Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαnd
τον τόΠο του
Πρέπei να ξέρει
να δυοαρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δονήτης.Ειδότης Arttmτής BAL TEΑ tτeς 50 k φίλου 157 Τιμή 0Μαd Tπύτη 2 ληγούτον 2019
ΕΜΟΔΜΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΟ ΕΛΕΜΗΑΥΠΟΟΜΩΙΣΑ
, upίως στο t .
λεμμα unodo μν και ά
Αστην ανεnop
κεια νερου , οφείλοντα
oης nou κρόνεται ανα .
PΕΠΟΡΤΑΖ
Βρις Τσελίκος
γκαίο να εκουγρονιστε .
Είν σοφές οu n htη .
aη νερού την καλοκαρ.
onuς aνέφερε στην
το rpoβήματα στmν Τorci euvή οκ Μον vη ηερίοδο αυξόνεται, εί
nεο κ. Νικολόου , ουτό ό.
μαλή υδροδότηση του ου , το E nρoγματοM. Πpέpeζος σύμφωνα noinoε oυτοφία στις n με τον εκepanής του γές του Ανου Γε nρέnει να υndρκουν nρo .
ME Hneίpου Βorγέ κα φιαn στωοε tvo nne βΑήματα στην ύ6ρευn .
Νικολόου.
μως δεν oημαίνε uς θα
Λoωμένο δίκτuο ύ6ρευ
Εννεχειουτηνε.
Ένα λυπηρό θέαμα . Εικόνες
και Παλαιά βιβηία στα σκουπίδια
Του Σπύρου Σκλαθενίτη
κάnοια στημή μέσα στον Αύγουστ .
nepνiντος με τmν δυόμιση ετν κόρη μου
αnό σnμo tης noΜης nond κοντά σε να.
ους αλά και στην unnpeoia poυ (rAK .
Αρχεία npίβζας ) , αντίκριοo ένυ σοκοp στικό etαpο, onως μηopείτε κοι toείς να
διαστσετε anό tn σχετική φωτονpοpί.
νχεστη σε 5
a tει 1).
Ανακοινθηκαν οι άσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕ
Σε καθοδική Πορεία οι βάσεις ΜΕγαλ ΜΠήχηΟ .
Εtμn tίoες αιwμες Στοάς α μαίς Βρφέρας
Μεγάλη annxnon είχε το χθεσινό
ρεπορτάζ της Tοπικής Φωνής για το
Ανακοινθηκαν
xθες to ρωί οι βά
οεις εooyωγής στα
ΑΕΙ κα TΕΙ της
χρας , δίνοντας .
τoι έλος στην αγω.
vία των υοφηφί.
ων των Δυκείων
της Πρβeζος αλλά
και ολύκληρης της
Ευε υτη
θέμα της έλλειψης νερού στο
Καταφύγιο Ζων στο Νεοχρι
Πρέβεζας.
ννεχεια ντη σε