Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
130s ΓΤΡΟΣ ΑΜΕΣ ΙΠAMΗ ΟΝ
Έρχεται πιο δυναμικός|
Σeλ 15
NEDΙAΩΝΕΣ
Παρασκευή 30
Αυγούστου 2019
Αρ. Φύλλου 6412
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ Ρ Ι ΔΑ ΤΗΣΜΗΠΕΡΙΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones. gr
Sροτής APΕΤΗ ΜΑΛΑΝΗ
ΓΑΛΑΚΤΟBIOMΗΧΑΝΙΑ ΔΟΛΩΝΗ
ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕ0 ΑIΡΕΤΟΙ
Κ. Κaμάλης Νέο ξκίνημα
για το Πωγνι
Σε ευχαριστο και συγκινησακα
φορτισμένο κλιμα Πραγματοποθnκε xaες Τεταρτη 28 Αυγούστου
2019 η ορκωμοσία του Δημαρχο
Πωγωνίου κ. Κων/νου Καψαλη, των
μελν του Δημοτικού Συμβουλίου
και των συμβούλων των nένtε
Δημοτικν Ενοτητων του Δημου
Πωγωνίου.
Συεχίζει νι μεγαλάνει.
ΑΩΑΩΝΗ
ΣΕΛ. 7
ΕΝΑΣ ΜΚΡΟΣ ΑΠΟΛΟΤΙΣΜΟΣ
Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα της
Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης
<Αν δελεις μηορείς. , εναι ένα
motto ου υιoθετείται αno την Ιστορικη Βιβλοθηκη των ΙωαννIνων.
Προκειμένου να πετoχει κάθε φορα
τους στοχους της .
Η δυναμη της aελησης της Ζωσμαας υνα κανn να υπεprnδησει τα
onοιαδηoτε εμnoδια , προκεμένου
να anοτραπεl η υλοηoηση των στοχων Πoω εδ και δο aνες ΠερΠου είχαν θεσει οι ιδρυτές της αδελφοι Ζωσιμαδες .
ΣΕΛ. 9
Με Κινητή Μονάδα
εξοπλίζεται το ΚBΘEΑ
από το Ε.Π.
Η οικογενεια της γαλακτοβιομηχανίας <ΔΩΔΩΝΗ, μεγαλωσε όπως είχε ανακοινωσει πριν αno ερίπου ένα μηνα , ο
Δευδύνων Σομβουλος της γαλακτοβιομπικανίας Τom Seeper .
ΣΕΛ. 3
Ηnειρος 2014-2020
Με απoφαση nου υnέγραψε ο Περφερειάρχης Ηπeipou κ. Αλεξανδρος
Κακριμάνης . εντάσσετα στο E.Π.
ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, η πραξη
< Kιvητn Μοναδα Ηneiρου , με
δικαιούχο φορέα το ΚΕΘΕΑ και
συνολικό Πooo δημοσιας δaπavnς
2816000ο Ε
Αποχαιρετιστήριο μήνυμα
|του Δημάρχου Ζαγορίου
Βασίλη Σπύρου
ΣΕΛ. 5
Αποχιρετιστήριο μηνυμα, λιγο
| Πριν ολοκληρωθεl και τυπικα η
| antεla του . απευθυνει ο Δημαρκος
| Ζαγoροu Βασίλης Σπρου Προς τους
1 δημότες , ευχαριστντας τους αιρετους στο Δημοτικο Σμβουλιο και
στις Τοπκές Κοινοτητες , καθως και
Με επιτυχία το γλέντι
αλληλεγγύης απο το ΕΚΙ
Με μεγάλη εnτuκία για ακομα μία
χρονια , την 6η συγκεκριμένα έγινε
στην κεντρική ηλατεία το γλέντι
αλληλεγγοnς
Κέντρου κα των σωματείων.
Η ηλατεία αno νωρίς Ytμισε εργατότους εργαzόμενους για την συνεργασlα nou ειχαν . Ταυτόχρονα προχω| ρα σε έναν μικρο anολογισμο της
|5ετούς αυτής Πoρείας και εχεται ο
|Δημος να κάνει κι άλλα βημαα
μπροστα την νέα δημοτικη περο δο.
ΣΕΛ 8
Πορτρατα και φωτογραφίες των Ευεργετν
τογραφείο του Τμήμιτος Κληροδοτημάτων
Εργατικού
κοσμο , nou ενημεραθηκε για τα
λαϊκά μαθηματα nou κανει και
φέτος το Εργατικό Κεντρο . ΣΕΛ 6
ΕM. 7