Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΝΑΣΗΚΩΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΨΗΛΑ
Δεσμεύομαι ότι και τα επό .
μενα τέσσερα χρόνια θα είμαι
υπηρέτης των Αθηναίων2, δή
λωσε ο νέος δήμαρχος Κστας
Μπακογιάννης στην Ακαδημία
Πλάτωνος .
ΤACAPIAL CONTROLS
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Παρέμβαση από το βήμα της
Βουλής για να ανακοινσει
την πλήρη άρση των capital
Controls, έκανε ο πρωθυπουργός
κ. Μητσοτάκης, στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Το Μητροπολιτικό Πάρο
αΑντνης Τρίτσης θα μπορούσε
να είναι ένας πνεύμονας πρασίνου
για όλη τη Δυτική Αττική,
επισήμανε ο υπ. Περιβάλλοντος
Κωστής Χατζηδάκης .
ΣΕΛΙΔΑΑ
ΣΕΛΙΔ Α2.
ΣΕΛΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΑΡΙ0ΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 954 0,50ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΙ
Η ΑΡΣΗΤΩΝ
CAPITAL CONTROLS
ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Στην Alpha Bank εφαρμόζουμε
ήδη μία σειρά πολιτικν και
βέλτιστων πρακτικν Εταιρικής
Υπευθυνότητας με στόχο
την προθηση της αειφόρου
ανάπτυξης μέσα από όλους
τους τομείς της καθημερινής
μας λειτουργίας, δήλωσε
ο διευθύνων σύμβουλος
Βασίλειος Ψάλτης.
ΣΕΛΑΑ ς
θa-νμ
ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΙ ΘΑ ΓΙΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΕ Ο Π/0 ΣΤΟ ΜΑΤΙ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΞΣΟΗΜΑΤΑΣ!
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΟEΝΕΙΣ FRST CARΕ
Για τη λειτουργία κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα
σε εμπορικά κέντρα που είναι διαδεδομένη διεθνς, αναφέρθηκε η
πρόεδρος και γενική διευθύντρια του Mediterraneo Hospital Γεωργία
Δραγίνη, επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα είναι η πρτη φορά.
ΠΡΟΤΙΟΕΤΑΙ
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ
ΑΝΩ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Στη μετατροπή του Ελληνικού
σε διεθνούς φήμης πρ0ορισμό
εάν αναλάβει το project,
εστίασε ο πρόεδρος της Hard
Rock International (HRI) James
Allen, επισημαίνοντας πως
προτίθεται να επενδύσει άνω
του 1 δισ. ευρ.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ! ΑΟΡΑ
Με μικρές απλειες 0,33%
παρά την τραπεζική άνοδο
ΧΡΤΗΛΜΑΤΙ; Η ΝΟ)
Μεποση ου% tλεο
εχθές το Χρηματιστήρο
Aηνov, mοpά την
ponεoήάνοδο, με tκ
ελεγχόμενες απόλεις
να βρίοκοντ κοντήστη
νη τον ε30 μονόδων,
αλοκληρνοντος μια
δύοολη σννεδρίοση με
έντονες δυμάνοες
καιρή μεταpολή το
κλέματος , σχέοη με
wάνογpα χς όμς
νακατοφέρενα βρεeί
έστω κα γαλίγο σε θετικό
πρόσημο,pά την άνοδο
ΣΕΛΙΔΑ1.
ΚΑΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ
Βρέστε σχολικές τσάντες, τετράδια σε αμέτρητα χρματα και σχέδια,
καρέκλες, γραφεία, βιβλιοθήκες και προμήθειες γραφείου, καθς
η επιστροφή στα θρανία δεν ήταν ποτέ πιο ευχάριστη, στο Πλαίσιο
Computers, με τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Γεράρδο.
του τραεζού κλάδου.
ΛΜΗΝαι
συκ 8895 μονόδε ολο
λpωot oΠνκός Δεκτης
την δεντέpα , oupεο
μεταξν Β4.30 μονόδων.
Gταν tnφt 20% κ0P μv
δνότυν pονo opή πoη
01% με τoν apo, ν διαμρφu
epdβ σύ υνονoup
ψηουτpστζοόoδου
bνό λοο το ΧA άρχο K o
αvtt ouvaλλογς eopoooντο
σχυρές απλειες noν tφreoov
20ν. πλη εvoφη 1oυ tpo
neopiaουtτηδοpop , με
toν κλοδό μάλσυ υ voκτε
oότην οωήπoη54%
στήν ημέρa tvouμάτoν t opεpaviς δηλος mou ίδεξεν oτ
άρ δόση anoλuάη K
tvτοoηςμταύA moνος, wνoύ.
Ενσ Bετdεδopn
λoν pαts otξελξες mou
ναμένον opoots bστηp
me tov κλ46, ίou pyέλουν ικ μεtoiςό m στ oio tpvν
npe ioonίς tvo να ap
6 onρορopός στο ελάγστο.
νάλκ 6 δς εpo mν ελλήνικον
pεμνοολόγοnoαμεpouν
eipuν συppοpλόn o
ελλην woτtς pόeς
Hepηο opiou oυτού mpo
το νε tνο το δεύτεpο σημανηκό
μα οpολαnoίησx γω tο pom
Φoσιμορετή την ολουληρωτ
oγnoηνpcokri.
Νoόφoση ουτή θεpe πλάον
p, mφ τογιyον u τη κpo
tud oμόλο napaμένουν οεnη.
Lvemet δαβ0μιση κo για toν
poτo nooηνηση
wήva ouνοστί με τoν Ematiε
wwouλοον o ουυλληνούχptou
EcoaΥ
Μεάνοδο1,56% στι 201,61
μονάδες, ο τpomός
η δεύτιpη tίva tτ οvοp
κατηνnφνηonνnpουθρe
eyopotv φλοoτιό tpo
ομήνμ noδpπμετηνηλή.
pηpon τuντρi contrs ano την
Οστόσα. vοσημεneionηnλήρn
pon ων tiptatotroi nevoto.
tuee oδήoι ο εγλες ev
μουκ τνεληνoντpoυuν , ο
οovpκτον νθerpooop
μοστούν ο εmνη m ελλνς o.
oop npona , σν n ωpr
- contrs Eναι (νο μφό pήμο γα η
βελroon η δοonσης τωνελ.
Εωτου ήτorητσn
οONn,TtCner.
niou στοτυμηλό τpα , η τpνa
Ενογoή ωεΑε εεoν α
εες 220 2.Ο% αστο.
μεύόντου P ήoνηπση a
ου TEm, terr, Φορλή rκ
epva OΠAΑ epo.Mmbe bo
ηλomΜτλeio,
Mnamuη tλεooνο ΑΜE
tλmarφλαn, στE,oxAto
ΔΕ p. μ τον Ελάκmopaa
ελφαελκ μο μετηβολή Σον
νnobe ne moo tλoov οι
Μo Ol fopeντης
δετis
pop τον δτηνηλn.
αφολοopnς uτό tλεo α
εncaΡΑ στ 20α73 μον
δεc εν με πon 0.06% ολουλpωo υνολλγές 0Μ0CA στκ
150.37 μονε, με Τoν φonn
δείκτηναλύεόνοδο5
Aοδ .
, η ή oντopίοσn, mpοuot δύnλευpές στοτλος τ
σooς mpoη eηκή mh η
οιδύοσημντκο
pάμετροnou
επmpεάξρν οΧA
Ελ oΧΑβaοobο on
μοντικέ nοpoutτpoκηου tmpu
ωνημερηoως mv opoiα του , με
ΣΕΛΙΔΑα.
την npurη όμοολoetί τολε
σις δφ αpρές o μάλοο tς
punot mou or o ρχoν En.
σηκηκουνολογίς
ΣΕΛΙΔΑο
o, μο
) Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradint.gr:
παν ς
160υHAL 6