Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Παρασκευή
Αυγούστου
&-ΡΩΙΝΗ
Πακέτο διάσιοσης
Αριθ.φύλλου 7332
Τιμή Φύλλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
KΩΔΚΟΣ
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δήμου Γρεβενν
για τη ΔΕΗ
Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
Συνέχεια στην 4
Ουδέτερο
ΕΜMRPHEIΟ
το αποτέλεσμα
για τους καταναλωτές,
υποστηρίζει η κυβέρνηση
Συνέχεια στην 10
Εγγραφές
στα νέα τμήματα
του Συνδέσμου
Γραμμάτων
και Τεχνν
Π.Ε. Γρεβενν
Αναπτυξιακος Νόμος
Πλέγμα ρυθμίσεων για
διευκόλυνση
της επιχειρηματικότητας
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
OΑΜΜΑΤΟ
I.KTEO
ΓΡΕΒΕΝΝ
ετοΣ ΡΥΣΗΣ
Γρεβενά
συγκέντρωση
Enduro
5ο χλμ. Γρεβενν - Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
30/8-01/09/2019
Συνέχεια στην 20
3ΕΝΩΝ
ΡΕΒΕΝΟ