Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΜΕΤΑ ΤΑΧΡΥΣΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Βρετανός Πυγμάχος
Πλήρωσε 920C
την μπριζόλα
ΜΟΝΟΜΕ
Dσελ. 13
Το κατάλαβε την επόμενη μέρα
και το φυσάει και δεν κρυνει
Αρ. Φύλλου 1.530
Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
Ελεύθερος ο οδηγός Που σκότωσεγιαγιά και εγγονό στο Αίγιο
ΟΡΓΗ:
ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ
Πριν από μία
εβδομάδα
βάφτισαν τον
μικρό Πάνwη
Που απέκτησαν
ύστερα από
4εεωσωματικές
κανω κακο
μαrτάω φυλακή
Προκληικός
0 οδηγός,
αλεν έγινε
ΤίΠΟταν!
σελ. 5
εν έχουμε θάψει ακόμα τους νεκρούς
και αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος
Χαμός με;
το ύγνο
βλέμμα της
Μελάνια
στον Τριντό
ΜΥΡΤΩ ΑΛΙΚΑΚΗ
ΓΚΑΦΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Εγκαίνια
"Βερούλειου
χωρίe
Βερούλη.
ΕΠάσχω
νευρική
ανορεξία
Έλληνας μεγιστάνας δεν
Πληρνει την Εφορία
της γυναΙκας του σελ. 14
σελ. 25
σελ. 18
σελ. 12
HΕ Πόon iκεΕΕΠΕΚ0Ε