Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αp. φύλλου 17.584 . Τιμή 0,60 E . Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τλ. Κέντρο 26510 25.677 , 33.791-Fax 26510 30.350 htp:/www.proinostogos.gr . [email protected]
Αντίστοιχη η πορεία με όλα τα ΑΕΙ σε Πανελλαδικό επίπεδο
ΒΑΣΗΕ ΑΤΑ ΤΟ ΠΑΝΗ ΑNMΙNΝ
ΟΤοη σιμείωσαν διες ανεζαιράτος α Σχολές και τα Τμίματα του με ην ίαρική να Εpένει στην προ 30ετίας πρόταση του ο Ελ. Καλογιάννης .
αφνησύνετω σα 2%μiα rκανότιν Ημ"poληας. rίν Μόνο νερά από Τς τηγές Αου θα λύσουν
εύσοληνπκή: Πς οιγοτα φαττέμ 50pμα
πρόβλημα λειψο δρίας στην Ήπειροι!
. Βοumάν , σε ορισμένες πε
ρπτστις μάλιστα εντυπωσιακή ,
σημείωσαν ο φεπνές βάστις εσαγωγής στα ελληνικά Πανεπστήμια , aκόμα και για μήματα
που βρίσκονται πάντα σης προ.
Eς θέσεις της προήμησης Των υΟ Γνντης πρβουλευτής επαναφέρει την παλάεγκεκριμένη και από
ην ΕΕ - μαλέτητου, μετά και τα δημοστεύματα του Πρωνού Λόγου
. Με αφορμή και τα πλευταία
δημοσιεύματα rου nΛ: για το οξυ πρόβλημα της λειψυδρίας στην
περιοχή μας ο nαννιτης πρην
βουλευτής Ελευθέριος Καλογιάν
νης , με νέα χθεσινή επιστολή Του
προς πν εφημερίδα μας, επαναφέρει την προ 30ετίας πρότασή
Του για μεταφορά νερν από ης.
πηγές Αου , που θα λύσουν ορ .
, στικά Το πρόβλημα Μα ι μας γρά
φει ο κ . Καλογιάννης
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Τοψηφίων, όπως διαφάνηκε από
ηχθεσινή ανακοίνωσή Τος
Οι Ιατρικές σχλές έπεσαν, Το διο α Πολυτεχνικές κι Φιλοσοφκές , εν Τα οκονομκά Τμήματα σε
Πανελλαδικό επίπεδο σημείωσαν ά.
νοδο , κάn όμως που δεν ισχύει στην
Πnίτωση συτού των Ιωσννίνων .
Ηπτση των βάσεων χαρακη
ρζει και όλατ μήματα του Πανεπ - λαδικά , να μην αποτελε εξαίρεση.
στημίου μας με εκtίνo της ίατρκής , Εντυπωσιακή πάντως 11nσελ.
Ακολουθντας την πορεία των άλλων ΑΕΙ της χρας, ο
βάσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατέγραφαν πτση
έως και 1.936 μόρια .
αΚύριε Δευθυντά
Στο φύλλο της 22ας Αυγούστου
2019 ης έγκρσης εφημερίδας σας.
πρωτοσέλιδα και με πηχυαίους υλους, δικτραγωδείτε την οργή κα
Την αγανάκτηση Των κατοίκων πων
Νομν της Ηπείρου και Των αγροΤν της υaίepou , a ποίο επλήγησον βαρύτατα από Τη
που είναι από τα περιζήτητα ΠανελΔήμαροι και wwδmκιοί
υγιήρον του ας φατέ
Εισάγεται σ' αυτήν με 19.200 μόρια
σελ.2
Δημήτρης Καραμήτσος: Στον αΠ.Λ
οπρτος της Ιατρικής Ιωαννίνων!
Μετά τnν κλοπή εικόνων και τη διάρρηξη σπιτιν
Απεικόνιοη Του Τρoπου αξιοποίησης Του υδάτηνου δυναμικού των ποταμν της Πίνδου , σύpφωνα με την πρόταση
Ελ. Καλογιάννη .
Με το φόβο προσκεφάλι.
ζουν οι κάτοικοι στο Πληκάτ
ν Άτούν μέτρα , πριν εριμσει αμετάκλητα η πριοηή ..
νΑνταμείφθηκε ο αγνας Του έδωσα όλα αυτά τα χρόνια
.Ένα Γιαννωτόποο - on.
λο, ο Δημήτρης Καραμή
Τοος, tίναιο πρrος των
πρτων στο Πανεmστή.
μιο lωανwίνων , δηλαδή ο
οποpήφιος που εισίγε
ται σ' αυτό με τη μεγαλόΤερη βαθμολογί
Ο Δημήτρης , απόpο Τος του λύκείου Της Ζo
συμαίας και γιος του συνά
δελφου δημοσισγράφου
Φλλήμονα Καραμήτοου , κατάφερε να μπει στην Ιατρική Σχολή
lωωαννίνων με βαμολογία 19.200
μόρια , που είναι
Περισσότεροτρα προτιμούντα σττικά προϊόντα..
Επιστροφή στην παράδοση και στις
. 0ι λιγοστές γραμμές της a.
νακοίνωσης Της Αστυνομίας για
Τν κλοπή εκόνων καιnς διαρρήξεις σπιν στο Πληκάτ , δεν
μπορούν να αποδσουν Το κλίμα
φόβου και αγωνίας που διακατέ
γνήσιες συνταγές
>0 Hπιρτισσες νοκοκιρς ον Aύγουστο φoτζουν για τραχαν ,
χυλατίτες, oάιας, μφμελάδες γλικά του κουταλιού κ.
των γιαγιάδων!
Αποκαρδιωτική η εικόνα με τα αποτελέσματα
λωτές στρέφονται
τα κλευταία χρόνια
Ένας στους τέσσερις εισάγεται σε
ΑΕΙ με βαθμούς κάτω από τη βάση!
VΗ Tπ. Παιδείας προανήγγειλε ελάχιστο όριο ειοαγωγής
χει Τους μόνιμους κατοίκους Του
ακριτικού χωριού . Η επιδρουή : ντα, με m σκεπτικό
που είχε γίνει στις αρχές Του lου- : να στηρίζουν ος
λοu, σκόρπισε πανικό , καθς . : ντόπιους παραγω .
κπός από nς εικόνες , ο δράστες : γοuς , αλλά κυρίως
δέρρηξαν πέντε σπ -11ησελ.
- Egυγp, μια μβηματική προσumκoτητα
φτυχοτερα- τα Γιάνενα
χαρίς τον Αχ Εμμονου ηλίδη
γιαπί θtωρούν όn εναι καλύπρης ποι τητας και πιο υγιεινά
Μάλστα πολοί έχουν περάσε
: σ ένα άλλο επίπεδο, προτιμντας
όχι απλς τα εγχρα προόντα.
αλλά τα χαροποίητα τα οποία βρ
σκουν κυρίως στην επαρχία και σε
μικρές οικογτνιακές επιχερήσεις ή
τα παρασκευάζουν φίλοτους
Βέβαα , δεν είνα λίγο α εκίνo
που μόνοι τους ποραματίζοντα
φτιάχνοντας τα δικά Τους στιτικά
προόντα έχοντας , φυσικά εξοοφα
λίσει καλή πρη ύλη
Αυτή Την πtρίοράδοξα της χθεσινής a νακοίνωσης rων σπο πλεσμάτων για την σαγωγή ωv υποψηφίων στα ΑΕΙ της χ
ρας , είναι όι χιλιάδες
υποφήφιο καπάφεραν
να ανοίξουν ns πύλες δικάδων πανεπ
στημιακν Τμημάτων
με βαθμούς κάτω της
βάσης εν αpκετοί το μόνο που .
καναν επί της ουσίος -2ησελ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κολ ,
Hhpα σηλάμαηrlo
w lN μwAplom
| βληματικές
τηες Των | λευταίων δε
καετν για
τα Γιάννινα
| από την περουμένη Κuριακή π ρασε στην αωνoτητα Πρόκεπαι
για τον Αχιλλέα Εμμανοωλίδη.
ο οποίος ήταν ένας -11η oελ.
Σελ. 2
| Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
Aλmάαη διδαοα uτ
Τροτοία πρόης τmmnos
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σελ. 6
Eν οι πίκτες επέστρεψαν στις προπονήσεις
11η σελ.
ΧΡΟΜoΓΡΑΦ>ΙΚΑ
Σήμερα ο ΠΑΣ Γιάννινα μαθαίνευ
το πρόγραμμα της Super Ieague2
- Δπλό τεστ το Σαββατοκύρισκο με Παναχαίκή-Καραίσκόκη
ΒΟΛΕΣ
Λειψυδρία; Και Τι
με νοιάζει εμένα;
Το Ελληνικό δαιμόνιο .
> Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΑ.
. Σης προπονή
επέστρεψαν
χτες οι ποδοσφαιρ.
στές Του ΠΑΣ Γιάνννα μετά o pεπό της
Δευτέρας που rοuς
έδωσε ο Αργύρης
Γιαννίκης και συνε
χίστηκε Το προγραμ μα της καλοκαιρνής
προετοιμασίας ενό.
Ψ και 11η σελ.
> ράφει ο ΠΑΝΝΗΣ Β ΛEΒΕΛΕΙΚΑΣ
Η Ευρπη , που για πολλές δεκοετίες πορεύεται στην κανον κότητα, εξέφροσε τη συμπάθειά της προς την Ελλάδα, τουλάχιστον τα
τελευταία χρόνα Της κρόσης, Πou η χρα μας βρισκόταν με κεκτημέ .
νη ταχύτητα στην σντικανονικότητα!
Έλεγαν οι Ευρωπαίο πως αν ήτον άλλος λαός στη θέση των Ελλήνων , δεν θα άντεχε Τομεγάλο βάρος Της κρίσης και Τις συνέπειές
90 Νικόλς, έγειρε το κορμί του μπροστά , σήκωσε Τον αχστό κοφέ από Το στρογγυλό μεταλλκό τραπεζάκ , έκλειοε τα μάτια του ερμητικά και
απόλουσε με πόθος το διάχυτο άρωμά του , όηως.
| ακριβς θα έκανε κάπmooς aν κρατούσε στο χέρι
του ένα ολάνοοτο Τριαντόφυλλο!
-Ξέρες, μου είmε αμέοως μετά την πρτη θορυβδη ρουφηξά . Η διοδικοσία για κόποιον σαν εμένα που είμαι λά
| Τρης του καλού καφέ , παίζa noλύ μεγάλο ρόλα . Αρχικά, ησ.
Η πλειοψηφία των Ελλήνων , Την περίοδο αυτή, τοαλακθηκε , το πεινθηκε, χρεθηκε , με μα φρόση , ονμαλα προογειθηκε! Αναγκάστηκε να αλλάξει τρόπο σκέψης και δαβίωσης, οφου -ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα