Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Νέα ετοχή μετά την άρση των capial contros τ
ΟικοΝΟΜΙΚΗi.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Επιχειρηματικόν Ειδήσοων- Προ μηθειν και Δημοπρασιν
Οικονομικν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Emalkoikonomiki1 999Οgmal.com ΕΤΟΣ 220-Τιή Πεp.0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1990 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected]
ΑΘΗΝΑ-Πλομονίας ( Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-33046 05
AΦ 548 Πέμπτη 23.08.2019
ή Email: pan19%30otenetgr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ 310-240652 Fax: 2310 242178
Η Ελένη
Λαμπίρη και
το turn
around στον
PΑκατερινάρη:
Δρομολογήθηκαν επενδύσεις 350
εκατ. στη Θεσσαλονίκη
Τ. Βρούτσης
| >>> ελ.
>>ΣΤελ.
Δεν έχουν επαννπολογιστεί
223.000 συντάξεις
τουρισμό
χεθεστς
Αλλάζει το
Στρατηγιή, τάλμη λά χαι μια
δυνατή δοικητική ομάδα είναι
μεταξύ των αποηαίτητων
συστατικν γα την επιτυχία στο
χρο των επιχειρήσεων . Κάπου
ες φορές δμως χροιάξεται και
νάτι περισσότερο, όπως το να
οισχάρεις ακόμα και την πο .
σωπική σου περουσία προνε
μένου να πετύχεις τους σκοπούς!
αδειν για τις κερίες κνηής
Τα παραπένων αναδεωνύ ονται
από την ιστορία της Ελίνης
Λαμπίρη που κατάφερε να
πετύχει το tun around στον
χρο του τουρισμο .
Η επιχειφη ματίας ίχει μαχρά
5μπεφία στο χρο . Τέσσεοις
δεχαετίες ενεργή μαζί με τον
σύντροφ της Κστα Μήτοη
διαδραμάτισε κρίσυμα gόλο στη
δημουργία και τη γιγάντωση
του μεγαλύτερου υδιόκτητου
ελληνικού
ομβ.ου Μisis Hotels.
ΑΑΔΕ:
Κύκλωμα έκδοσης εικονικν
ξενοδοχειακού
τιμολογίων
εκατ. ευρ
Αποσύρθηκε από τα δωικητικά
δρμενα λόγω της επδείνωσης
της υγείας του Κστα Μήτση
για να επιστρέψει τον Αύγουστο του 2016, μετά τον θένατο
του αείμνηστου ρυτή του
ομίλου , αναλαμβάνοντας ενεεγό ρdλο στις τταιςείες που η
ίδια είχε αποιλειστιχή συμμετοχή.
Στην ααχή του νήματος ενός χρησιμοποιεί πολλές κεξαφτεράστιου
έκδοσης και λήψης εκο - λειτουργίας)
νυχν τιμολογίων πιστεύουν εταιρείες με σκοπό την
ότι βρίσκονται οι
της Ανεξάρτητης Αοχής στοιχείων
Δημοσίων Εσόδων (AAΔΕ) , επιχειρήσεις . Ουσιαστικά ,
| μετά από έλεγχο σε εταιρεία ότως αναφέρουν στελέχη
κυκλματος ανισμένες ( σε αναστολή
εμπορικές
φορολογικν
σε υπαρχτές
ελεγκτές έκδοση
Ωστόσο τα πρόγματα δεν ήταν
εύκολα . Έπρεπε να αντιμε τωπίσει πολλούς ανοιχτούς
φανίλους διαθέτοντας μη δεν χονδρικού ε μπορίου τροκή σχεδόν ρτυστότητα Η δε
απουσία της για δσο χρόνο
συμπαραστενόταν στη σημαν τικότερη μάχη της ζωής του
συντρόφου της είχε γιγαντσει
τα προβλήματα που καλείτο να
επ ύσει.
μανίχα και συγκροτντας μια
νέα ομάδα δράσης στενύνθη
κε σε συνεργάτες , ενοδόχους.
φλους και γνωστούς τς ίδιας
ναι του σείμνηστου Κστα
Μήτση Με αυτόν τον τρότο
πληρθηκ η μισθοδοσία
Αυγούστου 600 ατόμων, με προ συπικά δάνεια πηος την Ελένη
Λαμπίρη χαι με τη βοήθεια των
τουριστικν πρακτόρων που
προσέφεραν προναταβολές.
Να λύσει μια πολυετή εκρεμότητα και να ανoξει το δρόμο
για τα δίκτυα 56 θέλει το υπουργείο Ψηφιαής Διανυβέρνησης με τις φυθμίσεις που είχε επεξεργαστεί η πρoηγούμενη
κυβέρνηση.
της ΑΑΔΕ, λειτουργεί ως
φίμων (ΕΠΕ) στην Αθήνα . ουφάρυ, καθός βρέθημε
Η εν λόγω επιχείρηση αποτελεί υποκατάστημα αλλο - ανύπαρχτες επιχειρήσεις ,
δαπής εταιρείας με έδρα το προκειμένου, μαζί με την
Λονδίνο .
χρησιμοποιεί
ίδια , να εκδίδουν τιμολόγια
σε επιχειρήσεις εν λειτοΤο πρτο στάδιο της πολύμηνης σήμερα
διαδοιασίας για την παραχρη
ση φάσματος και την ανάπτυξη Βουλή εντός των ημερν . Προτων δικτύων Πέμπτης Γενάς κειται για σχέδιο νόμου που είχε
(5G ) στην κυνητή τηλεφωνία επεξεργαστεί η προηγούμενη
ανοίγουν ου ρυθμίσεις για την κυβέρνηση , αλλά ονδέποτε
αδειοδότηση των κεραιν πινητής που εντάσσονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου ΣΥΡΙΖΑ.
Ανάπτυξης που θα συζητηθεί
υπουργικό
συμβούλιο και θα κατατ sθεί στη
Σηκνοντας
Από τον έλεγχο ανακάλ - uργία . Το αποτέλεσμα είναι
υψαν ότι η εναιρεία στην
Αθήνα είχε εκδσει ( για τις
χοήσεις 2016- 2017 ) 471 γσύντος ΦΠΑ.
εικονικά τιμολόγια αξίας
άνω των 70 εκατ. ευρ ποο
η μείωση των φορολογητέων
κερδν και
του αναλοκατατέθηκε εξαιτίας αντιδράστο εσωτερωιό του
Οι έλεγχου της ΑΑΔΕέχουν
επεχταθεί και βρίσκονται σε
εξέλιξη χαι σε όλονς τους
λήπτες των εικονικν τιμολογίων.
Ο περαιτέρω έλεγχος έδειξε
ότι η συγκεκρμένη εταιρεία
Created by Universal Document Converter