Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ερδομαδιαία Εφημερίδα
ΕτΟ 190- Αpeμός Ουλα: 814
wwwanag3elag .2poε
Apόνα ΠΑΡΑKH 5ΟATOνττοΥ 019
ΔΩΡΕΑΝ MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣζ 26410 49000
ΑΧΡΗΣΤΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΟΧΙ ΠΙΑ .
, Το Αγρίνιο ανακυκλνει στους μπλε κάδους . . και τίποτα
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλσιμων Υλικν δεπάειχομένο ,
Θέση Σέλο Νεάπολης Αγρινίου
Τ6μιφές αγελίες
κάθε είδους
νέοι φοιτητές
στο Αγρίνιο
Πάνω αro 680 Μpέ Αγr
Χες δοpoρων καπηoρνσε
ατήντηνέκδοση της " Αay
γλίας . ΕΛΔΕΣ 1423
μιφές αγελίς
γα γαρσονέρες
και διαμερίσματα
προς ενοικίαση
Η Αρετή Κετιμέ
στην Καμαρούλα
Μουσοχορατοή βραδιάμ διοργαννe
τοΣάβanο 1 Αυγοόστου (pα 2100) στον
προαοχpο του Δημοτκού Σχλείου Κa
μαρούλοςο Μοppωτoς Amκός Σλλογος
" Αστέρας. Την Αρτή Κτμέσυνοδεειη Δη
μοnή Οχήστρα SbeMάpo : ayoης Ντφ
φρος paoτα τραγού6 Kοσμς n
στάπουλος ίopνol Πaναγτης Καμζθας
Φολ Βασθης Σκουμάτος (poστά
oοδος ελεύ0en
nάνω στό 113 διαμερίαμαπ
κα γαροονρες Τpος ενο
καση σ απή τνέκδοση ηκ
"Αναγγοία Αναλυκά
ΑΔΕΣ 15-18 και 23
μετά ης αλλοές που έγναν. Οιεπmχόντες ανά τή
μα Συμβουλές για ενουίαση σττού ΣΕΛΔΑ7
Δκάδες Μpές Αγγελς με γκαροονέρες- διαμεν
ρίσματα προς νοαση. ΣΕΛΔΕΣ 15-18 κα 2
Aυξημένος κπά ολύτiαι φτος ο opεθμός των a
σωτάων στις Πανοτιστημιαές Σαλές του Πακmoτημέou nατρν οu εδpεύουν στο Αγρίνο κτό
διοτ φέος 6α λετουρήσουν τσσεpα τμήματα
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μαρές αγείες γα
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πότε θα λύσουμε
τογλωσσικό ;
θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στα ΙEΚ OAEΔ
ΤΟ 1975 νμί,ο σημρνός βουλουτής
Amλοaρνωίας Γrpγος Βapμένος
ήταν δημοσιογράφος στων Pooτστη
Συνατμασταν στα Γραφία του Συ
γου Ατλοακαρνάνων φατητν στα
ΕξάχaΕΛΑ
Πάνω αrό 44 6άrες praίας
δαθάσμες ατή την περίοδο
σο Αγpόνο και όν μόνα
Αναλυτοά ΣΛΔΕΣ 146& 23
ο ΟΑΕΔ πρηχωρά σε προσλήψας ενπαδατκν στα ΙΕΚτου, για κάλω ψη αναpντων Μτούτων Πύα
θα γoουνοι απήσας καιπου . Ο aδοότη ες πoυ δπούνται στο Κ Αγροοu Πόσοινέα καπορτμενο
εγpίθrανγια m E_ΣΕΛΑ8
51,28 ευρ το
ημερομίσθιο
στην πλήρη
ατασρόληση
ΠΑMM Ο τοαγκάρης
ΚONOPAHΜΕ
Η εανάσταση wu Γιάvη
κO0 ιστορία σταναλαβάναα.
από την ανάποδη
ΑΚAAMKΤΙ
Έτοιμοι 3.250 μόνιμοι
διορισμοί σε Δήμους
8η Γιορτή Αθερίνας
στον Αλιά Μυρτιά
Με συναίναση των δύο μεγάλων καμμάων
θα εκδοθ η προήρυξ των 3250 μονωw θ
αων νawπρόγραμα θoήβοα στο Σπτo. ο
aδότηες 3ΕΝΔAΒ
Την θη Γopτή Αeερiνος διοργαννειο Πο
τιστοός Σλογος Μυpτωτν τ βράδυ υ Σα
pάτου 31 Αωγούστου στον Aa Mapτάς Η Α
1ΣΣ0pίνα προοφέpεται δυpάν. Το γλη δδομένα
Γρόpα ο naντής Ολυpoνουλος
Στα 51.20 ευpκα στη
118239 cυρ διαμορφθη
καντο μέσοημρομίοθο και
ο μίσος μισθός αντίστοp.
αασφοαμένους με πλήρη
σταχόληση στο σύνολο
νκοννεπχαρήσεων.
aμφωνα με τον ΕΦΚΑΤ
λόνε τα στοgiα του φορέα
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Ψάχνεις για
δουλειά;
ψάνει για σένα και ΚΑΘΕ BΔΟΜΑΔΑ
δημοσιεύει στις σελίδες της ανοχτές
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣEAM Β