Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Πέμπτη 29/08/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7178
27 χρόνια
Τι σχολιάζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Ερωτηματικά από τη δρομολόγηση του Αρτεμις στη Σημοθράκη
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Λίγο πιο κάτω από τα 1.200 ευρ διαμορφνεται ο μέσος μισθός
Απασχόληση
Με στοιχεία του ΕΦΚΑ
Αίβιατς ημές
σίροις
γα ΟΠΑΠ και Junb
Η ακτινογραφία των μισθν
Λίγο Πiο κάτω από τα 1200 ευρ διμορφνεται ο μέσος μισθός
σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ Eνας στους πέντε εργίζεται στο
εμπόριο και ένας στους δέκα στην εστίαση και τα ξενοδοχεία, Σης
20,91 ημέρες η μόση μηνιαία απασχόληση.
>>( 2η
Στα 51,28 ευρ και στα
1.182,39 ευρ δαμορφθη .
καν το μέσο ημερομίοθιο και
ο μέσος μιοθός οτίστοχα ,
σε ασφαλιομένους με πλήρη
οπαοχοληση στο ούνολο των
κοινν επχειρήσεων , όπως
Πpοέκυψε από την επεξερ
γοσία των <Αναλυτικν Περ
ο κν Δηλσεων (ΑΓΔ)
Μινέρβα: Ονομαστικοποιούνται
μετοχές
Σε ονομαστικές μετατρέπονται οι μετοχές της Τιστήριο Αθηνν ορίζεται η 28/08/2019 . Εν
ΜινέρβαΜIΝ 0,00% , όπως αnoφάσισε η Γεν - συνεχεία και μετά τη μετατροπή οι νέες
κή Συνέλευση των μετόχων . τελευταία μετοχές θα τεθούν σε διαηραγμάτευση στις
ημέρα διαπραγμάτευσης των υφισταμένων 3/09/2019.
Αννυμων Μετοχν της εταιρίας στο Χρημα.
Enιδύημη
σημπιοή
Ρυtμί.
ημενπον της
εγφίας
>>( 3η
αΠολιτική απογο ήτευση Προκαλεί
το γεγονδς ότι ο
κ. Tσακαλτος και
ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να
ζητήσουν
συγγνμη Που
επέβαλαν τα cap tal controls και
Προκάλεσαν τερά - Οικονομικν .
στια ζημιά στην
ελληνική οικοσμούς , απαλλάσ
Πολιτικό θράσος οκονομικό Επιτε
να ζητούν και τα
λείο της Κυβέρνρέσταν, αναφέρει ησης , με επτιχείς ελληνική:
υπουργείο χειρισμούς , εξα - νομία από ένα
σφαλίζοντας τη
ανακοίνωσή του, συναίίνεση όλων ήταν Προτιμότερο
Των εγχριων και
δεθνν εμπλεκό
σοντας
μαtl attis
ΟΣΡΙΑ
οικοτο
>>( 2η
Οικονομικν σε
μεγάλο βαρία . eα
Λουτρά Καϊάφα:
ΤΠογράφηκε η απφαση γι
την αναγνριση τους ως
Ιοματικν
σχολιάζοντας Τι
δηλσεις
τέως υπουργού μενων φορέων ,
για τον κ.
Τσακαλτο να μην
Προσπαθεί
αμβλύνει αυτή τη
πλήρως θετική εξέλίξη με
ματα και αυθαίρε τες αξιολογικές
κρίσεις. Αλλά για
έωλα aυτό χρειάζεται
κατάφεραν
άρουν
Πολιτικό σθένος .
| νομία , έχουν Το υργό- 0ουno - τους κεφαλαια - εντελς
Πολmικά επιχειρήμαζί το
ΚΟΙ Τα
Περιορ >>( 2η
Created by Universal Document Converter