Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής- Νινδσος Καραθάνος 1%1-174 *Ιδωκτήρια - Εκδότρια Στονρίδου Ι. Σπλιαή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)Αp φύλλου 6880-11.936
0,50 ε
Το Αθλητικό Κέντρο
"Κραχτίδη"
να αποτελέσει ορόσημο
για την περιοχή μας
Αστυνομικοί
της Δράμας
επισκέφθηκαν
τα παιδιά
56.000 ευρ
για εκχιονισμό και
αποπαγοποίηση
τη χειμερινή περίοδο
στο Δήμο Δράμας
Η Τιμή
της ευτυχίας
της " Δημιουργική
Απασχόλησης"
ee. 5η
Αρθρο του Μαργαρίτη τζα,
π. υπουργού
Του Αθανάσιου Κάπmα
ΠολΤκού Μηχανικού-Συγκοινωνιολόγου
Gελ 5η
σελ. 5η
συλ θη
Με πλήθος κόσμου τελέστηκε
η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Ορκίστηκαν
Συμβούλια των Δήμων
Δοξάτου
Δημοτικά
Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη ο δήμαρχος όρκισε την αντιπολίτευση με θρησκευτικό όρκο!
Ποιο είναι το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Ευχές από τους επικεφαλής για συνεργασία για το καλό της Δράμας
Του θανόση Πολυμένη
-ΥΝΟΛΙΚΑ τρία Δημοτικά Συμβού λια ορίστηκαν το περασμένο τρή.μερο μαί με το Δήμο Δράμας. Το
απόγευμα της Παρασκευής ορκστηκε
το νέο Δημοτικό Συμβούλο του Δήμου
Δοξάτου στην αίθουσα του Δημαρχείου
στο Καλαμπάκι, εν την ίδα με την τε λετή ορκωμοσίας του Δήμου Δράμας
ένε και η αντίστοη τελετή του ΔημοΤικού Συμβουλίου Προσστοάνης
Παύλος . Σε δηλσες του ο έος δήμαρχος κ Ζeκερίδης, τόνισε ότι πρόκεται για μα "σημαντιαή ορκωμοσία γιατί
εναι ένα νέο αντιείμενο επισημαίνοντας -θα προσπαθήσω να φαν αντά ξος των απαιτήσεων αυτού του ρόλου
του οπαίου καλούμα να υπηρετήσω..
Σημείωσε επίσης, μέσα από συνεργασες με όλους τους δημοτικούς συμβού λους , θα χτίσουμε χωάς παρατάξες στο
Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο την καλυΤου θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Κυ
ριaή ορκίστηκε το
1 νέο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας , στην αίθουσα
πολλαπλν χρήσεων του
Δήμου Δράμας Στην ορκωμοσία παραβρέθηκε πλήθος κόσμου , με την
πλειοψηφία των δημοτικν
συμβούλων να οράζονται
με θρησκευτικό όρκο , εν
μόνο τρες ορκίστηκαν με
πολτικό όρκο από το δή
μαρχο κ Μαμσάκο .
Παρόντες στην τελετή
ορκωμοσίας , ήταν οι βουλευτές Δράμας κ.κ. Μπλούχος και Ξανθόπουλος, α
δήμαρχοι Δοξάτου κ Ζεκερίδης Παρανεστίου κ Κaγιάογλου και Παγγαίαυ κ.
Ανοστασιάδης πρην βουλευτές καθς και αρκεταί
περpερεακοί σύμβουλα.
Δράμας ,
Στην τελετή ορκωμοσίας θρησκευτικού όρκου χορο - και τους επανεκλεγέντες, εισημαίνοντας ότι η περίο
στάτησε ο ετρόσωnoς του Μητροπολίτη Δράμας Αρχ - δος των προολογικν αντταραθέσεων έχει λήξει προ
μανδρίτης κ Δονύσος. Στη συνέχεια, ο δήμαρχος πολλού και eiσημα μπαίνουμε στην περίοδο της εργα
Δράμας όρασε με πολιτικό όρο τους δύο επικεφολής σίας για το Δήμο Δράμας. Ελπίζουμε , Δήμος Δράμας
παρατάξεων : "Αυτοδιούηση Πολπν- κ ΗΜόπουλο,
Λabή Συσπείρωση- κ Μήτρου και το δημοτικό συμ η οποία είναι ιδιατέρως απατητκ , διότι χρειάζοντα οι
βουλο του Πρότζεκτ Δράμα 2020- κ Αποστολίδη
Στησυνέχεα, ο δήμαρχος Δράμας κ . Μαμοάκος έδωσε
το λόγο στους επικεφολής των παρατάξεων , προκειμέ
νου α απευθύνουν τις δεκές τους ευχές
Ο κ Χαρακίδης ως επικεφαλής της παράταξης αυτής της ενότητας όλων των συμβούλων , να είνα το μήΠόλη +Ζωή, ευχήθηκε, ο Δήμος Δράμαςσ αυτή τη θη , νυματο οποίο θα περάσει για να υπάρχει και τα επόμενα
τεία να πάeι καλύτερα από την προηγούμενη να κάνουμε 4χρόια στο Δημοτικό Συμβούλιο . Ο τόπος μας χρειάζpαυτό το οποο emeuμούν οι Δραμνοί πολες Να δουν τα όλους και δεν περισσεe κανείς.
μα Δράμα αντάξια των
προσδοκκν τους- κα ευχήθηκε καλή επτιχία στο
έργο της δημοτικής αρχής
και το καλύτερο για το
Δήμο Δράμας
Εκ μέρους της παράταξης -Πρότζε Δράμα
2020- , ο κ Τιαμπούσης
συνεχάρη τους eκλεγέντες
θα πρέπει να σημεκσουμε ότ , η ορ- τέρευση της ποιότητας της ζωής των
κωμοσία του Δημοτικού Συμβουλίου Κ
Nεuροκοπίου θα γίει στο νέο δημαρπολπν
Θα πρέπε να σημεισουμε επίσης
χείο Nευροκοπίου στις 11 το πρωί, εν εδ, ότπ στην παράταξη-Λaiκή Συσπεί
στις 12 τομεσημέρ θα οραστεί το Δη ρωση, ορίστηκε τελικά ο κ Βουλγαρά
μοτικό Συμβούλιο Παρανεστίου στην α - κης στη ση του αδοοχαμένου
θουσα πολλαπλν χρήσεων του Κάτω εκλεγμένου Μάριου Αμανατίδη Ο κ.
Βουλγαράκης, ήταν ο αμέσως επόμενος
σε ψήφους από τον Μ . Αμανατίδη
Ητελετή ορκωμοσίας στο Δήμο Δοξά Επεισοδιακή τελετή στην Προσοτούνη
Η τελετή ορκωμοσίας στην Προσοροστάτησε ο Μητροπολίτης Δράμας κ τοάνη έμελλε να είναι επεισοδιακή ,
καθς η παράταξη της
αντπολίτευσης του κ.
Λύσσελη , αρνήθηκε να
οραστεί υπό τον Μητροπολίτη Δράμας κ.
Παύλο , καθς οι δύο
άνδρες μεταξύ τους
έχουν αντπαλότητα
εδ και χρόνια.
να κάνει ένα βήμα μπρος την τετραετία που μας έρχετα
πολιτικές συνανέσεις και συνεργασίες μεταξύ των παρατάξεων.
Ο επικeφαλής της παράταξης-Δράμα Πρωταγων
στρα- κ . Κολλντάδης υχήθηε το μήνυμα το σημερινό
Θάλου .
Κλίμα ενότητος στο Δοξάτο
του, έγνε σε κλίμα ενότητας, όπου χο
|σελ.5η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγγρονες υnηpeoίeς
διαγνωστκν εξτάσων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μαυμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τριοδιόστατης anεκόνσης
σελ 3η
Τoμέα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέpnχος Μαστού
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Συνελήφθη από την Ομάδα ΔΙΑ.Σ. Δράμας
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Ynέpnxοι -Τriplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθonoντογρόφος
46χρονος προκάλεσεπυρκαγιά
μικρής έκτασης στο περιαστικό
άλσος Κορυλό βου Δράμας
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Συνελήφθητο πρωίτης Κυ
ριακής 25 Αυγούστου , στο
νομό Δράμας, από αστυομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ
της Δεύθυνσης Αστυνο
ίας Δράμας 46χρονος,σε
βάρος του οποίου σχηματσθηκε δοκογραφία για εμ
πρησμό.
Εδικότερα, οι αστινομκοί
συνέλαβαν τον 46χρονο
δότ, το πρωί τα Κυριακής ,
ευρισκόμενος στο περαστικό άλαος Κορυλόβου
Δράμας , προκάλεσε πυοκαγιά μικρής έκτασης σε
πευκδη περοχή.
Από την κατοχή του δράστη κατασχέθηε ένας αναπτήρας
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί
στην κα. Εισαγγελέα Πρ τοδικν Δράμας , εν την
προανάκριση ενεργεί το
Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τη: 25210 22425, Faκ 25210 22413
email: [email protected]
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Κιν. 6932-347415
Πάνα διπλa έας αξότιέση
μεαβρίπηστρωτο
Να Διεύθυvση
Τ. Παπανδρέου 34-2οs Οpοφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
E 25210 55122 Ο 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα