Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
4-ΙΡΩΙΝΗ
Αυγούστου
Αριθ.φύλλου 7329
Τιμή Φύλλου 0.50G
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
Ομηρία τέλος
Κέντρο Κονωνικής Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενν
Εγγραφές
στους παιδικούς
σταθμούς
μέσω ΕΣΠΑ
για 105.000 υποψήφιους οδηγούς
Συνέχεια στην 5
VAλλαγές
και στην ανανέωση
διπλωμάτων
Συνέχεια στην 10
Δ. Μακεδονία:
Δηλσεις
για τις μειωμένες
αποδόσεις
Δήμος Γρεβενν
Ορκίστηκε
στηρν του 2017 | η Νέα Δημοτική Αρχή
Συνέχεια στην 6
Αναλαμβάνει καθήκοντα από τη 1η Σεπτεμβρίου
Συνέχεια στην 11
I.KTEO
ΓΡΕΒΕΝΝ
Κύπελλο Ελλάδαs:
Τα τελικά
αποτελέσματα
τns 1ns φάσns
5ο χλμ. Γρεβενν - Μυρσίνας
Τηλ.: 2462029200
E-mail: [email protected]
Συνέχεια στην 20