Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

26oC - Υγρασία 50%-92% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:06 - Δύση ηλίου: 20:15

€0.80

Óêïôþíïõí ôá Üëïãá üôáí ãåñÜóïõí;

Δεν πρόκειται για την αντιπολίτευση του Στέλλα, η αντίδραση του οποίου θα ήταν έτσι κι αλλιώς εύλογη αλλά για
τους «Ηρακλείς του στέμματος» του προέδρου του Επιμελητηρίου, που αποφάσισαν να του τραβήξουν το χαλί. Το γιατί, θα φανεί, προϊόντος
του χρόνου. Άλλωστε λένε ότι ο συμπαθής κατά τα άλλα Γ. Χονδρογιάννης, τους έδωσε δικαιώματα. Λένε ότι δεν τους ενημερώνει και πάντως
η διοίκηση του Επιμελητηρίου δεν παίρνει βραβείο λειτουργικότητας. Όμως όλα αυτά συνέβαιναν εδώ και πολλά, πολλά χρόνια, κι όχι αποκλειστικά και μόνον επί των ημερών του Γιώργου. Τότε, τι; Τι έκανε τον «Λόρδο» να είναι λάβρος κατά του προέδρου του; Τον Χειρδάρη, την Καρούμπη κ.α., στελέχη της επιλογής και της εμπιστοσύνης του; 3>>

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4951

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ãéáôß ôïõ ôñÜâçîáí ôï ÷áëß ïé äéêïß ôïõ
• Απέρριψαν την πρόταση
ÃáëéáôóÜôïò
για τις αδελφοποιήσεις.
• Χάνει τον συσχετισμό; ðñïò ÊñÜôóá:
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε ατμόσφαιρα έντασης και οξύτατων αντιπαραθέσεων ξετυλίχθηκε την Τετάρτη η
προγραμματισμένη συνεδρίαση
της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.
Μήλον της έριδος οι αδελφοποιήσεις του με τα Επιμελητήρια της
Βενετίας, της Βαλέτα (Μάλτα)
και του Βελιγραδίου. Η πλειοψηφία των μελών της Διοίκησης με
ψήφους 17 έναντι 12 αντιτάχθηκε
στην πρόταση του προέδρου Γ.
Χονδρογιάννη.
Σελίδα 5>>

ÁõôÞ åßíáé
ç íÝá Äéïßêçóç
ôïõ ÅÏÔ 4 >>

«Ðáñáäßäïõìå
ôçí ÐåñéöÝñåéá
ìå èåôéêü ðñüóçìï»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ανταλλαγή φιλοφρονήσεων έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης η τελετή παράδοσης και παραλαβής της
Περιφερειακής Αρχής. Ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, παρέδωσε στην Ρόδη Κράτσα έναν
ογκώδη φάκελο με το χαρτοφυλάκιο της Περιφέρειας, κάνοντας συνάμα και έναν σύντομο απολογισμό. 7»

«¸öõãå»
ï ìåãÜëïò
ôçò ëáúêÞò ìáò
ðáñÜäïóçò
Ã. ×ïíäñïãéÜííçò
ÌðåæåñÞò 13>>>

Áãþíáò äñüìïõ
ãéá íá óùèåß ç
ðñïó÷ïëéêÞ áãùãÞ
óôçí ÊÝñêõñá 9>>>

ÐáñáóêåõÞ 30 Áõãïýóôïõ

Marella Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Costa Victoria
12:00 - 19:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Opera
13:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.679

10876 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

“ÐíéãìÝíïò” óôá
ðñïâëÞìáôá ï ÁÏÊÊ

15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα