Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 30/08/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7179
27 χρόνια
Deutsche Bank:
Πόσα κέρδη θα παρουσιάσουν οι τράπεζς το Q2
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
ce-καταναλωτής> Σε πρανματικό χρόνο και ανά περιοχή
Στην οθόνη του κινητού
Τιμές των σούπερ μάρκετ
Ζιμές 46 εοτ. ευρ
αιότη Βεμά
σηλδίκύτή
Τον Ιουλιο
Πός θα λετουργήσει η πλατφόρμα >( 2η
Στα κινητά τηλέφανα των καταναλωτν θα αnοτέλλονται
το τέλος του έτους ο Τιμές
βασικν ροϊότων των σούπep
μάρκετ, αλλά και
καυσίμων , Μάλιστα, επaδή θα
χρησιμοποηθά κα η υπpaα
Διαμαρτυρίες ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για την
κατάργηση του
πμές των
μειωμένου τιμολογίου
ΣΥΡΙΖΑ
του γεωοτοπαμού , α κατανο
Μπές Βα μηορούν να Πληροφο
ρούνται για ης Τιμές σε onΟ0
δήποτε κατάστημα ή Πρατήριο
στην nεριοχή nou βρίσκοντα
εκίνη τη στιγμή.
>>( 3η
Την αντίδραση ης ΓΕΝΟΠ ΔΕΗΔΕΗ 0,00% Σε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ κάνει λόγο για
Προκάλεσε η ανακοίνωση του υπουργείου Περ - αιφνιδιοσμό και κίνηση εντυπωσκσμού εν
βάλλοντος και Ενέργειας ότι θα Προχωρήσει με επισημαίνει ότι από το 2010 α εργαζόμενοι
νομοθετική ρύθμιση σε μείωση της έκπτωσης στον όμιλο ΔΕΗΔΕΗ 0,009% έχουν υποστεί
στο λογαριασμό του ηλεκτρικού Που ισχύει για
τους εργαζόμενους στην επιχείρηση .
ΣΥΡΙΖΑ:
μεισεις μισθν Πou φτάνουν αθροιστικά στα
Εξι δισε κατομμύρια ευρ .
Τημύτα
πήμp Ημυτίη
Το ΤΤα Τ
Eaoba 4,5 bnr
μέρος των onoίων
Προήρχετο ano την
"OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε." Η
μεγάλη αυξηση Των
εσόδων του Α' εξ μήνου 2019 οφείλε ται στο γεγονός όπ ,
επιπpοσθέτως των
Προερχόμενων αηό
Eνσχυμένος κατά
137 εχατ. ή 3,099%
σε σχέση με Το Α
εξόμηνο του 2018
είναι ο κύκλος Εργασιν τυ ομίλου
οΙΜΟΗ
βαλε η opiακή
αύξηση του όγκου
εν μέρος
αύξησης
σταθμίστηκε από τη
μείωση του μέσου
όρου των Τμν των
Προϊόντων Πετρελαίου ( σε Δολάρα
Η.Π.Α.) κστά 5,6%
Πεpinou .
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
μΗέχd
eσύδων , Περιλαμβά
νονται τα έσοδα
των δραστηριοτήΤων της N RG TRAD αντιμηy Κiον0)
TO H1
Πωλήσεων
κατά 0,29 % (aπό
MT 7.491.875 σε
ΜT 7.513.946 ) και η
ενδυνάμωση του
Δολαρίου Η.ΠΑ.
έναντι του Ευρ
κατά 6,7% περiποu
(μέση ισοτιμία Α
εξαμήνου 2019 1,13 έναντιΑ 'εξα μήνου 2018-1,21 ) σν το μεγαλύτερο
>>( 2η
HOUSE
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
το 90% της onoίας
anoκτήθηκε anό τη
μητρική
ΟΙ (ΕΛΑΣ) Α.Ε.
Σεπτέμβριο
Motor
0,00% καθς δι μορφθηκε σε 4,55
δισ. συρ.
Ασφαλιστικές
Το νόυ περιβάλλον
στα συνταξοδοτικά
συμβολαια
awoιNiwd
ΜΟΤOΡ
Το Α' εξάμηνο 2018
ο Όμιλος εχε έσοδα
από Παροχή υπηpe
Στην άνοδο , σύμφ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2018.
ωνα με την οικονομική άκθεση, συν
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ
>>( 2η
Created by Universal Document Converter