Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
oφωνo μο οου.
ΓΟ αγwνστ όμως .
μέχρι θονότου γ
νο εκφρόζειpν
tλεύθερο/
| την όη .
| 0ου" /
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 5837
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Δεύτερη ευ καιρία
για περισσότερα
από 400.000 αυθαίρετα
40ΔΕ.
-0 καθοριστικός ρόλος της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
-Ποια αυθαίρετα αφορά
Σελίδα 12
Δ. Μακεδονία:
Οι βάσεις και οι εισακτέοι
στο Πανετιστήμιο
Αλλάζι
Σελίδα 11
το εκλογικό σύστημα
VΑύξηση του ηλαφόν
εισόδου στη Βουλή και
αναλογικό μπόνουs
στα κόμματα θα ηροβλέπει
ο νέοs εκλογικός νόμοs
Κοζάνη: Εγκατάσταση δύο
αγρομετεωρολογικν
σταθμν
Σελίδα 13
στις περιοχές της Καισαρειάς
και του Αγίου Δημητρίου
ΕΠΣ Κοζάνης: Προκήρυξη
και Δήλωση Συμμετοχής
Πρωταθλημάτων
Υποδομής 2019-20
ΕΠΑΛ Ημερήσια:
Με μόλις 840
μόρια υποψήφιος
μπαίνει στο Τμήμα
Περιφερειακής και
Διασυνοριακής
Ανάπτυξης
του Πανεπιστημίου
Δ. Μακεδονίας
Σελίδα 17
ΤηασΟΚ
ΑΙ ΨΕΙΣ
ενδΙΣ
Θα προκάνουμε,
Κυριάκο;
Σελίδα 24
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε μια εντυπωσιακή εκκί.
|νηση κατά το πρτο δίμηνο της ανάληψης της εξουσίας,
Ι καθς τόσο με τη διευρυμένη πολιτικά και πολιτισμικά
Ιούνθεση όσο και με τις πφωτοβουλίες της , εκμεταλεύ-!
| τηκε το νεκρό χρόνο του ελληνικού θέρους και προχ|ρησε μερικά βήματα .
Το επόμενο δίμηνο κατά πληροφορίες αναμένεται
| ακόμη πιο πυκνό σε νομοθετικό έργο με μεταρρυθμ |στικό "άρωμα" . Το ερτημα που τίθεται τρα είναι αν
| όλα αυτά αρκούν για να βγάλουν το ελληνικό nαρa.
| δοξο" από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει εγκλω[ βιστεί βαθμηδόν κατά την περίοδο της μεταrολίτευσης,
Αnoφασισμένη να θεσπ.
σει ελάχιστη βάση εισαγω γής στα navemστήμια
δηλνει η υπouργός Πaδείας Νκη Κεραμέως.
καθς όπως προκύπτει από
τα στοιχεία του υπουργείου
Παιδείας , μαθητής εισήχθη
στο Πανεπoτήμιο με βαθμό
μόλις 4,7.
Σελίδα 11
συνέχεια στη σελίδα 4.