Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ξ ΤUΠοξ
ΠΡΩΤΝοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής- Νιδσος Καραθάνος 151-1974 * Ιδωκτήρια - Εκδόερια Στουρίδου Ι. Σπλιανή
Περίοδος ' ( 1974)-Ap. φύλλου 60-11.939
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣ ΤΟΥ 2019
0050 ε
Υπό έλεγχο
οι δύο φωτιές
στο Κ. Νευροκόπι
στον Όρβηλο και
στα Λευκόγεια
Ο νέος Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου, Γ. Κυριαικάδης μιλάει στον "Π.Τ."
Δόξα Δράμας
Κέρδισε σε φιλικό
" Δεν θέλουμε το Νευροκόπι
να είναι ο φτωχός
όμως θέλει δουλειά
απομονωμένος συγγενής"
| ακόμα και ενίσχυση
σελ. Εη
σελ Τη
Θελ. 5η
Εισάγεται 2ος στη Σχολή Χημικν Μηχανικν Α.Π.Θ.
Σήμερα ορκίζεται το Περι φερει ακό Συμβούλιο ΑΜΘ
Νέος χωρικός
αντιπεριφερειάρχης Δράμας | Δράμας ο Σταύρος Μπραζιτης
ο Γιργος Παπαδόπουλος;
πρτων στο Νομό
Πρτος
Είχε πρωτεύσει και στο Διαγωνισμό Βασίλης Ξανθόπουλος
το 2019
Δηλσεις της μητέρας του και του διευθυντή του 2ου ΓΕΛ
Δράμας
-ΗΜΕΡΑ Πα ρασκευή και
ορκίeται το Πε .
φερειακό Συμβού λιο Αν . Μακεδονίας
- Θράκης και ήδη
την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου θα γίνει
η ειδοή συνεδρίαση
του σατος για
την εκλογή προεδρείου , καθς και
για την εκλογή των
μελν της Οκονομεκής Εππροπής
Αν. Μακεδοίας και
ΘράκηςΣτο μεταξύ από εβδομάδα , ο περpe - Γργος Παταδόπουλος πρτος σε ψήρειάρχης κ. Μέτος, θα ανακονσε και φους στο Νομό Δράμας από την αμάδα
τα ονόματπα των χωρκν αντιπερpερe. των περpeρεκακν συμβούλων του κ.
αρχν κατά νομούς, Οπως είναι γνωστό Μ mθυμοουμε, άι ο κ. Γιργος
πλέον , ο χωρκοί αντιπεριφερειάρς nσταδόπουλος μέχρ προχθές ήταν δηορίζονται από τον ίδιο τον περpερe άρμμη
Του θανόση Πολυμένη
ΠΡΩΤΟΣ των πρτων από τους μαθητές των Λυ
| κείων του Νομού Δράμος, είναι ο Σταύρος Μπραφτης . Μαθητής του 2ου Γενικού Λυκείου
Δράμας εισάγεται δεύτερος σε γενική κατάταξη, στη
Σχαλή Χημκν Μηκανικν του Αριστοτελείου Πανεπιστη
μου eεσσαλονίκης, με 18.879 μόρα και βαθμό απολυτηρίου 19,7.
Ο Σταύρος Μπραζιτης , έχει επίσης αρκετές eππυχίες
στο ενεργητικό του όπως ότι είναι από τους πρωτεύοαντες στο Διαγωνισμό Μαθηματικν στη μήμη του Βασλη
Ξανθόπουλου που γνεται κάθε χρόνο στη Δράμα . Ο
δος, ασχολείται επίσης έντονα και με το αγαπημένο του
στορ , το οδόσφαρο , καθς είναι και τερματοφύλακας
στην ομάδα του "Kοpαυνού Αρκαδικού- Δράμας
Ο-Πρωνός Τύπος- , επικοννησε χθες με τον ίδιο
μέσω διαδετυακής εφαρμογής , καθς βριοκόταν σε επί
σκεψη στο νωστό Κίντρο πυρηνικν ερευνw και ειδ
κότερα επί της σωμαπιδιακής φυσοκής στο CERN στη
Γενεύη Ήταν μια από τις απολαβές από την εππυχία του
στο μαθηματικό διαγωνισμό-Βασ0λης
ΞανθόπουλοςΌπως ετισημαίνει μιλντας στον
nT. , ασθάνεται πολύ χαρούμενος
αι κανοπαιημένος για την επτευξη
του στόχου μου . Ήταν μια
καλη και απαπητική
χρονιά , άως οι κάποι και α
θυσίες εν τέλει ανταμείφθηκαν . Οι γερές βάσεις των
προηγούμενων ετν, το
μεθοδικό και με συγκέντρωση διάβασμα έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο σε αυτήν
την επιτυχο- .
Στην ερτηση αν πήγανε
σε φρονηστήρια, απαντάe
δτι έκανε ιδιαίτερα στα μαθηματικά και την κθεση,
εν για υσοκή και χημεία
ήταν σε γκρουπάκι 4 ατόμων . Και όπως σημεινeι,
έπαιξαν σγουρα πολύ σημαντικό ρόλο, με τον διοφορεικό τρόπο διδασκαλίας
του καθενός. Ο τρόπος δ δασκαλίες τους , σε συνδυασμό με το οωστό
δάβασμα , επέφeραν την
όσο γνεται μεγαλίτερη εμβάθυνση στην ύλ .
Για τον Σταύρο Μπραφτη, η Σχολή Χημκν Μηχανικν του Αne , ήταν η
πρτη του επιλογή , και μιλντας στπον -nT , μας
λέει : Αν και δεν ήταν κάτι
που ήθελα εξ αρχής, αλλά
ήταν μια απόφαση που
πήρα, αφού έγραψα Την
επέλεξα λόγω του ενδιαφ ροντος που είχα γα τον
τομέα της έρευνας και της
ββομηχανίας , χρο στον
ατοίο θα ήθελα να ασχοληθ στο μέλλον..
oΟ ΑΡΧΕΟΥΠ.
μοτικός σύμβουλος του Δήμου Δράμας
Σύμφωνα με πληροφορίες του-Πρω- με την παράταξη του κ . Μαμοάκου και
νού Τύπουν , χωρκός αντπτερpερειάρ - αντιδήμαρχος Τεχνικν Έργων , αφήνοντας πίοω του ένα αξόλογο έργ.
Όσον αφορά την Π.Ε.
Καβάλας , αν και ακουγόταν ότι θα αναλάμβανε ο κ Σημπσής
ην δήμορχος Καθ
λας , εντούτος φαίεται
ότι υπήρξαν αλαγές σ
αυτό το ήτημα της συ νεργασίας Ο κ Μέτιος.
είχε την πρόθεση να
θέσει τον κ Σημπσή
χωρεκό αντυπεριφερει άρχη Καβάλας , τελικά
αυτό άλλαξε και μόλλον
ησυνεργασία τους αναμένεται να γνeι σε άλλο
βαθμό . Ο . Σημπσής,
κατέβαινε σης εκλογές
με δική του παράταξη
και υποστηριζόμενη σε
μεγάλο βαθμό από το
Ο Σταύρος Μπραζτης
μιλάει στον " Π.Τ."
χης Δράμας αναμένετανα αναλάβει ο .
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγκρονες υnnpeoiες
διαγνωστικν εξετάστων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνoης ,
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
.Υπέρηκος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υnέρnχo-Τhplex oγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητς
. Ορθοnaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Όσον αφορά την Π.Ε
Ροδότης, χωρικός ανπερpερειάρχης αναμέ
νεται να αναλάβειοwν
κ Αίος Τσαλικδης
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fax 25210 22415
email: [email protected]
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6ας αξοτέτη
μαθράτι τροάντο
Κιν. 6932-347415
Να Δικύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οsΟροφos
ΒΕΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2521055122 Ο6977 472890
σελ4η
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουμε όλουε τουs επιτυχόντες του Νομού
τους 6την ΤριτοB4ιa
Γιάννης
Δpάμας δια την ει66χωyή
Εκπαίδευ6η Και τουs ευχόμα6τε καλή οταδιοδρομία!
Tρόσeοση
Γαζάνης
στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 05746 7 Κιν. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα