Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΑΠΕΔΟΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΗΣΜΕΡΓΑΣΙΑ
<ΠΡΑΣΙΝΟ
ΠΕΡΙΟΕΡΕΙΑΣ-NΜEΝΙΚΟΥ
ΤΑΜEΙΟΥ
για τα χερσαία έργα
T.4λop
e ΗAεe
ΠΑΤΡΙE
ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Έμεινε στον δρόμο
ζευγάρι ηλικιωμένων
τν Ολυμηί %6
ΗΒΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΛΟΣΗ
Τάprη 28 Αυγοστου 3019 wpuirinerκOn Apάpoς φόλίου 90s7 ΕΥΡΩ 0,60C Τψή Aθήveς 1
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙ -μα
ΠΡΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
έχει μέλλον
ΚΟΑ0ΑΚ
Η ΗΛΕΙΑΙ
. 0Ι ΒΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΣΕΛΙΔΟ ΕΝΘΕΤΟ
.ΟΙΝEΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΠΑΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦ. ΑΤΡΙΣ
ΗΑΜ /
93n23Α
7.8.9.10.11.12.13,14
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΜΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σος npoσκαλούμε στην
tελετή ορκωμοσίας Του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου nupγου nou o npυν
μστοnουθεί σiμερα Ττdτ
38 Αυγούστου 2019 και ρα
Dτo pρόδυ στην aloυσ oδηλσεων του Πάρ κου Ευστρή στον Πύpγ .
Eος nρoσκαούμε στην τελετή οpoe
pοoίος του Περpεpeopn και νnεp
φερεoν Συφουων Δuτκής Ελλάδος
sου ea nporpoτonoei τν Πάμ 29
Αυγοδoτου 219 και ρα 19.00 σν κοpo aouσo του Eυνεδριοκού και Πολmστικού Κένpοu Πονnστηuίου Πστρν
Σημαντικές αναπλάσεις
σε Βάρδα και Αρετή
Μcαinσn
Aγωνοκδnοuος Πoνοpης
Δήμορκης nόργου
Με μnoη
Ο νεοεκλεγείς nepιpepειάρηK
Nατάρος Φαρμάκης
μικρές
αγγελίες
μεγάλες
ευκαιρίες
istante
ΤΟΠΙΝΤΖΣ
ΝΤΥίνμroon τtκΑΜτηi
Piano&Music
ΧΕΙΜΩΝΑΣ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
οt0 iΝ
ΧΡΗΕΤΟΕ ΠΑΤΑΜΠΑΣ
SNATPIS
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ νωπά
uοo m
Θερμά συγχορητήρια
σε όλους τους επιτυχόντες
| Των Πανελλοδικν Εξετάσεων
εEE T
u-0 2η
π0 τΗΣ
πίνδος,
Pνκ Cδolel Ν
ΑΓΟΡΑΖΩ2
Εγγραφές από 2 Σεπτέμβρη
1209ε
ΧΥ - ΑΣΗτυ
Thπeη Σ
Βίn 00
U ιδpue η ehe
α tpο Τ r0π
inwit ς ihnpa n mia
|Ε 5 Ε
"ΑΓΤΡΕΑΤΑ
. r ΕΗ0
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΠΡΑΒΟΙ