Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εεφημερίδα τns Hnεipou- ρυπis Εu0 . Τzάλλαs-Etos 930-Αρ. Φυλου 24634-Παραακειή 30 Αυγούστου 2019-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΙΣΜΟΣ
Εκπαίδευτικά προγράμματα
σε έσσερις τροχούς
Μεταγραφικό θρλερ
και ακύρωση φλικού
κλυρική Παμβτις)
με βραβεία και επαίνους
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΛΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 9
Ψηλά, για μία ακόμη χρονιά, στη λίστα των προτιμήσεων των μαθητν της περιοχής οι σχολές
του Πανεπίστημίου Ιωαννίνων , με τους λόγους να μην είναι αποκλειστικά και μόνο οικονομικοί
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
Βρήκαν θέση
στο Γραφείο
Κληροδοτημάτων
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΛΟΓη ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Το nορτpoίtα κοι ο φυγραφίες
των ευεργετν και δuρπτν του.
5ήμου Ιωανιτν κασμούν ηλέον το
Υροφείο του Τμήμοτος Κληροδοτημάτων , με στόχο να Yίνουν γνωσταί
κοιφυσιογνωμικό οι άνθρωno, nou
δέθεσον υς nερουσες τους στον
δήμο.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ
Έκρυβαν όπλα
και ναρκωτικά
Η καλή φήμη, Πou
έχει αποκτήσει το
ΑΕΙ της Πόλης , σε
συνδυασμό με τη
δυναμική Που έχουν
αναπτύξει Πολλά
τμήματά του οδηγούν
τους αριστούχους
μαθητές να επιλέγουν
να σπουδάσουν
στον τόπο τους , εν
Πολλοί δε θέλουν να
Τμήμα Φιλολογίας
μμα Ιστορίας.Αρχαιολογίας
Γο κατακή νορκωτικν ουσιν και
Παράνομη aπλοκαταχή συνελήφθη
σον στο Κοναλλόκ Πρέβεζος σε
δύο διοφορετκές Περητσεις δύο
ότομα από συνομικούς της Ομό
6ας Δίυξης Ναρκωτικν ου Τμή
ματος Αοφόλειος Πρέβεζος
6opues Κατοικίες Α Riene A
orς Κατοικίες Β5
Τεχνική Υπηρεσία Τeme Sep
Τμμο Επιστημν της Τέχνης
History&Archeology
pυ Φλοσοφίας , Παιδαγωγικής
& Ψυχολογίας
Arts Scences
Poιonν Eno Pyeιαo
ΣΕΛΙΔΑ 3
Παιδαγωγικό Τμο
Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Παιδαγωγικό Τμμα
Νηπιαγωγν
ωμα Μαθηματικν
Τμμα Φυσικής
Τμμα Χημείας
pρμα Πληροφορικής
eMah e
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
PimύEκau
5ομ Php
Με εμπειρία
και φρεσκάδα
Pre-School Education
Βιβλιοθήκη
leorp Λέσχη
ΙΗ Φηγός
Γa ένα νέο ξεκίνημα σε μία oημανκή επακή για το Πωγνέκενε
λόγο ο επoνεκλεγείς δήμαρκος Πω
γωνίου Κσως Κοψάλης κατά την
τελευή ορκωμοσίας συ Καληάκι
ζητντος η συνεργοσα των nap τόξεων ης οντnολίτευας
Ιατρική λ
Πατροδικαστική
ΚΟΕξοδος
απομακρυνθούν από
το οικογενειακό κι
φιλικό περιβάλλον
The Phegon
bot μμοmw
Αίθουσα Τελετν
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με φόντο το γεφύρι
Ποpκωμοσία
ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΕΠΤΕΥΧ0ΟΥΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 0ΜΟΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΑΟΔΩΝΗ.
74.400 ευρ για
Απόρροια των επενδύσεων εξέδρες εκκίνησης
οι νέες θέσεις εργασίας
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΤΣΑΣ
Μια νέα αρχή
με συνέχεια
Μα οκόμη υπaxpέωσn , npoκεμένου να δι εξοιθείχωρίς nρο βήματα το Πανευρωnaικό
Πρωτάθλημο Κωnηλooίας Νέων στην Πομβτδο , ανέλοβε η n ριφέρεια Hnείρου , nou
θο nρομηθεύσει ων
Nουτκό Όμλο tuawνων με ηλωτές μετα κινούμενες εξέδρες εκκίνησης tων σκαφν , nρounoλογισμού 74.400
0ςδείγμα υγείας και ηροonτκής μηορείνα ερμανευτεί n ηρόσληψη 50 νέων εργοζομέ
νων στη γαλακτοβιαμηχανία δνην, π anoia ολοκληρn ε έναν Περίnoυ μήνα μετότ oευνή ανακοίνωσηι anό τoν δευθύνοντα oύμβουλο της εταιρείας Τon Seepers.
Το να ανακοιννις ούξηση των θέσεον εργασίος , εναι στο top 10 μος Μίστος ηpoγμ των , Πou θα ήθελε να κάνει ο nγέuς μας ετυρίας, τόνισε χαρακιηριστικά χθες, σε συ.
νάνησή του με δημασιογρόφους. ο ανanληρωτής διευθύνν σύμβουλος της εταιρίος
Μικάλης Παναγωτόκης λνοντας διαίτερα χαρούμενος Παράλληλα άpηoε ανοχτό
δενδέχόμενα η οικογένεια της -Δωδντ να μεγαλσει ακόμη ηερσοότερο tα επόμε
να χρόνα, κάτι nou το συνέδεσε όχι μάνο με τιν ανάnuξη της εταpείας κοι το ευνοίκό
οκανομικό κία , nου δομορφνετα, αλλό και με υν ηpoontoή Εσο ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 6
Δ. ΣΙΛΕΡΗΣ
Χωρίς ταυτότητα
ΣΕΛΙΔΑ e
Αθλητισμός
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΡEΤΡΟ
Τα πρτα
ΚΑβερφειαν
με Πανελλήνιο ρεκόρ
ΜΕΣΩ ΤοΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ αΗ ΠΕΙΡΟΣ 2014-2020
Με Κινητή Μονάδα εξοπλίζεται το ΚΕΘΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 13