Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

31oC, 21:00

25oC - Υγρασία 38%-73% - Άνεμοι: Δ-ΝΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:04 - Δύση ηλίου: 20:18

€0.80

ÅéóáêôÝïò

Άλλοτε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων ήταν ένα πανηγύρι δημοσιότητας. Μια
οικογενειακή γιορτή και σε μερικές περιπτώσεις αφορμή για μετεφηβικά δράματα. Ο αγώνας για την εισαγωγή
μεγεθυνόταν ως επιδίωξη καταξίωσης για τον υποψήφιο και όλο του το σόι. Η πρώτη ίσως καθοριστική αναμέτρηση αναγνώρισης από το
μεταίχμιο της οικογενειακής και της ευρείας κοινωνικής κατάστασης. Εκείνης του αναγνωρισμένου ως ακαδημαϊκού πολίτη. Σ’ αυτό το θέατρο των εντυπώσεων συμμετείχαν και οι εφημερίδες κυρίως, που εξακόντιζαν την συγκεκριμένη ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων
το τιράζ τους, πουλώντας πολλαπλάσια φύλλα απ’ όσα τις συνηθισμένες μέρες. Οι εκδότες έπαιρναν το ρίσκο, προμηθευόμενοι περισσότερο χαρτί και το τυπογραφείο στέναζε στο εξαιρετικό τιράζ. 3>>

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4949

ΣΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΙΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ÔìÞìá ôïõñéóìïý ìå 130 öïéôçôÝò öÝôïò
Σχολιάζει τα
Ï ìáÝóôñïò ÁíäñÝáò Ãêïýóçò óôá Ýäñáíá ôïõ Ìïõóéêïý!
αποτελέσματα ο Πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Βασίλης Χρυσικόπουλος
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σηκώθηκε η αυλαία
για το Τμήμα Τουρισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την εισαγωγή των πρώτων 130 φοιτητών του
για την ακαδημαϊκή χρονιά 20192020. Οι βάσεις εισαγωγής βέβαια, έμειναν χαμηλά ανάμεσα
στα ομοειδή Τμήματα των άλλων
πανεπιστημίων της Χώρας. Το γεγονός ερμηνεύεται από το νέον
του πράγματος αν και το ιστορικότερο Τμήμα, εκείνο του πανεπιστημίου Αιγαίου, ζήτησε τελικώς
λιγότερα μόρια για την εισαγωγή. ΚΕΡΚΥΡΑ. Δάσκαλος και διευθυντής χορωδίας, ο Α. Γκούσης είδε χθες να ικανοποιείται ένα όνειρο ζωής, εισαγόμεΣελίδα 5>>

νος στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στο στιγμιότυπο με συντελεστές της συναυλίας «με
τον Μίκη και τον Μάνο» στο θέατρο της Παλαιόπολης. Σελίδες 11&13

Ëá÷ôÜñçóáí
ìå ôéò öùôéÝò
óå Á÷áñÜâç,
Íåï÷ùñÜêé
êáé ÅÁÊÊ 3>>>

ÄùñåÜ ðÝíôå
íÝùí óõã÷ñüíùí
öïñåßùí óôï
Íïóïêïìåßï 7>>>

ÓÞìåñá ç êëÞñùóç ôçò Superleague 2

16»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα