Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕEΚΙNEMΑ ΜΕ TΕΡΜΠΙ
Δύσκολη αρχή για τον ΠΑΣ στην S.L 2
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 29
Αυγούστου 2019
Αρ. Φύλλου 6411
Τιμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ P IΔΑ ΤΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 265 10 37880 | e-mail: info @neoiagones.gr | wwwneoiagones.gr
1ξpοτής AEΤΗ ΜΑΛΜΗ
ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΝΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΠΗΠΕΙΡΟΥ 0Μ. ΛΑΚΤΥΛΙΟΣ
Ενπάσεις για α ενεργειακά
έργα σε Μαζαράκι
και Καλαμ
Ακόμαπιο κοντάη ανίπλιση
Πιριλίμνιας περιοχής
Το Μaζαράκι και ο Ποταμός Καλαμας Πρωταγγωνίστησαν
τελευταία συνεδρίαση της Επτροmης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηnεiρου με αφορμή δο
ατήματα γνωμοδοτησεων για ένα
υδροηλεκτρικό έργο και μια μονα δα Παραγωγής ενέργειας αno βιοστην
Η Επτροnn γνωpοδο τησε θετικά
κατα πλειοψηφία για τα δυο έργα
Παp ' ότι υmηpξε αντίδραση. ΣΕΛ.7
ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
Ξενοδοχείο εντόμων
στα Γιάννενα
Στη συντήρηση του <ξενοδοχείου
εντόμων, nou δημιουργηaηκε το
2017 στο Παρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος , κοντά στο Παραλμνιο Ψυχαγωγικό Παρκο (στη
συμβολη της οδού Βογιάνου με
την Ακτή Μιαούλη) , Προχρησε
αυτές τις ημέρες ο φορέας Διαχείρισης Λιμνης Παμβωτιδας ΙωαννΣΕΛ, 8
ΣΥΛΛΟΠΟΣ PΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ
Παράσταση διαμαρτυρίας
Ένα ακόμα βημα για την αναπλαση της Παραλιμνιας Περιοxης ano την Περιακή Μάτσικας , στο οψος του <ΚΥΚΝΟΥ, ,
ξως την είσοδο του Οκισμού Περάματος . με την κατα σκευή Περιπατητικής και nοδηλατικής διαδρομής έγινε αυτές τις
μέρες , καθως η Αnοκεντρωμένη Διοίκηση Ηπeipoυ Δυτικής Μακεδονίας με την 121121/27-08-2019 απoφαση της ενεκρινε του περιβολλοντικούς όρους του έργου Ανaπλαση, ανάδειζη και Προστασία Παραλιμνιας περιοχής από την είσοδο της Δκ Περαματος ως την Περιοχη Μάτσικας,
στο Δήμο Μετσόβου
Το Σωματεo Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.
lωανννων, πραγματοποiησε nαράσταση διαμαρτυρίας στην ορκοωμο σία της Δημοτικής Αρχης ΜετοοΒου. Τα μέλη του Διοικητικού ΣυμΒουλίου μοίρασαν ανακοίνωση
στην οποία ανέφεραν ότι η Δημοτική Αρχή Πλον χρωστα 3 μηνιάτικα στους εργατομενου .
Η μεωση ano 9 σε 3 μηνιάτικα
ηpθε ως αnoτέλεσμα της απoφαaης τους να δεκόικήσουν οργανωμένα και μαζι με το σωματείο
την καταβολη των δεδουλευμενων
ΣΕΛ. 7
eaική στη
μεταφορά
σκουιδινη Περιφέρεια
| Τη θετική aπoψη της αnερχόμενης
| Περιφερειακής Αρκής για τη μεταφορα σκουmδν στην Ήπειρο ano
| άλλες Περιοχές , μονο ομως Υια εnε|ξεργασία και οχι για εναπoθεση του
υnολείμματος σε κanooν αno τους
τρεις εν λειτουργία μελλοντικά
| Χωρους Υγειoνομικης Ταφης Υπολειμ| μάτων ( ΧΥΤΥ επανέλαβε η αντιπερφερειάρχης Τατιάνα Καλογιαννη την
ΣΕΛ. 9
τους.
Ημερίδα του ΣΗΠΕ
για δημοσιογράφους
στα ιάννενα
Τεταρο ,
Στην τελευτα lα συνε δρίαση της Εnτροπης Περβαλλοντος, Χωρικού Σχε| διασμου και Αναπτυξης, η κ. Καλο| γάννη προκληaηκε ano συμβούλους
της αντιnολίτευσης να anaντησει σε| τικα με τη διακείρση των aΠορριμμά| των και τα Προβήματα Που Προκαλούνται σήμερα ano την αρvηση η
αδυναμα ορισμένων ηpων να μεταφέρουν απεueεiaς τα σκουπδα τους
|στο εργοστάσιο.
Συνεδρίπση μεαπολογιστικό χαρακτήρα
του Περιφερειικού Συμβουλίου Ηπείρου
.Εποτουμενο Προγραμμα καταρtσης κα στonoinσης εργαzομένων
του ιδιωτικού τομέα σε τομείς της
ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας , του
management και της διακείρισης
ιστοσελιδων
ΣΗΛ. 3
ΣΕΛ. 4
ΣΕΛ. 8