Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΕΙΤΑΝ
ΕΟΚΙΝΕΤR
γαΤETΝΙ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 28/08/2019
Email: [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 270-Αp Φύλλου: 7177
27 χρόνια
Υψηλή πολιτική και καθημερινότητα του Πολίτη
Σε δημόστα διαβούλευση το αναπτυξιακό νομοσχέδιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
>>( 3η
Εχουν ήδη ενταχθεί 240.340 φορολογνούμενοι για οφειλές 1,8 δισ. ευρu
ρύθμιση
, ευρό
Είστραξη
Είσπραξη 215 εκατ ευρ
5ΣΧνdα νέον
Τίτου ΓrΕre
από τις 120 δόσεις στην Εφορία
ια το Βίονίη
Από τον επόμενο μήνα θα ισχύσουν οι βελπσεις ως Προς
την ελάχιστη δόση και το επιτόκιο, αλλά κυρίως ως Προς Τς
οφελές των επιχειρήσεων . Εχουν ήδη εταχθεί 240,340
φορολογούμενοι για οφειλς 1,8 δισ, ευρ .
>>( 2η
Περισσότερα anό 215 εκατ. ευό
έρε οστρόξει μέχρ στημής Το
Δημόσο από nερίπου 240.340
φορολογούμενους noυ έχουν
εταχeεί στη ρύθμιση τω 120
δόσεων για ληξιηρόθεσμα χρέη
ηρος την εφορα , εν από τον επό .
μενο μήνα
βελπσεις ως nρος Την ελάχιστη
δόση και το επτόΝο , ολλά κυρίως
ως Προς Τις οαλές των επιχειρήΑδ. Γεωργιάδης: Δεν αλλάζει το Πλαίσιογια
τη λειτουργία καταστημάτων Κυριακές
Σημείωσε ότι για το θέμα υπάρχει διχασμός
στον χρο του εμπορίου , Εχουμε ανοίξει
Πoλλές ηρωτοβουλίες στο υποuργείο Ανά Δεν υπάρχει συζήτηση για άνογμα όλων των
καταστημάτων τις Κυριακές , Τόνισε στον
ΣΚΑΙ Αδωνις Γεωργιάδης . Όπως είπε , Το
θέμα έχει ρυθμιστεί επαρκς από την Προη - Πτυξης , δεν θα ανοίξουμε και αυτό το θέμα>.
γούμενη κυβέρνηση.
σχύσουν οι
bημγτυρες
oυίιρωτόν
&Ταδοτκήν
αοων.
μους Γίνακες
pνολήμεν
kiuμή
Karcdin
Ππιμοι
μφεήnν
ομόφωνη είναι η
απόφαση του ΚενΤρικού Παθαρχικού
Συμβουλίου ΓιαΕσωτερικν Υποθ σεων της ΕΛΑΣ , για
χρηματισμό ( φακελάκι) , Πριν από την
την απελεσίδικη ΠΕθαρχική καταδίκη,
δηως ανοφέρα,
σημεινοντας ότι ο
ε λόγω γιατρός
εχε καταδικαστεί
τον Δοκέμβριο Του
2017 , για την ίδια
υπόθεση , αnό το
Τριμελές Πλημμε λειοδικείο Αλεξαν
ακδικάστηκε
πειθαρχικά
β' βαθμό
Προηγηθεί καταδικαστική απoφαση.
του nειθαρχικού
συμβουλίου της 4ης
ΥΠΕ - και
τελεσίδικη.
Τότε , Το δικαστήριο
είχε anopρίψει τον
ισχυρισμό του γιαΤpού όπ τα χρήμα το Ποu έλαβε ήταν
η σμοιβή του για τις
ιατρικές επισκέψας
Πou θα ακολουθ
- ίχε
>>( 2η
Τρν ΕΣΥ, με την ηραγματοnοίηση
χαρουργικής aπέμβασης
κρίνεται
αένοχος για δωροδοκίαν
onoia
Οκτ Παραβάσεις
Eεgιμπιή
μηνοτιτά α
Tο mppοπορον
είναι
naνeniστημιακός γιατρός
ο onoiος npiv anό
22 μήνες είχε
συλληφθεί
Αλεξανδρούπολη,
| από την Υηηρεσία
διοίκηση του
Πανεπιστημιακού.
Γενικού
ούσαν την εχείρηση, Εnίσης , σύμφω
να με τη διαίκηση
του νοση λευτικού
ιδρύματος , η πόe .
Νοσοκο μείου Έβρου στην δρούπολης,
Αλεξανδρούπολη
(ΠΠΝΑ) ανακοίνωσε
φυλάσση 18 μηνν
με αναστολή .
Created by Universal Document Converter