Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ΜΕΜΑΤΗ
λΑΑΚΙ)ΙΚΡ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 240-AP. ΦΥΛΛΟΥ 5794 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
Παραδοσιακοί
χοροί και
εδέσματα
από την Βιθυνία
ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2019 την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου
Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου
ο Ιωσήφ
Τσαλαγανίδης
0ΕΜΔΟΣ ΜΕΛΑΒΡΟΝ
- Απόφαση
Εισαγγελέας ο Βασίλειος Πλιτας
του Υπουργικού Συμβουλίου
Ελληνίδα ανακάλυψε
ουσία που κκαταργεί
τα σφραγίσματα!
Νέα θεραπεία ανάπλασης δοντιν
σε πειραματικό στάδιο
Μήνυμα Δημάρχου
Ν. Προποντίδας Μανλη
Καρρά με αφορμή
την ανακοίνωση
των εισακτέων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Εργασίες
Πανελλαδικές: Οι δημοφιλείς αποκατάστασης
σχολές , οι υψηλότερες
και χαμηλότερες βάσεις
στον Πύργο της
N. Φκαιας