Πρωτοσέλιδο Νέα Κρήτη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βεμμί υπαδκή, με μινινάΠΕς,
μυνμαγιόσμα Πρωτιβλήm.
ΕΠροτονήσεις σε κολυμβητήριο-ερείπιο για τον Απόστολο Παπαστάμο!
Κρήτη
ΜIΝΟΑN LINES
a Grimaldi Group company
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΜΕΡΗΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ αιό 20/6έως 15/9, κά& Πέμτη & Κοριακή σης 11:00
μηηλιεότερα ue Fas υς Ελόα!
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
με0ολυελέστερο και ταύτερο ths Caianxan Sniori Palao
www.minoan.gr
ΑPΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 5718- ΤiΜH 1E. TΑΡΤΗ 28ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019www.neakriti.gr
Οι πρτοι των πρτων μιλάνε στη "ΝΚ
Οιάριστο;
της ΑΟ
Κρήτης
Σημαντική πτσητ
σεσυγκεκριμένα πεδία "βουτά" στο Πολυτενίο Κρήτης.
βάσεων στις περισσότερες σχολές άνοδος
ΣΕΛ 2-3& 12-17
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Blue Star Ferries
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Anό 76εγιο έvo ότομο
στα θερνό ημεράσια (npωό) δρομολόγια
σε κομηίνο, Χ. & Moto
0 20%
στουs cniβέτεs για τουs κατόχουs
κόρταs teasmiles
σε 4κλνη
ΕΚΠΤΟΣΗ
Attieg
Πληροφορίεk / Κρατάσεια Ηpάκλειο l 2810 308 000
1210 8919700
ΑΟΑνα