Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλίδεια
ΟΓιργος
"θέλουμε λίγα
Αμβροσίου
από τους Πολλούς
0ολάξε
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Σελ 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4461 -ΕΤΟΣ 16ο
ΤΙΜΗ 0,50
ΤHA: 24410 80888
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2019
αφωτιάν τα
ενοικα
Με σαφάριν θα
μοιάζει φέτος η αναζήτηση Προσιτής φοιτητικής κατοικίας
από τους επιτυχόντες
if ΟΡΕΣ Γ Α owIEEAή s Μ
Τ4 6nΑ 5
ΗΡΗ ΤΑ20εtμλ Π
SΕΑΜΤΑ
(ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
5 WΑΗ
ΙΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙi
ΣΤΑΙΑ
ΠΗΟΡΟΡΙΕΣ
ΤμEot F τηka ΗΜΗ ΗΗΝΕ
των Πανελληνίων
ΝΟΙΚΤΑΗΡΑ
εξετάσεων
Σελ. 5
Εργγα
Παιδεία.
Συντηρεί το δρόμο
Μήνυμα του
Υπουργού Δικαιο- από Γάβρου προς
σύνης κ. Κστα
Τσιάρα για τις Πα - Νικολάου η Περιφέ
νελλαδικές
Σκήτη του Αγίου
ρεια Θεσσαθηλ
Σελ. 9
Σελ. 6
Για φαντάσου..
0 ΘΗΣΑΥΡΟΣ είναι μέσα μας!
θηκε για
παιδικές
βιβλιοθή
έβδομη
χρονιά στη
Σέκλιζα ο
κρυμμέκες του
ΛΟ.Π.Α.Κ.
νος ΘΗ
ΣΑΥΡΟΣ
Σελ. 4
Ζητείται υπάλληλος από τηv ΑΛΗΘΕΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει υπάλληλο γραφείου με ευχέρεια χρήσης
προγραμμάτων λογιστικής.
Πληροφορίες: 2441080888-6977200595
Στείλτε βιογραφικό στο [email protected] com
| ααιgdnΝ
ΕΛΤΑ,