Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οι μαθητές ενημερθηκαν
για την προστασία από τον
ήλιο και τον καύσωνα >σελ.8.
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Έγινε η κλήρωση
του Κυπέλλου Ελλάδας
> oελ. 15
Φωτιά στον Άγιο
Νικόλαο Βοιν > σελ.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 |Έτος 24 | Αριθμός 5713 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081 253 Fax [email protected] www.lakonikos.gr
Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
Ανακοινθηκαν
Αφετηρία Προσδοκιν
για το νέο Μουσείο
οι βάσεις
για εισαγωγή σε ΑΕΙ
Μεγάλη πτση
σε αρκετές σχολές
Η ημέρα nou ηερίμεναν με
ανυπομονησία χιλιάδες υnoΨήφιοι των φετινν Πανελληνίων Εξετάσεων έφτασε
την Τρίτη (27/8) , καθς ανα κοινθηκαν οι Βάσεις 2019
για την εισαγωγή στα ιδρύ ματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξοιρετικά μεγάλη ήτανη
πτση στις φετινές Βόσεις,
καθς υπήρξαν σχολές στις
onoiες οι εισακτέοι μηαίνουν
έχοντας μέσο όρο 3 στη Βαθ μολογία τους, εν η μεγαλύητση
καταγράφηκε σε σχολή ήταν
4.700 μόρια! Αρκετά ήταν και
το τμήματα, όπου οι υποψήεισήχθησαν με Βάση
κάτω του 5.
Αισθητή ήταν η πτση και
στο Τμήμα Οργάνωσης και
Διαχείρισης
Σπάρτης , Που ξεπέρασε τις
3.000 μόρια, εν τους πρ Αθλητισμού
Δικαιωμένοι αισθάνονται Τατούλης και Τζανετέα
τους τους φοιτητές θα υnoδεχθούν τα
Τμήματα Φυσικοθεραπείας
και Ψηφιακν Συστημάτων
(σσ συγχωνεύτηκε το Τμήμα
Μηχονικν Πληροοφορικής
του ΤΕΙ Πάνω αnό 3.000
μόρια υποχρησε και το
Τμήμα Νοσηλευτικής του Π .
νεπιστημίου Πελοποννήσου ,
το οποίo φέτος θα λειτουργεί
στην Τρίπολη, ύστερα από την
απόφαση απομάκρυνσής του
από τη Σπάρτη.
Οι ενδιαφερόμενοι μηορούν
να ηληροφορούνται τα αnoτeλέσματα μέσω της Πλατφόρκ . Πέτρο Τατούλη και την ίδια .
Όλη ηδιαδικασία διενεργήθηκε
στη Βάση της ισότιμης συνερΤα αnοτελέσματα του διε - αίθουσα Λακνων Ποιητν
θνούς αρχιτεκτονικού διαγωνι- του Διοικητηρίου Λακωνίας
σμού Προσχεδίων με θέμα το
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο νεργοσία με τον Labis Tozai μένο λόγο , αναφέρθηκε στο γασίας με την Εφορεία ΑρχαιΣπάρτης , ο onoίος τελεσφό- ήταν αυτοί noυ κέρδισαν το 1ο ιστορικό των διοικητικν οτήτων Λακωνίας , η onoia
ρησε σύντομα και σε ορθούς Βραβείο στον αρχιτεκτονικό ενεργειν Πoυ αναλήφθηκαν μέσω της μουσειολογικής ηροδιοικητικούς χρόνους , Παρου - διαγωνισμό Προσχεδίων , γεγο- από την Περιφέρεια Πελοπον - μελέτης Πou εκπόνησε , naσίασε η Περιφερειακή Ενότητα νός Πoυ επισφραγίστηκε και νήσου , με Προσωπική Πρωτο- ρείχε τις μουσειολογικές Λακωνίας σε συνεργασία με μετά την αξιολόγηση των εν- Βουλία και συνεχή φροντίδα τεχνικές ηροδιαγραφές για το
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, την Τετάρτη 21/8 στην τροη .
Η αντιπεριφερειάρχης Λοκω νίας κ . Αδαμαντία Τζανετέα , με
ένα μεστό και εμπεριστατωνεοσύστατα
Οι MOR-Architects σε συ στάσεων από την αρμόδια επ και Παρακολούθηση από τον
περιφερειάρχη Πελοηοννήσου
νέο μουσειακό ίδρυμα .
συνέχεια σελ . 9
Διδακτορικά- Μεταπτυχιακά - Προπτυχιακά
Εξ Αποστάσεως και Δια Ζσης
Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρην ΔΙΚΑΤΣΑ)
ηΑΜΕnιΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK
Aνονupιομένο anό toν Δ.Ο.Α.ΤΑΠ
https//
results.it.minedu.gov.gr/
UNICERT
. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒΑ) - Δημόσια Διοίκηση
. Ειδική Εκπαίδευση (nαρoχή Διδακτικής Επάρκειας)
. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
. Διοίκηση Σχολικν Μονάδων
Διοίκηση Υnnρεσιν και Μονάδων Υγείας
. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία
Πληροφορική (Web & Smart Systems)
. Ναυτιλιακή Διοίκηση
- 0ορμακευτική- Πολυτεχνικές Σχολές
ηληκτρολογντας τον οκτοΨήφιο κωδικό αριθμό τους
και τα τέσσερα αρχικά γράμ ματα των ηροσωπικν τους
στοιχείων [Enνυμο-Όνομα
- Πατρνυμο- Mητρνυμο).
συνέχεια σελ . 8
Universal Certification Solutions
Ευρωνετ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
www.euronet-sparti.gr
Οικογένεια ,
κοινωνία και το χάος
του Γργιου Δημητράκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα