Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)
Ap φύλου 630-11.938
Ιδρντής-Νuόλαυς Καραθύνος 1951-1974 * διoκτήμα-Εδότρια Σαυρίδου L Σολιανή
0,50 ε
Καθορίστη καν
με ΦΕΚ οι θέσεις
πρόσληψης
στις Φυλα κές
| Νικηφόρου Δράμας
Δόξα Δράμας
Αρθρο
Έως τις 17 Σεπτεμβρίου
Γράμμος -Βίτσι
Πρεμιέρα με
οι ρυθμίσεις οφειλν
( Μνήμη-Συνεργασία
και όχι διχασμός)
"A.Ε. Καραϊσκάκης"
στον Δήμο Δράμας
Του Ιωάνη Μ. Aολανίδη
σε. 3η
συλ. τη
σε. 3η
σελ. 5η
Σύμπραξη Μαμσάκου-Καλλινικίδη στη νέα δη μοτική θητεία
Η δημοτική παράταξη
του κ. Καλλινικίδη απορροφάται
στην ουσία από αυτή του δημάρχου
Πάνω από 80% των ΓΕΛ Δράμας πέρασε σπα ΑΕΙ
Υψηλό το ποσοστό των επιτυχόντων
από τα Λύκεια του Ν. Δράμας
Σταθερή μείωση μαθητν σε Γυμνόσια και Λύκεια της
Δράμας λόγω υπογεννητικότητας
Του θανόση Πολυμένη
ΡKETA υψηλές θα έλεγε κανeίς ότι
είναι α εππυχίες των Δραμινν κάποα σχολή 655 άτομα και ατό τα Εστe
υποψηφίων στα ΑΕ της χρας . Και ρνά 9 άτομα, ποσοστό εππυχίας 81%.
αυτό το επιβεβαινει με δηλοες του
στον Πρωνό Τύπο οπροίoτάμενος της του Νομού, εoήχθησαν 61 άτομα , ποοο
Δευτεραβάθμας Εκταίδευοης Ν. Δράμας στό επτιχας 308%
κ Κουλάνης
Σε γενικότερο επίτεδα το πράβλημα από το 10% των ετν 2017-2018 εoήθn
που Ταρουοιάζετα φέτος, άνα ότι υπάρ σαν 79 άτομα και από το 10% των ΕΠΑΛ
χι μια δυσκολία στο να μτορέσει η Δεύ - και Εσπερινά εoήθησαν 3 άτομα Συνο (EΛ).
Από τα ΓΕΛ Του Νομου, aoήθnoραν σε
>Με 13 δημ οτικούς συμβούλους τελικά , από 1 1 η παράταξη του κ . Μαμσά κου
Οι δύο παρατάξεις θα λεπουργούν ως μία σε όλη τη νέα δημοτική θητεία
Από τα Επταγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ )
Του θανά ση Πολυμένη
ΤΡΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
των παραπόξεων
Εννουμε τη
Δράμα και -Δράμα
Πρωταγωνίστρα- , αν κούνωσε χθες το πρωί ο
δήμαρχος Δράμας κ.
Μαμσάκος Οι επικεφλής των δύο παρατάξεων, ο κ. Μαμσάκος
ως δήμαρχος από την
-Εννουμε τη Δράμα
και ο κ . Καλλινικίδης
από τη -Δράμα Πρωταγωνίστρα, ανακούνωσαν χθες το
πρωί την μεταξύ τους σύμπραξη με βάσει τονέο νόμο συμπράξες πανελλαδικά , στέλνοντας ένα μήνυμα ενόπου πέρασε πρόσφατα , στο πλαίσιο της κυβερνησιμάτη- τητος ιατί αυτό είναι το <μήνυμα που στέλνει ο νόμος
τας στην Τοπκή Aυτοδιοίκηση .
Ησύμπραξη μεταξύ των δύο παραπόξεων, σημανει όη σενην
η παράταξη του κ . Καλλνικδη , erί τους ουσίας εξαφα - προξης των δύο παρατάξων , το οποίο συντάχθηκε και
νάζεται και ατορροφάτα, για όσο διόστημα θα υπάρχει
αυτή η δημοτυκή αρχή Να σημεισουμε εδ ότι, η παοd μπογραφηκε βάσει της διάταξης της παραγράφου 7 του
ταξη του κ Καλλνίδη έχει εκλέξει δύο δημοτικούς συμ - το άρepo 1 , παράγραφο 1 του ν 4623/2019.
βούλους: τον διο ως επιεφαλής και τον κ Ιωακείμ
Μάκη) Ευθυμόδη.
Κατά την ανακαίνωσή του, ο δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος τόνισε αρχκά ότι
είναι μα σημαντική μέρα
για τη Δράμα και την Τατική
Αυτοδιοίκησημέσα από προγραμμτοκές
συγκλίσες και μέσα από
ένα γόνιμο δάλογο με γνάμονα το εμείς και όχι το
ΠA AMΗ
Αππό τα ΕΠΑΛ εισήχθησαν 63 άτομα,
Δευτεροβάθμας
λικά 800 άτομα.
Όπως επισημαίνει ο κ . Κουλάης στον
nΤs πρόκεπογια τα συνήθη ποοοστά.
Συγκεκριμένα
αύξηση, εν στα ΕΠΑΛ το ποσοστό είνα
θυνοη
σταχυολογήσει κάτοια ποσοστά ετπυΧίας ανά οχολείο , καθς ήδη από το 2018
όπως είναι γνωστό, τα αποτελέσματα ε
δίδονται πλέον μόνο με κωδοκούς και όχι
έχουμε μα μοκρή
με ονόματα άτως Yνόταν παλοιότερα το ουνη σημαίνα ο δος, -eμαστεγe ηθιομένα
-ΦΩΤΟ Π.Τ.
λόγω του νόμου των προσωπικν δεδομενων
νικά ικανοποημένου από τα αποτελέ
Μόνο τα δια τα οχολείa θα μπορούοαν οματα και συγχαίρουμε όλους τους
να δοουν στοιχεία , n αυτά όμως δεν μαθητές που πήραν μέρος στις εξετάσεις
και διατερα αυτούς που πέτυχαν να e στά και αυτό παρουοιάζει επίοης δυοκο - οαχθούν σε κάποα Σχολή και τους ευχό
μαστε να έχουν μα καλή ακαδημαϊκή
εγ, αποφασίσαμε την σύμπραξη των δύο παρατάξεων..
Οκ Μαμσάκος σημείωσε ότι είναιαπό τις πρτες
μπορούν , καθς ακόμα παραμένουν κλελία
Παρ ' όλα αυτά , όττως eoημαίνeι ο κ
Κιουλάνης , από τα πρτα δείγματο , φα
νεται ότι το ποοοστό επτυχας των Δρα
μινν μαθητν προς τα ΑΕΙ ανέρχεται
στο 81%, όοον αφορά τα reνκά Λύκeια
πορεία .
Στησυνέχεια, ο κ Μαμοάκος δάβασε το προκτικό σύμ
Απαντντας σε οχετυή ερτηση ο κ
Κουλάνης, η φοίτηρη των μαθητν στα
οχαλεία Δευτεροβάθμας Εκπαίδευσης
Δράμας, Γυμνάσα και Λύκeκα , μεκνετα
σταθερά
κάθε χρόνο . Και αυτή η
σταθερή μείωση οφείλο
ται κυρίως στην υπογεν
η ατοία
ξεκανάe από τα Δημοτικά Σχαλεία και αντανακλά στον αρθμό των
Τμημάτων των οχολείων
αλλά και στις προσλήψες των καθηγητν"
άρθpοoυ 66 του ν . 3352/2010, άπως αντικαταστάθηκε με
ουνεχς
ΙAΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
πικότητα
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεικόνσης
ηεξίλιξη στην εξέτασn του μαστού
. Yntpnxος Μαστού
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
Πυρκαγιά χθες
στο Κατάφυτο
Νευροκοπίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογρόφος
.Αξονικός Τομογράφος
. YnέpnxoΤήplex αγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΔΑΣΙΚΗ πυρκαγιά g- έλεγχο, αν και πρόλαβε να
σπασε χθες το μεσημέρι κάψει σχετικά μεγάλη
στην περιοχή Καταφύτου έκταση
στο λεκανοπίδιο Κ ΝeuρoΣυμφωνα με επίonμη
κοπίου . Σύμφωνα με τις ανακούνωση της Πυροσβ
πρτες πληροφορές , η στοκής Υτηρεσίας , είχαν κι
φωτά τέθηκε γρήγορα σε νητοποηθεί 38 πυροσβέ
στες , 12 οχήματα , 2 ομάδες πεζoπόρων τμημάτων
1 ελικόπτερο και 1 αερoΣυμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email: [email protected]
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικό
πλάνο PZL
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Στην κανητοποίηση, συμμετεbe το Oυμάο Πυρο σβεστικής Κ Νυροκατίου
δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας καθς και από την
περοpεpeιακή διοίκηση Αν.
Θράκης
Παρν στην κατάσβεση .
ήταν και ο διουκητής περφερειάρχης Πυροσβεστκής Υπηρεοίας κ . Μάριος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάντα διπλα 6ας ξτέτα
μμαίρέπνστροίατο
Κιν. 6932-347415
Η+Μακεδοίας
Νέα Διεύθνση
. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
Αποστολίδης
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Συχχαίρουμε όλουε τουs επιτυχόντεε του Νομού
Αpάγαs δια την ει6αχωgή τουs 6την Τιτοβ4a
Εκπαίδευοη και τουε ευχόμα τε καλή 6τα διοδρομίal
Γιάννης
Πρέσοση
Γαζάνης
στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Άρμεν 17, Δράμα τηλ. 2521 057467 Κιv. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα