Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

28

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5223

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ

ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Άλλη µία µέρα
«υψηλού
κινδύνου»
ΣΕΛ. 7

Μεγάλα χαµόγελα

για τους µαθητές της Αχαΐας
n ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΣΤΗ «Γ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
n ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ
- Τα παράδοξα του συστήµατος: Εισαγωγή στα ΑΕΙ ακόµη και µε 0,8!
- Προβληµατισµός στο Υπουργείο Παιδείας που εξετάζει
την επαναφορά του βαθµολογικού πλαφόν
ΣΕΛ. 10-11, 14-21

ΣΥΡΙΖΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΕΤΙ∆Η ΓΙΑ
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ

«Θα έχεις
ευθύνη, αν δοθεί
σε ιδιώτες»

Ο∆ΥΝΗ ΣΤΟ «ΑΝΤΙΟ» ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΟΝΟΥ

Σταθερά πρώτο
σε επιτυχίες το
φροντιστήριο

ΣΕΛ. 8

Για µία ακόµη χρονιά οι µαθητές του αρίστευσαν σε σχολές από όλα τα επιστηµονικά
πεδία σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σηµαντικές πρωτιές σε πολλές
σχολές.
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 31-34

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΕΛ. 22-25

Σήµερα µε τη «Γ»
ΣΥΝΕΡ ΓΑΖΕΤΑ
Ο

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΗΡΕ ΑΛΒΑΝΟ
ΜΕΣΟ, ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ

Η ενίσχυση
συνεχίζεται
ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ:
ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α

Λύγισαν και
οι πιο δυνατοί...
Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Ι

ΕΝΘΕΤΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ

P E U G
E O T

TETAΡTH

28

AYΓΟΥΣΤΟΥ
2019

5 0 8

1 . 5

Με σπορ κ ατα

b l u e

βολές

H D i

Α

πό όποια γωνία
διαφορετικό, και αν το κοιτάξε
ις, το 508
µε ένα καλοσµ
είναι
στις
πίνα η κάθε πόρτες και το χαµηλό ιλεµένο αµάξωµ τόσο όµορφο όσο και
α, ενώ η απουσί
λεπτοµέρεια
ύψος προσδί
σαφές ότι
δουν και
α πλαισίω
το 508 στοχεύ του φινιρίσµατος
ν
και η ποιότητ σπορ πινελιές. Στην
ωθεί στην
ει απευθε
κορυφή της
καµα όλων των
κατηγορίας. ίας στον γερµανικό
µε τον χώρο
ανταγωνισµό υλικών κάνουν
Οι τέσσερις
αποσκευών
επιβάτες θα
πλωµένα
που έχει εδραινα είναι
αγγίζει τα
1.537 λίτρα. µεγάλος στα 487 λίτρα χωρέσουν µε περίσσι
κινητήρας
α άνεση
Κάτω
1.5
ενώ
νοποιητικούς λίτρου, απόδοσης 130 από το καπό υπάρχε µε τα καθίσµατα αναδιι ο τετρακύ
καλύπτονται ρυθµούς αφού σύµφω ίππων. Καταφέρνει
λινδρος
σε 9,7 δευτερ
να µε την γαλλική και κινεί το αµάξωµ ντίζελ
θετικό στοιχεί
όλεπτα και
α σε ικαφίρµα τα πρώτα
ο η χαµηλή
η ανώτατ
µέσα στην
0-100 χλµ./ώρ
πόλη 4,4 λ.τ./100κατανάλωση καυσίµη ταχύτητα είναι 208
α
Ο εξοπλισ
χλµ./ώρ
ου
χλµ.
εκτός πόλης
α.
µός στην
3,4 λ.τ./100 Άλλο
έκδοση Active
κλιµατισµό
χλµ. και
µε
περιλαµβάνει
κτρικό χειρόφ αεραγωγούς για τα
πίσω καθίσµ για την άνεση αυτόµα
φιακό πίνακα ρενο και Hill Assist,
ατα, εσωτερ
το διζωνικ
τo Peugeo
ό
ικό φωτισµ
οθόνη αφής οργάνων 12,3 HD
ό LED, ηλεµε δυνατό t i Cockpit ήτοι head
8,0’’στο κέντρο
τητες διαµόρ
µένα χειριστή
up display
του ταµπλό
, ψηφωσης και
και τιµόνι
εξωτερικούς ρια, ηλεκτρικά ρυθµιζό
εξατοµίκευση
µικρής διαµέτρ
καθρέπτες
µενους, θερµαιν
ου µε ενσωµα ς,
ρίσµατος
µε φωτισµ
όµενους και
εµπρός
ό υποδοχής
αναδιπλούµενοτωελέγχου πίεσης -πίσω. Για την
LED και
ασφάλεια
υς
ελαστικών,
το 508 εφοδιάακόµη αισθητήρες
LED, κεντρικ
6 αερόσα
παρκαζεται
ό κλείδωµα
κους,
µε
το ESC, σύστηµ
προβολείς
Merion µε
µε
αλογόν
ελαστικά 215/55τηλεχειρισµό κ.λπ.
α
Τέλος ,οι ζάντες ου µε φώτα ηµέρας
R 17.
είναι αλουµιν
ίου 17’’

ΣΕΛ. 5

ΑΝ ΚAΠΟ

ΙΟΣ ισχυριστεί πω
ς
είναι βαρ τα σεντάν
ετά
πει να ρίξ , θα πρέει µια µατ
ιά
στο νέο
Peugeot
508
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑ

Μ-Π-Υ:

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:
ΚΙΒΙΣΜΟΣ:
ΙΣΧΥΣ:

ΡΟΠΗ:
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
:
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
:
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤ
ΗΤΑ
ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣ
ΚΕΥΩΝ:
ΤΙΜΗ:

ΚΤΗΡΙΣΤΙΚ
Α-ΕΠΙ∆ΟΣ
ΕΙΣ
4.750
-1.859-1.403
χιλ.

1.5 blue Hdi
1.499 κ.ε.κ.
130 PS –
3.750 σ.α.λ.
300 Nm –
1.750 σ.α.λ.
Μικτή 3,9
λτ./100 χλµ.
0-100 χλµ./ώ
ρα – 9,7’’
208 χλµ./ώ
ρα
487 λτ.
33.500 ευρώ
Active