Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΙΖΟΙΤΕΣ!
της Κρήτης
Έτος 27-Αp. φύλλουι.386- Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019-Έδρα: Κίσαμος Χανίων , τηλ.28220-23.615 28210-88.066 ΤΜΗΟ0 EΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ ΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
Όρκος τετραετίας ...
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
Ορκίστηκε η νέα δημοτική αρχή Κισάμου για την περίοδο 2019-2023
σελίδα 15
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σδερα Σκυροδέματο Τούβλα
Yong/AρανΤομέντα
59 νέοι Κισαμίτες
φοιτητές
Θερμompοοο nθερμομόνυση
Ηχομόνωση
ΣτεγανωτικάEmoκευαστικά
Eτουμα Κονοματuκόλλες.
, τμοoανίδες & Σνναφή
Επίνδύοες οψuwiKeραμίδια
Πeτpiματ άκεminate
nλaκες nεδpoμίου
ν Κoαpος 2202310
ou εOκoμοu ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
κ Μ υ
'ΠΕΤΡΚΗΣ)
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
αυπί έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα
και προετοιμάζονται για τη νέα τους ζωή
LOUPASSIS
σελίδα 14
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESΤΑΤΕ
REAL ESΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΝΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εφpoν Πολεμιστν 26, Σ3135 Χονο
Τη 2321 6Ο, κι Ε34 ωs2469
emad [email protected]
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Τ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑΙ!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA 20220 - 23 456
κIN 6945- 337 762, 6945-424 149
Κοομnoo (Copdδu)Οικόnεδαaμηθεaτοuόετς oκομα s
|μ.φάτ εντρικόδρόμη Προσ0ορά 22.000 ευρμάνοι
ΚΟΥΚΟΝΑΑΠα Σύροφη λουξετοκtapoμδιρκόττο
|οκόπεδοτοομ.μηολκαλή θa. Προoφopά 1oooopi,
|κ AΜΟΠωλείτοι 2ρο0aηοbοτΑ στο κντο Arλετα .
Ιondoέγtο κατάστημα 40Lμ. n όροpος 40Lμ. Κατάλληλαμαοτο
Ι0noExσήση Προ0οo 093
ΑΤΡΥΟΙΚΛΤΑΜογαδκό οκόnο εντός οuκισμού, 15τμ είναι
αο κέροκαχειφara κερκό μο Περιέτει 40 καpoopa
| Θadδεντpα Κατήλληλογια enooδήεοε opελματκή ήσn Εuή
39.000 ρσνδημήσμυη
5άτανας nεrαι οικia ο.μμεαmδωμάτα. κoυδακα
Ιonpθήκn Dροσφορά τορ0ουρό ς
6καλυβιανή nuriτιμονοδικόρκόπεδο αμοιθεατpικό 1140 τ.κτζει 40οτμ Τψή 6ο οοοευpo α
Kοαμος Μαοδικά οκάπδα Σιδιμ.ετiς οκμού, κατάλληλον .
| enayισική γήη, Eχιasμέrpαφάτοn στον nφεpeκκόΕρoο
καικα 65oMΠpoφορd 160.00τpa
|DΚοστελλιαοo Eυμαρία rλείται μονο κnπεατpiφατae
oτMός οικαμού Τμήsco αρo
9)(600νn): nuείτaι οκόηκδο μοναδκό, μοό nο0εμ..6oάτοu
Κοντρίδρόμουπλα 200τμ Προσφoράτηsoopά 7
| Καnρnueίαwnpaedeκonotoo ει64e
τ κατάλλλο γα oποaδήnoε mayλuaτική ήστ . Προσφορά
135.000 Ep
Βκάοντα 20ρουt mωμένο ατο κέντpo , β Σoτo nπλοpένoστoκάνpο καyaνκοροομεpες μαλωμένεςκοντά στομπρο
Γμήαυξητήομη.
ΕΓΙΕΝΑΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΥΝΚΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ισχύα onό 282Ν0
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
|4,39ε
Crete Perfect Home
ΜΠΡΙΖΟΛΑ
Χοιρινή Εληνκή
το κλό
μεσπικό γραφεία
muήσεις. tνοικσεις ουντmρήσες . μλέπς- τotεuές
2,64ε
Σπούαρτ Σάμον
κV-697 445 8179180
τηλpαξ . 2820 22585
Καμπούρη 4. Κοαμος (δπλα στον Αγ Eπυρίδυνα).
wobs ww.αoio-porfochomw oom
Μπορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
| Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν. 6932-122.132
ULTREX
συμηουόν 350m
ΤΑΧΙ ΟFFICE uα
Ταχεία εξιπηρέτηση και συνέπεια
ΚΙN .: 6932-122.132, 6946-848.093
Ζητουνται ακινητα Προς άμεση πωληση
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε.