Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.586. Τιμή 0,60. Παρασκευή 30 Αυγούστου 201
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25677, 3%.791-Fax 26510 30.350 htp://www.proinosiogos.gr . [email protected]
Ανκαι το κλίμα βελτιθηκε, περιορισμένες οι πωλήσεις στις εκπτσεις. .
ΑΙΟΡΑ, ΤΑΜΑΤΗΣΕΗ ΠΩΤΙΚΗΤ
Ολtiηκαν οι επραpήσες του δενταρουσίασαν μείοση τζίου
Επιφυλακτικοί παραμένουν οι καταγαλωτές επηρεασμένοι
ατότην οκονομική πολιτική των προηγούμενον χρόνων
0αναπλ. νων Σύμβουλος της-Δωδνης- Μικ Παναγωτάκας προτείνει..
Να φτιάξουμε έναν κοδικό χάρτην
για την προστασία
γάλακτος!
. Όλες οι ενδείξες , όλοι οι
δείκτες , αλλά και η γενική αίσθ
ση που υπάρχαι στη συντριπική
πλειοψηφία των Ελλήνων, μετ.
nς εκλογές της Της Ιouλίοu, συντείνουν στην αισθητή βελτίωση
Του κλίματος για την Ελληνική ο.
κονομία.
ΕΑΑΙΑ
Είναι το εθνικό μας προϊόν, τόνισε χθες , προσθέτοντας πως χρόνο
με το χρόνο μεινεται η παραγωγή του στη χρα μας . Με 50 νέους
υπαλλήλους ενιοχύθηκε η Hπειρωτική γαλακτοβιομηχανία
. Οrαν μία επιχείρηση αυξά .
να nς θέσεις εργασίας, αυτό δε
μπορεί παρά να είναι καλό σημά
δι για Την πορεία Της , που αποδε
κνύει ότι αντίστουχα αυξάνουν οι
δραστηρνότητες και rα κέρδη της.
[ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ)
Αμευής μάρτυρας είνα άλλωστε και η χθεσηνή νέα κατακόρυφη
πτση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου στο 1,63% , αλλά και η ά
ση πων capial contrs που άρχισε
ήδη να ενισχύει περατέρω Τις προ
βλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη της
Εληνικής Οικανομίας .
Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν
ην Ψυχαλογία των πολιτν , δεν εναα όμως αόμη κνές να μετατρ πούν σε cδύναμηp στήρξης της οΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παρά ηις μεγάλες προοφορές και την αλλαγή του πολτικού
κλίματος ου καταναλωτές εξακολούθησαν να είναυ κκουμπω
μένον σπις αγορές και στις φετνές εκπτσεις
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Κάπτέτοιο σχύα για την Ηπειρω Τική γαλακιβομηχανία ΔΩΔΩΝΗ .
: η οποία προχρησε την περασμένη
εβδομάδα σε προσλήφεις δεκάδων
νέων υπαλλήλων, που σπλιχνουν
γοράς , που είναι και ένας από τους
βασικότερους συντελεστές της ανάπυξης Ένα από τα πο ασφαλή
κρτήρια γα την καταναλωτκή συ-|
μπερφορά των Ελλήνων, που αποκαλύππει και Τς δεργασίες που συντελούντα στο βάθος της κονωνίος.
Η ΛΩΛΩΝΗ στηρίζι Τους παρα γωγούς Της όμως Τρέπει γενικότερα να προστατευθεί το γάλα , τόν
σε χθες ο Μιx. Παναγωτάκης . .
μας, uναι η ίνηση σης επτσεις . : κατά βάση Το κομμάι της mαραγuΣύμφωνα με την περοδική t - : γής Στο θέμα αναφέρθηκε χθες , σε
συνάντηση μ δημοσογρόφους, ο Σημαντικό έξοδο, ειδικά το καλοκαίρι
Οι υψηλές Τιμές
ρευνα γιαπν τpέχοu
των καυσίμων
11ησελ
.. ..
βλάπτουνο Τις τσέπες όλων μας! urkipmi iτα αιλς ράrm πρού
Ορκωμοσίες σήμερα σε
Περιφέρεια και Δήμο Ιωαννιτν
VIΟEieμuσε ανττυρότι inoνμε πςσκς ο mλού
ναπληρωτής Δευθύνων Σμβουλος
Μιχάλης Παναγιωτάκης , ο οποίος
μλησε ακόμα για την ανάγη προ στασίας του ελληνικού γάλακτος .
τους παραγωγούς με τους σποίους
συνεργάζετα η ΔΟΛΩΝΗ κα ς
πμές που ους δίν η εταpί , οι οποίες είναι οι υψηλόν Γiα το πς διαμορφνονται εξηγείη ΠΟΠΕΚ .
Επός ΕεπεμβρύωwΜdo
Μα ις Δεnαγείμαμκε
Φφγανσες
μαντικό έξοδο για
Τους Έλληνες, ειδικά
περιόδους διακοπν
που μετακινούνται
περισσότερο και δια νύουν με τα ΙX ους
μΕγάλες αποστάσεις
είναι rα καύσιμα, οι
πμές Των οποίων στη
χρα μας βρίσκονται
σε υψηλά επήτεδα
Σύμφωνα με Το Παρττηρητήριο
Τμν προχθές (28 Αυγούστου ) 0
πανελλούκός μέσος όρος της αμόλυβδης κυμαίνονταν στο 1,537 ευρ
. Με την ορκωμοσία του Περ .
pεpειάρχη και Των Περιφερεια .
κν Συμβούλων Ηπτίρου, Τoυ Δη .
μάρχου , ων δημοπικν κα κου
νοπκν συμβούλων Ιωαννίνων,
ακορυφνοντα και ολοκληρΣυλλήψεις σε Καναλλάκι καιη Αρτα
Τους πήραν τα ναρκωτικά
κατέσχεσαν και τα όπλα!
Σένα χρόνο με Το Βιβλιοσυτοκίνητο..
Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη . παρούσα
σε 165 σχολικές μονάδες Της Ηπείρου
ΥΣάκους με χασίς εντόπαε η Δίοη στο Αστροκησι θεστρωτίας
. Κατοχή ναρ.
κωτικν και παρά .
νομη οπλοκατοχή
είναι οι κατηγορίες
για Τις οποίες συνε
λήφθησαν συνολκά τέσσερα άτομα
στο Καναλλάκι Πρt .
βεζας και στην π
λη ης Αρτας , εν
στο Ασπροκκλήσι
θεσπρωτίας εντο
πίστηκαν κρυμμ
νοι σάκοι με αρκτά κιλάχασίς.
Όλες οι υποθίσεις συτές αποδεκνύουν με αδιαμφοβήτητο Τρόπο
στ η διακίνηση ναρκωπν καλά
κρατεί σ' όλη την Ηπηρο παρά ης ε
πιτυχές της Αστυνο - -11ησελ.
νονται σήμερα οι ορκωμοσίες Των
νέων αυτοδιοικητικν αρχν
Του αναλαμβάνουν καθήκοντα aπό την ερχόμενη Κυριακή , οπότε
και έχουν οριστεί
ειψυδρία και μελέτη
En Καλογιάννη
VS0S. από την προίσταμένη για ανβάθμιση τωνυποδομν
λογισμό δράσης
της κατά ην
προηγούμενη
σχολική χρονιά
κάνε η προίσταμένη της Ζωσμαίας Βιβλιοθήκης Ιωσννίνων
Βa Oικονομί.
δου λίγο πριν ξε
Κνήσ η φ
δηλνοντας γενικά ικανοποημέ
νη, παρά τα προβλή -- 11η σελ
Aνηm.
Βοήκη
Με Κινητή Μoνάδα
εξοπλίζεται το
ΚΕΘΕΑ Ήπειρος
. Στη σελίδα 12|
>Του ΚΩΣΤΑΔ. ΚΑΛΤΣΗ
. Η άποψη- μελέτη rou
πρην βουλευτή κ . Ελευθερίοu
Καλογιάννη για Τον τρόπο με
rον οποο μπορεί να ανιμετω
moτεί η έλλεμη νερού στο Λ
κανοπέδιο Lωawiνων και όχι
μόνο , είναι σοβαρή και φαίνεται
αφόπιστη. Όπως
bypάτ τwν Ευεγιετίν
τωμήμα Κληροδοτιμάτων
σε. 2
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
ΑΠΟΨΕΙΣ
Διαπιστσεις. ..
Οι πανελλαδικές εξετάσεις κι
οι ευθύνες για την κατάντια .
Εξπίας της συνάντησες τους συν πρεμέρα του πρωταθλήματος
Ματαιθηκε το αυριανό φιλικό
του ΠΑΣ με την Παναχαϊκή
οι οιωνοί για
Έριστοι
τον Λήμο Ιωαννιτν . . .
Την Κυριακή (6.30 μ.μ.) η αναμέτρηση με - Καραίσκάκη.
. Ταφιλικά προ εroμασίας και ο
προγραμματισμός
Τους δεν αποτελούν
Το φόρτε Του φε
νού ΠΑΣ Γιάννινα
καθς μετά από το
φιλικό με τον ΠαναΤuλικό στο Αγρίνιο
που ακυρθηκε , δεν
θα γίνει ούτε Το σαβ .
βατιά
> Γράφειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
> Του ΑΓΙΕΛΟΥ ΚΩΒΑΙΟΥ
Φλάλογος-Συγραφέας
ΟΗ Ελλάδα θα πρέπει να είναι- σχεδόν με βεβαότητα- η μοναδική χρα στον λεγόμενο ανεπτυγμέ
νο κόσμο, δπου η διεξαγωγή εισαγωμικν εξετάσε ων στα Πανεπιστήμια και η ανακοίνωση των βάσε .
ων για Τους επιτυχόντες αποτελεί πρη είδηση.
Επί ημέρες όσο διεξάγοντα οι εξετάσεις και αφότου
ανακονωούν αποτελέσματα και βάστις , σχεδόν
ολόκληρη η πδησεογραφική ύλη περιστρέφεται γύρω από Τις Πανελ -.
λαδικές Καe, όλη δε ην διάρκεια του έτους , ασχολούμαστε με τον
έναν ή τον άλλο Τρόπο με το σύστημα ισαγωγής, τους
. Δήμος Ιωαννίνων εισέρχεται σε μια νέα π .
ρίοδο διαχείρισης των δημοτικν πραγμάτων , με
νέο Δήμαρχο και με διαφορετικές αντλήες για
η διοίκηση και για την επίλυση Των προβλημάτων.
Οκ. Ελισόφ δεν έχει ούτε χρειάζεται κομματική
καθοδήγηση και στηρίζεται γερά στην προσωκή
του τουτόητα . Έπεισε την πλειοψηφία Των πολιτν ότι μπορεί
καλύπερα από τον απελθόντα να προωθήσει τα πράγματα και να
δημιουργήσει ένα περιβάλλον nou ταιριάζει στην ιστορία της
πόλης και ανταποκρήνεται στις ανάγκες των καιρων . ησελ
-4ησεA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα