Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 29.08.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:2103304598 FAX: 210-3304613
- Τιμή Περ. 0,50 E - Ετος: 23ο- Αρ Φύλλου: 6358
ΑΘΗΝΑΗ επιχειρηματολογία του Μαξίμου για capital controls και πρωτογενή πλεονάσματα
Το γύντι στην αντιπολίτευση για την οικονομία πετά η κυβέρνηση
Σε προδημοσίευση το σχετικό πρόγραμμα . Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν
Kνin Α εια ημ μμ λιογτικς Σχμιτιμάς Κανυμάς
Σωληνουργεία
Κορίνθου:
Ανέλαβε έργο
για τον αγωγό
Baltic Pipe
Χρηματοδοτικά κίνητρα για την ενίσχυση ολοκληρωμένων δομν
αναδυόμενων ή και υφιστάμενων συνεργατικν σχηματισμν
πρόκειται να χορηγηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα , μέσω
του προγράμματος Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας
( ΣΣΚ) . Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, η οποία ήδη
βρίσκεται σε καθεστς προδημοσίευσης , ανέρχεται στα 24 εκατ .
ευρ .
Στο πλαίσιο των ΣΣΚ , στόχος είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υτηρεσιν υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνριση και υψηλό βαθμό την Energinet ανέλαβε η Σωλ
ανταγωνισικότητας . Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να
χρησιμοποιούν καινοτόμους τεχνολογίες , καινοτόμους παρ
αγωγικές διαδικασίες (process leve), διοικητική/οργανωτκή καινοτομία (ystem level ) , κ.o.Χ. Σημεινεται ότι οι δομές
θα υλοποιηθούν από φορείς με εμπειρία στην υποστήρξη
της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρη ματικότητας.
Τη σύμβαση προμήθειας για
έργο υποθαλάσσιου αγωγού απ
ηνουργεία Κορίν0ου .
Με προσαύξηση 10%
υπερορίες στη μερκή
απασχόληση
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση
της η Ccnergy Holdings , η
σύμβαση προμήθειας που ανα τέθηκε στη Σωληνουργεία
Κορίνθου αφορά στο υποθ λάσσιο τμήμα ( Energinet
LOTI) του αγωγού Βaltic Pipe
και περιλμβάνει 43.000 τόνους
σωλήνων χάλυ βα
Η υποβληθείσα ατό τη Σωληνουργεία Κορίνθου προσφορά
αξιολογήθηκε και κατέλαβε την
πρτη θέση μεταο άλλων διε
θνν κατασκευαστν συλήνων,
ως η πλΜον συμφέρουσα από
πλευράς τιμής , ποιοτιχν χαο ακτηριστικν , χρονοδιαγράμ ματος πραδόσεων χι συμβατιχν όρων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣ )
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΝΣΗΣ
Στουρνάρας: Επιστροφή στην
κανονικότητα η άρση των
capital controls
Τρόπους καταπολέμησης του φαινομένου της υποδηλω
μένης εργασίας που υποκρύπτει φθηνή , ανασφάιστη
εργασία με τη μορφή μερεής ή εκ περπροπής απασχόλησης αναζηπούν στο υπουργείο Εργασίας
Σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που αναμένε ται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα , σύμφ .
ωνα με πληροφοgες θα υπάρχει διάταξη που θα προ λέπειτην αυξηση κατά 10% του κόστους για την επιπλέον
εργασία όσων απασχολούνται με καθεστς μερικής ή εκ
περιτροπής απασχόλησης Στην πράξη, θα θεσμοθετηθεί
η υπερωρα στη μερική απασχόληση και στις λοιπές ευέ
λικτες μοαρές εργασίας , με προσαύξηση 103 του κόστο
uς για τον εργοδότη ναι αντίστοοχη αύξηση του ημερομίσθιου για τον εργαζόμενο .
Η κατασκευή και επένδυση των
σωλήνων θα πραγματοποιηθεί
Την κανοποίηση του για οφή στην κανονικότητα
την άρση των capital con trols που αναχοίνωσε ο στοσύνην δήλωσε στο
πρωθυπουργός , Κυριά - Reutcrs ο Γιάννης Στοκος Μητσοτάκης εξέφρα - υρνάρας, λίγες ρες μετά
σε ο διοικητής της Τρα - την ανακοίνωση του x.
πέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας .
στις εγκαταστάσεις της Σωλ.
ηνουργεία Κορίνθου στην
Ελλάδα .
χαι αυξανόμενη εμπι
Οι παραδόσεις
ματίζονται να ξεκινήσουν στα
τέλη του 2019 κα να ολοκληο ωθούν έως το 2021, οπότε και
αναμένεται να ξεκινήσει η
φάση της εγκατάστασης του
υποθαλάσσιου αγογού.
προγρμ Μητσοτάκη από το βήμα
της Βουλής ,
Σηματοδοτεί την επιστο>>( Τελ
Created by Universal Document Converter