Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμ. φύλλου 36010Τρίτη 27 Αυγού στου 2019 www.tharrosnews.gr
Ασπασχυμα Κολομάτας
ΟΑΡΡΟt
cOMMOαοnTAΟ
www.0 ΟT-2Τ10 40257
Έrος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝ ΙΑΣ
Τμή 1 upό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
H άνετη πλειοψηφία
και οι νέες συμμαχίες
Ονόματα και σενάρια
για τη νέα πλειοψηφία
σελ 5
ΛΗΣΜΟΝΗΣΕ ΤΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"
ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΙ Μ ΕΣΣΗΝ ΙΑΣ
Ορκωμοσίες των νέων
δημάρχων σε Τριφυλία.
Πύλο και Α. Μάνη
Το θαύμα της Παράτασης
σελ 6 , 9
αναμένουν οι Μεσσήνιοι
Αμέσως μετά την
ορκωμοσία Π. Νίκα
οι επιθέσεις Π. Τuτούλη
Μιαρεί mo μος δηλσεων μεταξύ
του νέου Περυφeρειon Πδοιοννήοου
Παναγιση Νao νa ων νίoυ sτικe
φολής ηης μεονος με ιουηφίας Πίφου
Τaroύλη να ουνείonκ..
ΑΥΑΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Προχωρά με
τη νέα χάραξη το
Καλαμάτα- ΡιζόμυλοςΠόλος-Μεθνη
Οι δηλσες δικαιωμάτων για τα πρόΥραμμε του Κηματολάγιαυ στη Μοσσηνα αλακληρθη καν, τυπικά
xΒος , και ένας .. Οοός, πλέον, μπαpeί να γνωpζει τα Τι πρόκεπαι να γίνει από οδ και στο όξής.
Κί αυτό γικπί, σύμφωνο και με peπορτάζ του 'ο' στις 7 Αυγούσταυ σημειναμε ότι μόλις το 20% έχει
κατατεBeί σπο αρμάδιο Γραφεί Κτηματαγράφησης στην Καλαμάτα.
Υπενθυμίζου με τι τα σύναλα των δικαιωμάτων στη Μέσσηνία παυπρέπει να κτηματαγραφηΒούν αγγζουν
τα 800.000 Αν υπαλογίσουμε όνα μόσα όρο τν δικαωμάτων ανά δια κτή τη, τότο εύ καλα δοπιστναυμε
ότι στο Γραφeίο Κτηματαγρά φησης έπρεπε, μέχριχέες, να eίχαν προσέλθε 270.000-300.000 παλίτεος!
σελ 7
σdλδα 7
ΕΕΧΡRESS
Περνάς ΚΤΕΟ ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΙΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΕ. ΜΠΟΥΡΑΣ
Διεκερυνας tον ίyκό αεχο
αους σε
bερoήνις καπορος).
σο ΙKTE ΕΧΡΚESS .
ουμμετάςειε α δίρωσ
Ε tmaio έα eipo
Sυzuli Sν i1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
Γτυχούος ΤΟIΟ ΟΣ ΜΗΝΑΙΚΟΣ ΟΧΗΜAΤΠΙ
lwpooς ΑΤ.Ε. Οεσmboriης
Σχοή : Eχνολοβιsύν δυαρμογν - Τμήμα: 0)μμάτν
Παρελθόν από σήμερα
τα capital tontrols
Τηi . 5980 534590
Δαγρέ 5 , Καnαμάτα 241 35
euna gnφοurωφιοtma gr
ΤηA . 2721046055 27210-66077 wφrasir
σελ 13