Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olyτmpiobim a. gr
Εoς Apοου o
Tpή Mov π p.
ΠΑΡΝΣΗ 30 ΑΤΟΤΟΥ mo
ΣΕΤΕΣΣΕπ ΠNΑE
ΠΕΡΟΚΕΣ ΤΟΥΛΗΜΟY
ΚΑTΕΡΣ
τα TΗ AΕγΕΑ οΟ
Οι αιτήσας
αναπληρωτν
και ωρομίσθων
εκταιδευτικν
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗ ΗΣ
Στην Ολομέλεια
σήμερα το νομοσχέδιο
Τη ερχόμενη βδομάδα
θα εγκατασταθεί
μηχανισός Seatrac
ΠΑ ΤΜ ΠΡΟΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑEA
No oηο po
ploυ Παδίς, ν από μτφοdro
ooppen adwopης
ounpήμαμανθε oπρ .
κς ppiς ς
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΚΚΕ
ος τ ος α κς
Εδ mπροφμ loβ
n ς o p o
nenpo ς oατmp ήpe
4ν οα α- κ .
οuίς μοδς μωίςαπίs oδομς .
κήςs aς σομσ opos
ο ρε ι
o ) α
κ m ςς Y w
a Eaοη npo pmmμο
οi 3020
Δρεάν σχολικά είδη
για 300 οικογένειες
Την τμnηαμαη η n
. οτα τmpar ομμός Β .
cnς oo iso m ηoκi iμμpo
αεμoση niομού γ myπpόooση
ΑΜApoς oυά omηp
Emoroό nρόΡ ΟΗ τρ
Emη όrα Κn 5014-τo0
πn n σόν Τaκήηpo α o
p πνnoή εοααopa
σμίawuπηροοκόμπτου ς φς A
ΔΜοpνού TK. Πpaς Cio o ή ooμς
ουμποής ής Μο όη
προorloΚσαρ0
ηδo ό η Ευpτ Euη
6 ς pοuς
στην Κατεp νη
ΠΑΜΑΘΗΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚον
ΕΧοΕΟΥ
reeer
Σχολικά είδη
το ΣΕΔΙΟ ΠΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
Τι περιλαμβάνει , Τι θα γίνει με
τιμολόγια και εκπτσεις
faιδιά,
taμην Κατεμίνή
Συγχαρητήρια
epμάνορμήρα ο τν αρτημόο μος ουμό
5nμp Εop u ύρου
| u p ν a ω oτν Σo ms
Δρς πημpp na μα
Moς αmν oοη
| u e ς ατς πoο
| 4ς οτν u
ΤΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΑ
rαδη ατάμη κoτά η Εov Ομ
Δpά N. n ΟΤά μ to
εopoio oo n u 30
μεpς μάnδηo ydnua
a. a e ov μά oμπρς
cor αμς μό γiαn νος
oς κύ oς aaύ
Μεσή emory ραmήmn epεη μa
τνpο oon u κο o
no ς ναmng
Sμήmo φ.
ΣΕΠΕΙΟΗΤΗΣ ΠΕΡΑΣ
Συνελήφθη 59χρονος για καλλιέργεια
66 δενδρυλλίων κάνναβης
Συγχαρητήρια
Συγχαρητήρια
Συχupuμ μ mν οσn κνoή
na Map-oύεr ου Koοοu a
|τμηος κu οrν Epή Α | os Βoνoos δvolo a |a oη ρμα ύμη αη χοδή Γε pw Eημν οu ΔΠAE. ηae
| μημόσ οό w κnt ι- δρομα rs ς 9Φ - uls
Eipη mργή ης Παρίας, μa ό ένης
pαςν οu Tής M4ης νης
oaς po Κpn, ο ηotς mα
p άνας
Εto αμι οneμήρα στο Γννη
Κpokηγό nντμπήροηΚ αΗΝΗ
w u oο ο Τ νn
| αηe Aίας Ο s μς γα κοή pοδο
-ή ομίο . v aνοuw
| Ead δομορωμένο po
Εpα μ ςw oομν o oγμή σηpοή.
|napa, e ra να κmpιeloε ιδιάδμορφao
otaδρuα κoνς νος 3 μ οτa
vκα κατο ο w Bopo riμον τέμη
.pn oνn φο 1
μηο οοοiω s oτξήοos
σην d
| npas i μν ομ
o νβης οnκopouς 0α
νaμαγ
δοωη, μη ypφα πο
σημ αο aδηγρα
| οο δογτα Πpnν Kphnς
owtis - Β6 Kupη
b ς Κυpοζής
Amλn Mομ
eΠστνύ
Lapos eea5η.
Μογδaεpή Τσυp
ν μρο
ΠΑΜΕΛΛΜ
Παιδαγωγικά
Τμήματα στην
κορυφή των
προημήσεων
ΤRIEONAS 5AMAP S
5ATLRDAΥΠAUGU5T
HANA ΜΤμ
δurουύ (αή δ
www. 4
άio adυa
ΤΗΗΜΕΙ
ΤΕΡΠΟΣ
ΤΟΝ ΥΠΟνηφιοΝ
ΒΓΛΙ ΕΟΤΑΓΕ
Πaawyά nήμο δμο.
κ στυpp
αmν αρόη b
οo με oonpo
πpήσοςτό ς u
ης uομpνίς
ΚεnaseELεστNR Kaτaκν
iμτανσημ μαμ Ν Ν
Πωλούνται αυτανομα διαμερίαματα |
|στην Αεπτα καρυα Πapiας από 5λημ
ως Βθεμ καντά στην θαλυσαα.
aθρωπστκν Σnoδύν
Επαγγελμπτικα ακίνητα και
eαπιδα toς σδίαu αΗτας
στην Λεπτοκαρμά και rhακα
Aν ηογίμήατοooη σον μο mς
E aς όα n
αopς o ήο
uς wΠοonpn ήmη pcς
eεrκν Σπουδν
Eer rKοτ
Λποχρου.
Xadaps
Ονμας &rοορκς
Μυυρός Παδος Mn
αpί αoν gu
on Ayio
Moτό Πρp δu
"heosh boη
Εευ t
ττ tλ nΕaτ ππ
ΤΕ Π σμ3ταμι 510
πnοό ο
Dpς ad
625950-51 ΓΙ0, 3ου λα tνα 2ου
www.teμosg. iofo xterpos.gr
ΟVelol cldy
υμ ατ 0αΥ7