Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

29

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5224

ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ

Ο Μητσοτάκης
στο Βερολίνο

Στην Πάτρα
τα οστά του Π.Π.
Γερµανού

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 8

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΗ

Αλλαγή σελίδας
στην Περιφέρεια
7 µ.µ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ
ΣΕΛ. 3

Με δική της... βάση
κάθε σχολή στα Α.Ε.Ι.
ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ 0.9

ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ»
Ο Α. ΚΟΥΝΑΒΗΣ

Η πρώτη
ανεξαρτητοποίηση
ΣΕΛ. 4

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «Γ» ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ
ΣΕΛ. 10-11

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Θ.ΜΠΑΡΗ

«Επίκεντρο
της πολιτικής µας
ο άνθρωπος»
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ
ΜΕ ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΛ. 4

ΚΑΜΑΡΕΣ: ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

Σε ψυχολογικό
σοκ ο οδηγός
ΣΕΛ. 5

ΖΑΧΑΡΑΚΗ:
ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ
ΜΕ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
«ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ»

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Τριµερής
συνεργασία
ΣΕΛ. 7

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΣΕΛ. 19-23

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΜΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

Ντέρµπι από
το παρελθόν
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ: ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ Η ΕΛΛΑ∆Α