην ίδια ηγεσία, Το ενδιαφέρον στην περi
πτωσή της είναι η παρουσία στο περιφερεακό συμβολιο της noράταξης -Ορίζοντες Hπείροu με τον κ . Σπύρο Ρίζόπουλο, που
υποσχεται κοuτή τετραετία για τον κ . Καχριμάνη . Το m θa προκύψει θα φανεί στη διοδρομή κα φυσικά όλοι ελmίζουν να είναι θε
Τκή για την Ήπειρο η αναπόφευκτη σύγκρουση.
Το ενδιαφέρον των πολιτν εστιόζεται στο Δήρο.
ρωση Του πρωταθλήματος tφεpε
> τησελ
+ 11η σελ.
11η σελ
ΠΝΙΗΗ11M!!!llΠ!ittmt1mn!!!!!!Πliitl Π
ΩΩΤΟΣ ΔΟΓΟ
Α Ρ η
- τα σ
Το Πρωί της Δευτέρας σσ όλα τα περiπτερα
ΜΑΖΙ ητικός ΑoroΣ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ a
ς γ τ
Ε ΝΗΝ 0Ν
ΟΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ)
> Το penopτάζ onό το φλικό του ΠΑΕ με τον Κopαίoκάκη. λρτος
> Τα τeλευταία νέα του Εραστεικού
Ειδίσεις αnό την υπόλοnn aeanτική κίνηση του Σαppατοκύριακου
Μια ξεχωριστή εβδομοδιοία εφαμερίδα με όλα τα γεονότυ του Σαpβατοκtριακου
και όσο ανομένονται να γήουν την ερχόμενη εβδομάα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα