Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘA Καθαμερινή Εφημεριδα τιs lnεiρου-1δρυπs Ee. aas-Έos 980-Αρ ΦυΜου 24635-Σάββατο 31 Αυγούστου - Κιριακή1 Σεπεμβρίου 2019-060ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Γλυκερία Ασλανίδου
και Μάλαμας
θεατρικά εργαστήρια
σε ΔΗΠΕΘΕ και Εκφραση
Προς αποχρηση
0 Πάντελιτς
ΣΕΛΙΔΑ 9 ΤΥΚΕΡΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
Μηνύματα προς τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης θέλησε να στείλει ο νέος δήμαρχος Ιωαννίνων
Μωυσής Ελισάφ, λέγοντας ότι η συναίνεση θα είναι προϊόν προγραμματικής σύγκλισης
80χρονος
με οπλοστάσιο
Ετομος γn . Πόλεμα ήwν ένος
80χρανος, ο οπoος συνελήφθη το
aπόγευμα ης Πέμητης σό 0ουναμν
κούς του Τμήμαιος Αοφάλειας οτας
Σα δύο on tm tου βρέθη καν δηλο .
Πυρομαχικό και εξορτήματη, τ onoin
εμnntauv στη ναμαθεοίn εpi όnλων.
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
Μ. ΠΛΙΑΚΟΣ
Έτεινε χείρα
συνεργασίας
Με τη bέουσυ εnnμότmτanρoγματαnoήθnKε ntελετή gρ κωμοσίος σταν
δήμο Ζtoος. 06ήμαρχος Μικάλης
Πλιάκας δεσμεύτικε nuς και στη νέα
θηείa η δημοτική αρχή Βo nopευθrί
με γνμοναnύνιο tο συμφέραν του
τόηου και των noλτ .
Στις βασικές
Προεκλογικές
δεσμεύσεις, Που
αποτελούν Πλέον
ΣΕΛΙΔΑ 6
δεσμεύσεις της
νέας δημοτικής
αρχής αναφέρθηκε
οΜ Ελισάφ στην
τελετή ορκωμοσίας
μιλντας για
αποφάσεις , Που θα
απηούν τη βούληση
των περισσοτέρων,
θα είναι κοινωνικά
ΧP. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
Ζήτησε συμπόρευση
Την ανάγκη oυμπdρευσης καιουνερ γοσίας όλων των nopotόξεων επισήμανε ο εnατκλεγίς δήμαρχος Δω δνης Χρήστος Ντα καλέτης κοu
υν τελεή ρκωμοσίας , nu nρoγμα tononen κε χtες στα δημαρχείο στην
Αγο Κυρακή
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Ενημέρωση
λίγο Πριν την αλλαγή
σκυτάλης
δίκαιες και θα είναι
εφικτές.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
Συνέντευξη
47 ΝEΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΚΕΙMΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ , ΔΗΛΩΣΕΟ ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΚΙΝΓΚ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Σε συναινετικό κλίμα n ορκωμοσία
Ένα ερωτικό γράμμα
τη μουσική
της Ηπείρου
Έδωσαν όρκο
και Πιάνουν
δουλειά
Με ουξημένες προσδοκΕς ευθύνn καιοναίκση ξεκνό ηνέa
eateia τoυ nερωερειακού συμβουλίου Ηnερου , μετ uν ορκω
μοσία του εκνέου περuφερειρχη Αλέκου Καχρuάνη, των εn κορολής τις αντηολίτευσης και όλων των ηερμερεα κν συμβούλων. στο κοτμεστο δωκητήριο ης εριμέρεως Ηεpou.
0nεριpeρεόρχης ανέφερε nως ninεφος έχει θετικότοτο ηρo αμο σε όλούς τους τομείς ν δεν nαρέλειψε νο εκφράσει γο
μα ακάμηφορά τηνανtθεσή του στην αλλεγή tou εκλογκού
όμου για την οuτabpiwnon Εμείς είμοστ με mν κυβέρνηση
της Hn pouυ Ετoι napεuτή κομε, έτoι nopεuoμαστε και έτoι θ
ανεχίσουμε Γο ένα να είστε βέβοιου Δε 6ο κάνουμε nίoω γα
κανένο θέμα και ειδικά σε αυτά nou αφορούν την ονάητυξη του
τanoun σημε ίωeε Άλλοι σε na oυνoνε τικό κλίμα άλλοι ξεκινντος anό την αρκυμοσί τα έργο της αντηολίτεu σις , οι εnκεφαλής uον rαρη τξετην ευχήθη κανη νiα θntin να ενοι εn pελεία tou λοού ης Ηπεpou
ΣΕΛΙΔΑ θ
Αθλητισμός
ΣΤ. ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Στο δυνομικό του δήμου ωaννπν εντάχτηκαν και εnδημο onό χθες οι 47 νέο.
εργαζόμενοι στον ταμέα καθαριότητας αι
αnoι nρooελήφθησαν μέαω του 5ηγωναμού 3Κ/2018. Ο νέοι υπόλληλοι aναλομβόνουν καθήκονu αnό Δευτέρα, με
ην πpooδοκία να δσουν λύσες στα οξύ
rpόβλημα rς anoκaμές.
Παραμένει ζωντανό
το όνειρο του Τόκιο
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΓΥΡΟΕ ΛΙΜΝΗΣ 1ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σε νέο χρο
το έντρο Εγγραφν
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΕΕΛΙΔΑ 13
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΓΙΝΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΟΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΡΑΒΕΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ WBC
Παιχνίδι εντυπσεων με το Πρόστιμο
θερμή υποδοχή στην
Brandy Montgomery
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα