Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠPΑEH
Aαο30
,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΗMEΡA ΑΕΕΑΡΗ neεEAN Εεp - ΕτΟΣυνα a
<Σκύψτε το κεφάλι και μn μιλάτε
OfFANAT
EBCAAE
ΚΑΛΑNpο
Douu n ix στ tebAn Aoα νο meprσd
ΕΛΛΗΝΚΕ5.
ΜΕΑ AΠΟΡΑΙΑ ν φ op
Δημιουργούμε
μια τοΠΙκή
κυβέρνηση
MΑ ΣΠΙΘΑ
ΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΟΝ ΑΡΑΞ0ι
Η wntτ φ σω
οpope t βpo
κ eεs 0 λς
ENOΜα μια γpoθιά, η ανοικτή
npooκληon Φμάκη
Ο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ DEμ032: Τα 200 χρόνα tης
Enaνooτοσης οε δίχυο Αναί
Μεoολόγγ Ολυμεία
Μoοwγaς o o o
n α epaδoa δ
Led. o σκαnλεwp Μ
ωκ α yo
Er ΟN
ooμ p μ.
TΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΟ
54AΟ0aue
orAκtτ po
δ o κ ta bp ΡΑ
Τι έβγαλε,
ι δεν
έβγαλε το
ραντεβού
Sebupe υ re
Εstaovn
Μ Μrr βoo γi 6
poνΝΡ
e. &μάpε p
οtb oo 6.
ν 0 ψ epuοpp
w Εpατ e5
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ
ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΤΟΣ
Μyeeυ
φ δψερείo
ΜΜΡΟΝΡΑ
Το ίριόνταιο Εonερινό ΕΠΑ.Λ"
οnυφήμιοι έ55δμxetom
Κενό στην άμυνα
της Μεγάλης Κυρίας
eeα ak T1 cvokn Mo
φο κοκσυoεo
tp γut, a κotuKγκ.
Ε ακ Brτο κ
Μο εnοr
Πanoδόπουλου
οναpκoνων
A o μ ww Ση
ο A03w ήυτtνa
ΕobA.3Ει εaτ ωθάπdy
133 χρόνια,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΝΟΙΚΙΑΣΑΝ
άνθρωποι
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κάθε μέρα
στα περίπτερα .]
Σ1α ΑπΕα