Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρPΕΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΔΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12336
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟοιΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 -Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα
Καταθέσεις: Νέα αύξηση τον Ιούλιο
Σταϊκούρας:
Υψηλό 10ετίας στις προσδοκίες
Αφήνουμε πίσω
την πολιτική
και οικονομική
των επιχειρήσεων
Ιστορικό υψηλό δεκαετίας καταγρόφουν οι προσδοκίες
σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξά.
μηνο, σύμφωνα με τα ευρήματα της εξαμηνιαίας έρευνας
οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχει .
ρήσεις του νσττούτου Μικρομεσαίων της Γενικής Συνο μοσπονδίας Επαγγελματιν Βιοτεχνν Εμπόρων Βλλά.
δας (1ΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).
Επίσης , ως προς Τις επενδυτικές προβλέψεις για το
επόμενο εξμηνο η έρευνα καταγράφα το μεγαλύτερο
ποσοστό πρόθεσης αύξησης Των επενδύσεων , καθς ο
154% Των επιχερήσεων δηλνει πως θα πραγματοπο
ήσει επενδύσεις το επόμενο διάστημα.
Ηυπερφορολόγηση και η έλψη χρηματοδότησης εί
ναι ανασχετκοί παράγοντες για τη ζήτηση και Τις επενδύσεις σε αυτήν την έρευνα του IΜΕΓΣΕΒEΕ.
αβεβαιότητα
ηκτενής συνέντευξη του
μυπουργού
Ουονομι
κν Χρήστου Σταϊχούρα στη
Handelsblatt ενύψει της επίσκε .
νης του πρωθυπουργού Κυριά
ύξηση για πέμπτο διαδοχικό μήνα κατέγραψαν οι τραπεζικές
κου Μητοοτάκη στο Βερολίνο.
Αναφερόμενος στην απόφαση
της κυβέρνησης να αρθούν πλή.
ρoς oι περιορισμοί στην κίνηση
κεφαλαίων από 1ης Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομιχν επισημαίνει: . Εαλείφουμε έναν
"καταθέσεις νοικοκυριν και επιχειρήσεων τον Ιούλιο , σύμ φωνα με τα στοιχεία , γεγονός που επιβεβαινει την αποκατάστα.
Moody's: Η Ελλάδα θα μείνει
καιρό στη αBy κατηγορία
ση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα - παράγοντα
που οδήγησε και στην απόφαση για την πλήρη άρση των capital
controls.
Ανάλυση για την ελληνική οικονομία παρουσίασε ο of
κος αξολόγησης λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση
να μη δημοσιοποιήσει έκθιση για την αξιολόγηση της χ.
ρας.Σε αυτήν εξηγεί όι διατηρεί εσταθερό outlook , κα
θς αυτό κσορροπεί το σχετικά χαμηλό ρίσκο αλλαγν
στη δημοσιονομική πολιmκή
κν ανάπτυξης καθς και την ανάγκη για θεσμικές βελη
σεις στη δημόσια διοίκηση.
Πoρά τησημαντική βελτίωση tως σήμερα , ο οίκος ξεκα .
θαρίζει ότι ηχρα θα παραμείνει στην κατηγορία εB για
τα επόμενα χρόνια, αν δυν υπόρξι σημαντική περαιτέίρω
βολήίωση στην ισχυροποίηση των θεσμν και στις οικονομκίς επιδόσεις (να σημαωθεί πάντως ότι οι υψηλότι
ρες Τρας κατηγορίες στην κλίμακα Β ανήκουν στην επεν.
δυτική βαθμίδα ).
παράγοντα αβεβαιότητας για το
Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα 138,64 δισ. από 136,94 δισ. τν Ιούνιο.
Σημεινεται ότι εδ και πάνω από δύο χρόνια υπάρχει συνεχής επι
στροφή καταθέσεων στις τράπεζες της χρας , καθς έφυγε πλέον
οριστικά από το λεξιλόγιο των ξένων αναλυτν η λέξη Grexit.
Αναλυτικότερα, αύξηση 1,604 δισ. παρουσίασαν τον Ιούλιο οι κατα ελληνικό τααπεξικό σύστημα και
την οικονομία .
Απαντντας στο ερτημα αν
έχει παρ λθει ο0στικά η xρίση
στην Ελλάδα, ο Χρήστος Σταί
κούρας αναφέρε :
Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μία
, Των μέτριων προοπτ θέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1,766 δισ. τον προμαχρά περίοδο οικονομικής κι
πολιτιχής αβεβαιότητας . Πρέπει
να συνεχίσουμε , με πλήρη επί.
γνωση τον ότι δεν υπάρχουν ούτε
μαγκές , ούτε απλές λύσεις.
ηγούμενο μήνα .
Τον Δεκέμβριο 2014 οι καταθέσεις υπερέβαιναν τα 160 δισεκ Επτά
μήνες αργότερα , αφού η καιμορραγία διακόπηκε με την επιβολή
capital contro ls, είχαν κατρακυλήσει στα 120,8 δισεκ.
Αρνητική η χρηματοδότηση
Ιον Ιούλιο
Σκαραμαγκάς: Στογ αέρα
η πληση Των ναυπηγείων
Νέο ρεκόρ για το 10ετές ομόλονο
ράλι των ελληνικν ομολόγων συνεχίσθηκε
Στον αέρα βρίσκεται η πληση των ναυπηγείων Σκα
αμαγκά μετά από επιστολή της Ευρωπαϊκής Επ
τροπής με την οποία ατορίπτεται το αίτημα της Ελλά
δας για μείωση του ποστίμου που τής έχει επιβάλλει για
κρατικές ενισχύσεις . Αυτό πρακτικά σημαίνει νέα εμπό .
δια στην προσίλχυση ενός πιθανού επενδυτή.Τα τελευ ταία χρόνια έχουν εμφανιστεί σημάδια ανάκαμψης της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζνης.
ΤΠον Ιούλιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού
, τομέα διαμορφθηκε
προηγούμενο μήνα . Η μηνιαία καθαρή ροή της συνο λιχής χοηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν
αρνητική κατά 721 εκατ. ευρo , έναντι θετικής καθαρής
ροής 936 εκατ. ευρ τον προηγούμενο μήνα.
χθες , μετά την αναχοίνση της πλήρους άρσης
των ελέηχων στην κίνηση χεφαλαίων τη Δευτ
σε -0,1% από-0,2% τον
ρα.Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς τίτλου υποχρη
σε στο νέοιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,7449% και σε
νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα , εν το sprcad aγίζει
τις 250 μονάδες βάσης .