Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το απέπλο της
ΚΛευκής Νύχτας
απλθηκε στη Σπάρτη > σελ 10
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τον Νοέμβριο στην Τρίπολn Ευ. Βαλιτης:
η έκθεση Πελοπόννη σος
Εxpo σελ.7
αθα στηρίξουμε και θα συνεργαστούμε
με τη νέα Δημοική Αρχήν ελ θ
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 |Ετος 24 Ι Αριθμός 5714 | Τμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] ikos.gr.www.lakonikos.gr
Πρεμιέρα για Φυσικοθεραπεία και Ψηφιακά Συστήματα
Αντιπεριφερειάρχης
Λακωνίας
ο θ. Βερούτης
Με απόφαση
του Π. Νίκα
αΤαβάνιν τα 14.000 μόρια
σχολές της Σπάρτης
για τις
anETΒμιο|1 A noτaν
Τους χωρικούς αντιπεριφε ρειάρχες ανακοίνωσε ο νέος
περιφερειάρχης Πελοηοννήσου Παναγιτης Νίκας , λίγες
ημέρες Πριν την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του
Ι ΗΗΠ0
(σσ 1η Σεπτεμβρίου 2019).
Tε αάα
συνέντευξ Τύnou noυ
naραχρησε την Τειάρτη
29/9)
128/8) στην Τρίπολη ο Π.
άτι αα.
Νίκας γνωστοηοίησε ότι αντι περιφερειάρχης Λακωνίας
ονολαμβάνει ο θεόδωρος Βε
ρούτης πολιτικός μηχανικός
ο οποίος εξελέγη Περιφερειακός σύμβουλος κατά τις
ηρόσφατες nεριφερειοκές
395 ο συνολικός αριθμός
τρία τμήματα της πόλης
των εισακτέων στα
Την πτωτική Πορεία Που na - φορά nou χωρίζει τη Βάση του τέλος εποχής του Τμήματος Μn- μόρια .
ρουσίασαν αρκετές σχολές σε τμήματος [5.918) από τον Βαθμό χανικν Πληροφορικής . το
όλη τη χρα ακολούθησε το του ηρτου φοιτητή , ο οnoίος onoio καταργήθηκε , όηως όλα θεραπείας , Που επίσης κάνει
Τμήμα Οργόνωσης και Διαχεί- εισάγεται με 13.535 μόρια (συ- τα τμήματα ΤΕΙ της χρας Το πρεμιέρα φέτος στη Σπάρτη, n
ρισης Αθλητισμού του Πανεπι - νολική διαφορά 7617 μόρια .
στημίου Πελοποννήσου [με
έδρα τη Σπόρτη) , καθς σημεί - ΤΟΔΑ είναι το μόνο τμήμα Πoυ νεπιστημιακό Τμήμα Ψηφιακν Βαθμός του Πρτου ) , απoτεωσε πτση 3.255 μορίων (no Βρίσκονταν και nέρυσι στον Συστημάτων Που θα λετουργή - λντας τη σχολή με την υψηλό-35,5%), με τη Βόση να διαμορ- χά
φνεται πλέον μόλις στα 5.918 δευσης της Λακωνίας ύστερα Βάση σε αυτό το τμήμα διαμορ- τμημάτων της λακωνικής Πρω μόρια (anό9.173 Πέρυσι . Αξιο - αnό τη μετακίνηση της Νοση - φθηκε στα 6.572 μόρια, ενο τεύουσος
σημείωτο είναι η μεγάλη δια- λευτικής στην Τρίπολη και το πρτος εισήχθη με 12.479
Αντίστοχα, στο Τμήμα Φυσικο Πρην τενολογικό τμήμα συγ- Βάση εισαγωγής διαμορφθηκε στα 13.932 μόρια [15.638 ο
εκλογές ο8 Βερούτης, nou
θα γίνει ο νέος "ένοικος- του
Χαρακτηριστικό είναι ότι το χωνεύτηκε στο νεοσύστατο naΔιοικητηρίου Λακωνίας από
1/9/2019 , θα διαδεχθεί την Αδ.
Τζανετέα, η onoia διετέλεσε
Σπάρτη . Η
Βόση μεταξύ
θμιας
αντιπεριφερειάρχης από to
συνέχεια σελ. 9
Οι αντιπεριφερειάρχες στους
υπόλοιπους νομούς είναι οι
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ )
εξής: Μεσσηνίας ο Στάθης
Αναστασόηουλος (κημικός).
Αρκαδίας ο Χρήστος ΛαμηρόηΑΜΕπιΣΤΗΜΙΟ
FREDERiCK
Aνονuριομένο anό toν Δ.Ο.ΑΤΑΛ
nouλος (nολιτικός μηχανικός).
Αργολίδας ο Γιάννης ΜαλτέUNICERT
ζος ίδικηγόρος Παρ ' Αρείω
Πάγω) και Κορινθίας ο Τάσος
Γκιολής ιστρό .
Αναηληρωτής του Περιφερειάρχη Παναγιτη Νίκα οp.
. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)- Δημόσια Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (παροχή Διδοκτικής Επάρκειας)
. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
Διοίκηση Υnnρεσιν και Μονάδων Υγείας
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
- 0ορμακευτική- Πολυτεχνικές Σχολές
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
Χρήστος
στηκε
Λαμπρόπουλος.
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
συνέχεια σελ. 8
Χωρίς κόσμο και ζωή
γράφει ο Νίκος Σόκολος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα