Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Βo pοou na
www.olyτmplobtm n,gr
Τpή 0ύου π ωρά
ΠΕΜTΗ 2 ΑΤΟΥΣΤΟΥ ο
Αναστέλλεται η
λειτουργία δυο
δημοτικν στην Πιερία
oro MΡΥ ΑΡΒΜΟΥ
Συγχαρητήρια
ΥΠΟΥΡΓΕΙο ΠΑΙΔΕΙΑΣ
eμά ουαμήμα ημνομας Πoppn μη
| κής nom n Τuκ μα Mς οτdς uiμino
oηή τu
Η μαρ ΜpaMa Potle- co ρή .
κoφ Αρ, 2,
Τέλος οι καινιοι
φοιτητές
ΜΑΘΗΤΟΝ
pης norns
Συγχαρητήρια
ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σωypouμ p ν οorμη μ
ο oa Eρανά δο tn
κμν Τoou κ Εος Χ που
-ρ η oλή rνίας uaνίης
| κομασ μέ οα αό ην μοςμα
μπή oέu ός κ% a
nsmξς
Συγχαρητήρια
ανοο της
Σrvmoμη μx η A
πμος-Τον
oονς ν Sn n
ουapn
mvipή ρή AAης,
Ευά οκ ης a
-α ή ρία
Συγχαρητήρια
οpo &χρα ή
η ήτης Πανομ
Εy κλοomμn μς ονή now
Σ uσίρο cυ Χρpοu Σ ns
| Eeς Π ou, υπgmνpη aκ σο Τή enοναμ no|τμ , ουμουμα apά
κοd ή n nmpm ή om|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Πo Mς Δ m
Συγχαρητήρια
E ημ o tγέλη μ οu
Νκu πτυ πήμαο pς μ ςν
| ςoκΓ vmν lp
ESHARE YOυR IDENTTY
Τopη πονα ου Aναiu u mμ
δpη κpο ση οδop
ue 0μάσυγρήα
κακnς σ ς
40 νέοι από τέσσερις χρες μας
δείχνουν τον τόπο τους
ΕΓΚAΙNΑΤΗΚΕ Η ΕΚΟΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
obπκάθς oηαίς
μαμοΦ yr ay v
ή om κr,
|oμοηoν τό ν pd
Μpoττη Κpος, ς
noμς- onauό πς
κξοupε σχίσς φmστοσύης
Με προ να ποότητας στις
καλύτερες nμές κα το
ξαδικομένο μας προσωmo , σας!
γyudpaστε το καλεpo
|οpa μυφς τo Peuμα
poreμαος Em ynwv κμα
oς ura, δn
4ήKΜopa a
| eτppo Nκi.
αποτλεσμα
T2351039303 & 34886
Γoς τίοmς
pa, e n 16
aνπός ooς κ,
| μοναή ρήπρη μάσα nό
| oημα upα α pu ά
εάλτΜ μ ms naρίας Mav
ΗΤ pν κ γογό ς
konstadini dis (@li ο com
h otν
ΤΕΡΠΟΣ
REAL FSTAΕ
Α tpε
3 ο Απεύ Καίτm.
πΑΡΕΜή
ΚeraEκοσυr KaυΕΜΕ
Κατερίνη
kostnpauaskatan απal. com
τn 238Οr0250
ΝΠΚτΑΠοκα ι 5a
συnerete
Mmεγόν
tluAούνπαι αυτανομη δαμιρίαμαrα !
στην Αυπτακαρυα Παρίας από 511μ
τως 6Dεμ καντά στην θαλππα.
Aθρωπστκείν ΣΤουδν
Επaγγελματικα αεινητα και
Θκατεδα εντός σχεδιου και ικτος
θεικν Σπουδων
στην Λεπtωκαρυά και πίακι
Ατυguρου.
Οκnνίας & ΓΑηροpοχοής
ΕPΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
31 4 Η ραμαε
ΓuΤ Η li02ν0
Α3 21 ΕΙw. Υ 40 12α 53V
www.terpos infoterpos.g
nTonouΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
raνupa- ΚΑΤΕΡ
t 2351031111
2351031993
www.platen.edagr
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
mailplaten.odugr
ΠΛΑΤΩΝ
Ε Εxnαιδευτήρια Πλάτων
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ErXΑ ΣΤΙ
ουμο ο 7
ΑΡΙΣΤΟΤΕλειο