Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.585
Τμή 0,60 . Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019
/ Γραφeίας Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350
htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]Οριoinosiogos.gr
Επίημερν Κ.Γαβρόγλου (ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε κι ότι είε μενει ακόμη όρθιο..
ΝΗΡΑ ΕΠΕΤΟΠΣ ΓΙΑΤΙΝ ΕΠΑΔΡΣΗ
ΤΝ ΚΠΑΗΔΕΣΙ
@ Τανωτατοποιημένα Τμήματα των ΤΕΙ και στην Ήπειρο Συμαντικί η αύξηση σε σχέση ε την περασμένη χρονιά
έpεναν στα αζήτητα με πολύχαμηλές βαθμολογίς.. Ενοίκια-κφωτιάν καλούνται να
ΚΙΝΑA: Huτοβάμιση του σγολείον ετάδηκε από τς πολπκς ΣΥΡΙΖΑΑΝΕ
N ΚΕΡΑΜΕΟΣ (n ΠαδείαςΤέλος οι αινοι φοτητπς Πληρωσουν φέτος
οι φοιτητές!
Στα 6,98 ευρ/τμ ανέβηκαν οι Τιμές στα Γιάνενα με τα δυάρια να κοστίζουν
μεσοσταθμικά 311 ευρ και οιγκαρσονέρες 261 ευρ Πιο ακριβή η φοιτητική
στέγη και στην υπόλοιπη ΕΜάδα, όπου θα σπουδάσουν πολλά Γιαννιωτόπουλα
. Μτά Τις χαρές και ra mo
νηγύρια για Τους περισσότερους
υποψήφιους rων φεπνν πανελ
λαδικν εξετάσεων, που κατάgε .
pav να εσαχθούν στις Σχολές .
πρτης προrμησης με ro παρά
δοξο βέβαια όη Τολλοί πέρσσαν
. Οι βάσεις ανακονθηκαν ,
οι υποψήφο, rωwν φεπνν Πανελ
λαδικν γνωρίζουν πλέον με σγουριά στο Πανεπιστήμο ποιας
πόλης εισάγονται και ξεκινάει το
[PΕΠ ΡΤΑΖ
ην πόρτα των Πανεπιστημίων .
χοντας γράψει κάτω από τη βάση
@. έρχεται ο mpοβληματσμός για
Το πού οδηγείται η Αντατη
Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα πά
νω- κάτω έφερε η πρoηγούμενη
ηγεσία rου Υπουργείου Παιδείας
επί ΣΥΡΙΖΑ με την ανωτατοποί
ση πυν ΤΕΙ, χωρίς όμως-όπως ο
ποδεικνύεται στην πράξη- Το
σχέδιο αυτό να είχε ωριμάσει για
να οδηγήσυ την Τρ -11η σελ
ΡΕΠΟΡΤΑ!
σημαντικότερο ίσως εγχείρημα .
της φοτητικής ζωής που είναι η a .
ναήτηση σπιmού , στο οποίο θα
στεγαστούν τα παιδιά τα οποία
καλούνται να σπουδάσουν μα : κριά σπ' rο σπίn Του .
Προβηματισpό, α το μαλον ης Ανταιης Εκπαιδευοης στην
Ελλάδα, προκαλεί το γεγονός ότ σε τολλές Αντατες Σχολές e,
πιχανο υποφήpιo έχοντας γpάpeι και κάτω από την βάση.
Έτομη να μετατρέψει τους ΧΥΤΑ σε ΧΥΤYn Περιφέρεια
Το αοαφάριν για φοπητική στήη εντείνεται και στα Γrιάννενα
μετά Την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕ .
Σφίγγει ο κλοιόςν για τη μεταφορά
Σήμερα 8.30 π.μ.-2.30μ.μ.
Στα Γιάντνα , όπως και στις άλ
λες πόλεις που δαθέτουν Πανεπστήμιο, η εύρεση στέγης ήδη ξεκίνησε από νέους φοτητές και νανείς , οι
οποίο ψάχνουν το κατάλληλο για
την περίπτωσή τους διαμέρισμα με
πρτο μέλημα την Τμή .
Σουτό Το τελευταία πράγματα δεν είνα καλά , καθς τα φοτη: κά εvoία Εμφανίζοντα αυξημένα
φέτος Πανελλαύικά
των απορριμμάτων στη μονάδα ΑΣΑ!
> Σμα σναίoς καιμενρίατηαςη πλιταά συτήαση το w Ερggει Σμίουλον
Χωρίς νερό περιοχές
του Λεκανοπεδίου
Από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου
οι αττήσεις υΠοψηφίων
ιτα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
Χωρ .
νερό αναμέ. Σ κλίμα συναίνεσης και ο
ο ΠεριφερεάρΤολογισμού κινήθηκαν ι χθεσνές χης κ . Αλέξανδρος
Καχριμάνης , έκανε
φερειακού Συμβουλίου και Της Επ ένα επιγραμματκ
τpοπής Περιβάλλοντος της Περιφέ απολογισμό γα ης
ρειας Ηππρου , rνόpει της ορκυμο - σημαντικότερες πα: σίσς Των νέων πrρφεpειακν συμ pεμβάσεις ης Περφερειακής Αρχής
σην λήξοσα πεντaεία , εν ευχαρίστησε τους Αντπε ελευταες συνεδριάσεις Του Περ * Στη σελίδα 2
| κές ρες σήμερα Πέμπτη
(από 8.30 π.μ. έως 2.30μμ) περοχές Του Λκανοπε-11η σελ
2η σελ
Aφορά το τμήμα Μάτσικα-Πέραμα
Ένα βήμα αλλά και εκκρεμότητες
στην ανάπλαση της παραλιμνίου!
νΕχείθκαναι πριβαλοντικοί οφο, ατεμένουναι ατοζμιο τες
: βούλων , αύρo Παρασκευή.
Erχρίθnκε n σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο .
Αντίστροφη μέτρηση για το
Κειμηλιοαρχείο Κόνιτσας!
ν θαρολάσουνται όσες εκότς, σεύκα διασύθpαν από τους ετλους.
pιφε* 11η σελ
Οπως ανακονωσε η απεργόμενη Δημ. Αρή θ. Μπέγκα
Από Δευτέρα ομαλοποιείται
. Ένα από
εκείνα ια φιλόδοξα έργα που
η απερχόμενη
Δημοπκή Αρχή
rου θωμά Μπ
γκα επιχείρησε
να προωθήσει
προς υλοποίη
ση τα Τελευταί
χρόνια, συναντντας όμως
πολλά επό δα
και μεγάλες κα .
θυστερήσεις, ήταν η ανάπλαση
της παραλίρνισς περοχής από
Την πλατεία Περάμαος ως Το ύψος Του παλιού Κύκνουν στον
Μάτοικα
η αποκομιδή απορριμμάτων
V Αναλαμβάνουν υπηρεσία οι νέοι υπάλληλοι
. Ενα ακόμη βήμα για Την κατασκευή
και λειτουργία σύγχρονου Κειμηλιοσpχείου- Μουσείου στην
ακριτική Κόνιτσα έγνε χθες, καθς με ο.
πόφασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος της
. Από τη Δευτέρα θα
αρχίσει να ομαλοποιείτι
η κατάσταση στην αποκο: μιδή Των απορρμμάτων.
Αυτό Τoλάχιστον υπό σχεται η αποχωρούσα Δηpoτκή Αρχή Του Θωμά
Μπέγκα, μεχθεσινή τς ο.
σύμβασης με ην ερά Μητρόπολη : νακοίνωση, με mν oποία
Δρυίνουπόλεως, Πωγωνιανής και : oφήνει ως εδρo Τη λ Κονίτσης . Πρόκεται για ένα από : ση Του προβλήματος στη
νέα Δημοπκή η σελ
Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε
την υπογpαφή προγραμμαπικής
Η ανάπλαση , η οποία περιλαμβάνει τη δημουργία πεζοδρόμουποδηλατόδρομου , κοκόντοpε στς
αποζημσεες πων ιδιοκητν γης
του Μάτσικα για nς
h poτεpα0τε γα ο
Πpφάλον ηρυίo: t
Οn. Kαλoγννς σελ.12
τα σπουδαιότερα έργα ΠολιΤ
σμού στην προχή μας καθς σε
αυτό θα φυλάσσο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
11η σελ.
ΤΩΝ ΑΜΕΡΩΝ
ΕTΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
Ο τρύγος και η παρασκευή
του κρασιού στην αρχαιότητα. .
Στο πρωτάθλημα της SuporLeague2
<Λυκοσυμμαχίες στην
A-Τοπική Αυτοδιοίκηση!
Πρεμέρα (εκτός) με Παναχαϊκή
θα κάνει ο ΠΑΣ Γιάννινα
> Του ΑΠΕΛΟΥ ΚΟΛΕΜΠΑ,
Οικονομολόγου
Σέντρα στις 14-15 Σεπτεμβρίου
> Γράpaι οAΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. 0 Ηdίοδος είναι ο πατέρας Του διδακηκού
έπους . Το έργο του αυτό επιγρόφεται Εργα και
ημέρα . Εζησε και πέθανε (γύρω στο 700 π.Χ)
στην Ασκρα της Βουωτίος . Οταν πέθανε ο πατέρος
του , ο Ησίοδος ασχολήθηκε με τη γεωργία και po
ρασε την πατρική περουσία με τον οδελφό του .
τον Πέρση . ο Πέρσης όμως πονηρός και φυγόπονος, δωροδόκησε
τους δικοστές και καπόρθωσε να κερδίσει το μεγαλύτερο μέρος ης
περιουσίας Γρήγορα , όμως την σπατάλησε και ζήησε Τησελ
. Με δύο ικτός έδρας αναμετρήσεις
σε Πάρα και Λβαδειά θα ξεκινήστι nς
.. Συζητήσεεις επί συζητήσεων στους Δήμους ,
τάξιμο και απαίτηση έμμισθων θέσεων μεταξύ
εκλεγέντων δημάρχων και των αρχηγν των άλ .
λων παρατάξεων για τη συγκρότηση πλειοψη
φίας και ουκ εστί τέλος!
. Αλήθεια, διερωτήθηκε κανείς γιατί πρέπει να γίνονται απαζά .
ρια; Γιατί εκ ων προτέρων πρέπει να συμφωνούν για τα θέμα
τα, προβλήματα που πρέπει να λυθούν, Πελατειακό κράτος και
πελατειακέές σχέσεις παντού ; Ελεος
Η άποψή μου είναι απλή! Καμία διαπραγμάτευση, - σελ.
: σγυνστκές Του υποχρεσεις ο ΠΑΣ
: Γiάνννα στο πρωτάθλημα όπς πρo SL2
: κυψε από τη χτεσηνή κλήρωση Του πρωμo 0
Ταθλήματος της Super League 2.
Η ομάδα της Ηπείρου θα τοξδέψε
στην Πάτρα στην πρεμιέρα για να αντιμε: Τωπίσει την Παναχαϊκή και τη δεύτερη a νωνστκή στη Βουωτία για να κοντραpιστεί
: με τον Λεβαδειακό. Η.. γκίva-11ησλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα